Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 06-01-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

06-January-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Best practices for designing Word, Excel, and PowerPoint add-insvan @Microsoft365Dev
Goodbye to Delvevan IT_Integral
What’s New in Microsoft Teams | December 2023van @mstcommunity
A new approach to error handling in Power Automatevan @PieterVeenstra
December 2023 Microsoft 365 Latest Features Updatevan IT_Integral
Microsoft Office Apps on Meta Quest devicesvan @vesanopanen
Teams vs. Power Apps: Long-Term Cost-Benefit Analysisvan IT_Integral
Optimize Error Handling in Power Automate Efficientlyvan IT_Integral
Looking back on 2023: Site statisticsvan @mniehaus
What’s New in Microsoft Teams – December 2023van IT_Integral
Microsoft Forms Launches New Apps for Web and Desktopvan IT_Integral
Customize SharePoint Search – Easy Step-by-Step Guidevan IT_Integral
Integrate Outlook with Azure Factory Pipelines Updatevan IT_Integral
24 AI features in Microsoft Office 365 – no Copilot neededvan @drnitinp
How to Use SharePoint Metadata with Word Documentsvan @12Knocksinna
Summarize YouTube Videos in Edge for Free – Boost Productivity!van IT_Integral
Optimize Power BI: Mastering DAX Queries Like SQLvan IT_Integral
Remove the Dev Home app with Intunevan @BurgerhoutJ
Staying productive with the Pomodoro Techniquevan @zimmergren
Using the Microsoft Graph PowerShell SDK to Manage Conditional Access Policiesvan @practical365
My review of 2023van @BurgerhoutJ
Maximize BI: Top 3 Calculation Group Tipsvan IT_Integral
Microsoft Dynamics 365 Field Service Break down long-duration or complex requirementsvan @UK365GUY
Quick and Easy: Browser Shortcuts to Make Life Simplervan IT_Integral
For Dummies: creating an internal Microsoft Power Platform hub (from the template)van @msolena2
5 SharePoint features you can use in your Windows Explorervan @gregoryzelfond
How I spent my holidays… for you!van @stevemordue
Power Platform First Aid sessionsvan @PieterVeenstra
Sending personal invites to a Teams channel meeting to everyone in that Teamvan @duffbert
Optimize Security: Microsoft Cyber Architecturevan IT_Integral
CoE Starter Kit and ALM Accelerator January 2024 releasevan IT_Integral
Optimize SharePoint Search with Crawled vs Managed Propertiesvan IT_Integral
PowerPoint Tips: Spotlight Single Bullet Points!van IT_Integral
Eliminate Duplicates Fast with Power Automate Guidevan IT_Integral
CollabTalk Podcast | Episode 106 with Josh Simonsvan @buckleyplanet
Master SharePoint Embedding: Key Uses and Examplesvan IT_Integral
Azure AD Connect setup errorvan inthecloud_247
Excel for iPad: Mastering PivotTables Made Easyvan IT_Integral
Top 10 Outlook 2024 Features: Boost Email Productivity!van IT_Integral
Revolutionary Copilot Key Redefines Windows Keyboardsvan IT_Integral
Maximize Workflow: Power Automate Action Clipboard Guidevan IT_Integral
9 Secret On-Object Editing Tips in Power BI Revealedvan IT_Integral
Using join functions in DAXvan IT_Integral
Optimize Power Apps: Patching Dataverse Columnsvan IT_Integral
Microsoft 365: Compilation of interesting links (XLV)!van @jcgm1978
[Publications]: January 2024 updates for Office 365 for IT Pros just released!van @jcgm1978
Microsoft Attempts to Retire Search-Mailbox Againvan @12Knocksinna
Create TTS Avatars with Azure OpenAI Solutionsvan IT_Integral
Enhance Microsoft Lists: Color, Hover and File Previewsvan IT_Integral

Office 365 Roadmap Updated: 2024-01-06

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Updated) Microsoft Purview | Data Lifecycle Management and Records Management – Microsoft Graph APIs for extensibility
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC515536
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Als onderdeel van onze uitbreidbaarheidsvisie en de eerste release voor Microsoft Graph introduceren we drie nieuwe API’s voor retentielabels, gebeurtenissen en gebeurtenistypen in de bètaomgeving van Microsoft Graph. Met deze API’s kunt u aanpassen en uitbreiden wat we tot nu toe in het product hebben gebouwd.

