Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 05-03-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

05-March-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Optimize M365 Data Search with Purview eDiscovery Premium!van IT_Integral
Maximize Efficiency: Tracy S.s Ultimate Power Apps Toolvan IT_Integral
Live Q and A on Power BI and Microsoft Fabric – Mar 2, 2024van IT_Integral
Excel Copilot Bootcamp: Master Microsoft 365 Effortlesslyvan IT_Integral
Microsoft Releases View Another Mailbox for the New EACvan @12Knocksinna
Create Robust Copilots with Microsoft Copilot Studiovan IT_Integral
Change Microsoft 365 Tenant Default Languagevan @thomaspoett
Weekly Update 4 March 2024 – Solutions in Graph, DevProxy v0.15, AI events, Draw.io Azure diagramsvan @tomorgan
Build a Solution with AI Builder and Power Appsvan IT_Integral

Office 365 Roadmap Updated: 2024-03-05

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top