Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 03-03-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

03-March-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Relationships in Dataverse managed with Power Automatevan @PieterVeenstra
Master JSON Pivoting in Power Automate Easilyvan IT_Integral
What’s new for SharePoint – February 2024van @joao12ferreira
What’s new: Power Apps February 2024 Feature Updatevan @MSPowerApps
Maximizing Efficiency: Top Power Automate Tips 2024van IT_Integral
Boost Windows 11 Efficiency: Master Copilot Nowvan IT_Integral
Automate Personalized Power BI Reports via Dynamic Subscriptionvan IT_Integral
Azure Update – 1st March 2024van IT_Integral
Putting people at the centre of digital transformationvan @DWG
Copilot(s) in Microsoft Learn part 2van @CarinaMClaesson
Microsoft 365 Guide: Block PCs Using Conditional Accessvan IT_Integral
Cloud PKI in Intune: The Future of Secure Certificate Managementvan @pathak_somesh
Say "Bye Felicia" to Passwords: Secure Enclave Takes Mac SSO to the Next Levelvan @pathak_somesh
Using Portrait Blur in new Microsoft Teamsvan @duffbert
Latest Power BI Enhancements for Reference Labels: Updatevan IT_Integral
What’s new: Power Apps February 2024 Feature Updatevan IT_Integral
Top Excel Data Analysis Skills You Must Learnvan IT_Integral
Exchange Online Changes, Copilot + Viva plus Identity Migration with Becky Cross: The Practical 365 Podcast S4 E14van @practical365
The Future of Unified Communicationsvan @buckleyplanet
The Keystone of Digital Transformationvan @buckleyplanet
Five Deep Tracks from David Bowievan @buckleyplanet
Microsoft 365 PnP Weekly with Vesa Juvonen & Waldek Mastykarzvan @Sharon__Sumner
February 2024 Content Wrap-Upvan @buckleyplanet
Power BI Multi-Layer Bar Chart Guide [IBCS] – Tutorialvan IT_Integral
Microsoft Copilot: Establishing governance for responsible AI assistancevan @ragnarh
Master List Creation on Power Pages – PowerApps Guidevan IT_Integral
How to build Bots with Power Platforms Authoring Rolevan IT_Integral
Call SQL Stored Procedures Directly in Power Appsvan IT_Integral
iOS Alternative App Stores? Not on My Supervised Devices!van @pathak_somesh
Copilot In Microsoft Forms – detailed overviewvan IT_Integral

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top