Deze API’s kunnen worden gebruikt door compliancebeheerders en -ontwikkelaars om retentielabels te beheren in oplossingen voor gegevenslevenscyclus en recordbeheer.  

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 88276

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint eind maart 2023 (voorheen eind februari) en zal naar verwachting medio januari 2024 (voorheen half december) voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Als uw organisatie bewerkingen met betrekking tot retentielabels of gebeurtenissen moet automatiseren, raden we u aan dit te bereiken met behulp van de nieuwe Graph-API’s in plaats van PowerShell-cmdlets. Met Graph gebruiken we REST API’s die betere beveiliging, uitbreidbaarheid en app-verificatiefuncties ondersteunen.

De drie API’s zijn beschikbaar onder het beveiligingsknooppunt en de eindpunten om er toegang toe te krijgen zijn als volgt:  

// Gebeurtenistypen
EntiteitsnaamEindpuntenOplossing
Labelsbeveiliginglabels/retentieLabelsData Lifecycle, Records Management
Gebeurtenissenbeveiligingtriggers/retentieBeheervan gebeurtenisrecords
beveiliging/triggerTypes/retentieGebeurtenistypenRecordbeheer


[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Machtigingen

Momenteel worden deze API’s alleen ondersteund via gedelegeerde machtigingen, die worden beheerd via de Graph-interface. We introduceren twee nieuwe machtigingen die u nodig hebt om toegang te krijgen tot deze API’s:

  recordsmanagement.read.all
 • recordsmanagement.readwrite.all 

Licentietoegang

tot functies voor gegevenslevenscyclusbeheer en recordbeheer varieert op basis van uw Microsoft 365-licentieniveau. Zie Microsoft 365 richtlijnen voor beveiliging en naleving – Servicebeschrijvingen voor meer informatie over licentievereisten. 

Aan de slag met Data Lifecycle Management en Records Management in de Microsoft Purview-nalevingsportal: 

Meer informatie: 

(Updated) Webinar Email feature updates -customize content and time to send reminders
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC549348
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

E-mails voor webinars zijn van cruciaal belang om met registranten in contact te komen en vaak voelen organisatoren de behoefte om de inhoud aan te passen. Om dit mogelijk te maken, rollen we twee functies uit. 

 1. De inhoud van de e-mails (d.w.z. alle webinar-gerelateerde e-mails van deelnemers) kan worden bewerkt door de organisatoren van het evenement. Dit is gereserveerd voor organisatoren met een Teams Premium-licentie. 
 2. De tijd voor het verzenden van herinneringsmails kan worden geconfigureerd door de organisatoren van het evenement. Dit is voorbehouden aan organisatoren met een Teams Premium-licentie. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 119391

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standard Release: de uitrol start medio juli en zal naar verwachting eind juli zijn afgerond.

GCC: de uitrol start medio november 2023 (voorheen half oktober) en zal naar verwachting eind januari 2024 (voorheen half december) voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

E-mailaanpassing wordt beheerst door het IT-beheerdersbeleid om beheerders in staat te stellen organisatoren met een Teams Premium-licentie te beperken in het bewerken van de inhoud van de e-mails. Deze instelling is beschikbaar in het beleid voor Teams-evenementen. Set-CsTeamsEventsPolicy 

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Beide functies zijn gereserveerd voor gebruikers met een Teams Premium-licentie. Het beleid voor het aanpassen van inhoud is standaard ingeschakeld in commerciële SKU. 

(Updated) A new experience to search within chat and channels.
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC554158
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

We zijn verheugd om een nieuwe en verbeterde ervaring te introduceren voor zoeken in chats en kanalen.  

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 122550

[Wanneer dit zal gebeuren:]

 • Gerichte release: We beginnen medio oktober 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind oktober 2023 te voltooien (nu voltooid)
 • Standaardrelease: We beginnen medio november 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind november 2023 te voltooien.
 • GCC: We beginnen medio november 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind november 2023 te voltooien.
 • GCC-H: We beginnen begin december 2023 met de uitrol en voltooien de uitrol eind januari 2024 (voorheen half december).
 • DoD: We beginnen begin december 2023 met de uitrol en voltooien de uitrol eind januari 2024 (voorheen half december).

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Enkele belangrijke verbeteringen zijn:

 1.  De nieuwe zoekervaring in de chat en in het kanaal is nu beschikbaar in de rechterleuning, waardoor het mogelijk is om uw chat-/kanaallijst en uw nieuwe zoekresultaten in één enkele weergave te bekijken. De initiatie kan worden gedaan met behulp van de sneltoets Ctrl+F (win) of Cmd +F (Mac)

  :

  Chat

  :

  RW13PMX?ver=80d4 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

  >Channel

  :

  Opmerking: de zoekfunctie op de nieuwe Channels-ervaring is momenteel beschikbaar in de hoofdweergave en we zullen deze zeer binnenkort uitbreiden naar de gespreksweergave.

  RW13Ndt?ver=4fab - KbWorks - SharePoint & Teams SpecialistNaast de sneltoets kan een speciale knop ‘Find in Channel’, geplaatst in het kanaalinfovenster, worden gebruikt om contextueel zoeken te starten:RW13PN9?ver=d16a - KbWorks - SharePoint & Teams Specialistwidth: 400px;” alt=”Find in channel”>

 2. Opmerking: we werken eraan om het zoekinvoerpunt binnenkort naar het chatoppervlak te brengen.     

 3. We hebben nu verbeterde ondertiteling en trefwoordmarkering geïntroduceerd om het onderscheiden van resultaten in chat en kanaal te vergemakkelijken:

  RW13PNp?ver=30dd - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

  4.
 4. Zoeken in de chat is nu ook beschikbaar in pop-outchats.

  pop-out chats

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Geen voorbereiding nodig. De nieuwe zoekervaring is standaard ingesteld, maar u kunt de aandacht vestigen op deze nieuwe mogelijkheden in Teams.

(Updated) Admin Policy for Collaborative Annotations
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC579612
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Met privacy- en beveiligingsbeperkingen hebben we een IT-beheerdersbeleid op gebruikersniveau geïmplementeerd waarmee beheerders kunnen kiezen of sommige of alle gebruikers in het bedrijf gezamenlijke aantekeningen kunnen gebruiken. Momenteel is er een manier om annotaties AAN of UIT te zetten via cmdlet Set-SPOTenant-IsWBFluidEnabled, dit heeft ook invloed op Whiteboard.

Deze wijziging is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id: 92502

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen begin augustus 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind januari 2024 (voorheen begin december) te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

IT-beheerders kunnen gezamenlijke aantekeningen in- of uitschakelen vanuit het Teams-beheercentrum in Vergaderingen –> Vergaderingsbeleid.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U hoeft niets te doen om u voor te bereiden.

(Updated) Device Management Changes for Microsoft Teams Android Devices
Category:Microsoft Intune Microsoft Teams
Nummer:MC665936
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt ter verduidelijking. Bedankt voor je geduld.

Eerder dit jaar werd het nieuwe Microsoft-apparaatecosysteemplatform aangekondigd dat is gebouwd op het Android Open-Source Project (AOSP) en state-of-the-art beveiliging, betrouwbaarheid en beheerbaarheid biedt met Microsoft Intune. Microsoft Teams Android-apparaten worden naar dit platform gemigreerd. De eerste stap in de migratie is een firmware-update naar Microsoft Teams Android-apparaten in 2024. De firmware-update verplaatst apparaten van Android-apparaatbeheerder naar Android AOSP-beheer.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

TAP begint in Q2 van kalender 2024.

In aanmerking komende Microsoft Teams Android-apparaten ontvangen in eerste instantie een handmatige firmware-update in het Teams-beheercentrum, zodat IT-beheerders de migratie op bepaalde apparaten handmatig kunnen verifiëren.

Uiteindelijk wordt de firmware-update voor migratie gepland als een automatische firmware-update in het Teams-beheercentrum. Deze automatische firmware-update kan tot 90 dagen na de eerste beschikbaarheid worden uitgesteld.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

De firmware-upgrade, inclusief de ondersteuning voor Intune-beheer van Android-apparaten (AOSP), moet worden geaccepteerd. Het kan tot 90 dagen worden uitgesteld nadat het voor het eerst beschikbaar is. Dit kan op dezelfde manier worden gedaan als andere firmware-upgrades in Teams Admin Center.

Apparaten blijven aangemeld na de firmware-upgrade.

Bepaalde oudere apparaten ontvangen de firmware-upgrade voor Android-beheer (AOSP) in Intune niet. Deze apparaten blijven Apparaatbeheer gebruiken.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Beleidsregels worden niet automatisch gemigreerd tussen Android-apparaatbeheerders en Android-platforms (AOSP). IT-beheerders moeten het juiste nieuwe beleid maken onder het Intune Android-platform (AOSP) om hun Microsoft Teams Android-apparaten te ondersteunen.

Dit moet worden gedaan voordat de firmware-update wordt uitgevoerd voor een succesvolle migratie.

Meer informatie over het inschakelen van ondersteuning en het maken van beleid voor Intune AOSP volgt dichter bij het begin van de preview-versie.

(Updated) Microsoft Teams: Emojis, GIFs and Stickers Unified in One Picker
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC674737
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Gebruikers kunnen binnenkort al hun emoji’s, GIF’s en stickers vinden in een gecombineerde kiezer in Microsoft Teams.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 84023[When this will happen:]Targeted Release: We beginnen met de uitrol begin december 2023

(voorheen eind november) en verwachten de uitrol eind januari 2024 (voorheen half december) te voltooien.


Standaardrelease: We beginnen medio februari 2024 met de uitrol (voorheen eind januari) en verwachten de uitrol eind februari 2024 (voorheen begin februari) te voltooien.

Gov Clouds: We beginnen eind februari 2024 met de uitrol (voorheen

half februari) en verwachten de uitrol eind mei 2024 (voorheen eind januari) te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers kunnen emoji’s, GIF’s en stickers gecombineerd vinden in één menu onder het smileypictogram. Alle leuke inhoud blijft normaal voor gebruikers om toe te voegen aan hun berichten.

RW1aD03?ver=8ef0 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist RW1aIb4?ver=dc38 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

RW1aAuB?ver=3eb0 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist        RW1aFyu?ver=7240 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is niets dat je hoeft te doen om je voor te bereiden.


(Updated) Generate unique join links for external presenters so they can easily join events
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC675281
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Organisatoren kunnen evenementen opzetten en moeiteloos externe presentatoren toevoegen, die exclusieve Teams-deelnamelinks ontvangen. Met deze koppelingen kunnen externe presentatoren rechtstreeks deelnemen aan het evenement, waardoor organisatoren ze niet handmatig hoeven toe te laten tot de evenementlobby of hun evenementrol tijdens de sessie hoeven te wijzigen. Dit zorgt voor een probleemloze evenementervaring voor organisatoren en presentatoren!

Externe presentatoren worden beschouwd als personen buiten uw organisatie, waaronder gasten (AAD/B2B/niet-AAD), federatieve, niet-gefedereerde en anonieme gebruikers (niet-AAD).

Deze functie is alleen beschikbaar voor webinars. Dit is geen Teams Premium-functie.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id

=”https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=123149″ target=”_blank”
>123149

externe links om mee te doen

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen eind oktober met de uitrol en verwachten begin november klaar te zijn.

GCC: We beginnen eind november 2023 met de uitrol (voorheen eind oktober) en verwachten eind januari 2024 (voorheen eind december) klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

We raden u aan uw interne documentatie bij te werken om deze nieuwe functie op te nemen. De e-mailsjabloon die externe presentatoren ontvangen, ziet eruit als de onderstaande sjabloon.  

 

event link

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Deze functie verschijnt op de planningsformulieren voor webinars wanneer deze volledig is uitgerold. 

(Updated) Outlook Web: Ability to Hide Favorites From Folder List
Category:Microsoft 365 for the web
Nummer:MC676546
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Met de functie Favorieten verbergen in de webversie van Outlook kunnen gebruikers hun mappenvenster personaliseren door de sectie Favorieten te verbergen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 167071

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint eind oktober 2023 en zal naar verwachting eind januari 2024 (voorheen half december) voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers in de webversie van Outlook hebben de mogelijkheid om hun instellingen bij te werken om favorieten te verbergen als ze deze niet gebruiken of willen zien. Standaard zijn Favorieten zichtbaar, maar met deze functie kunnen gebruikers ervoor kiezen om de Favorieten-ervaring te verbergen voor hun weergave. Eenmaal verborgen, kunnen gebruikers altijd teruggaan en hun favorieten zichtbaar maken.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is niets dat je op dit moment hoeft te doen. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze update.

(Updated) Introducing Left Navigation Customization on Microsoft365.com
Category:Microsoft 365 suite Microsoft 365 for the web Microsoft 365 apps
Nummer:MC678068
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

We zijn verheugd om een nieuwe functie aan te kondigen waarmee individuen de apps in de linkernavigatie op microsoft365.com kunnen aanpassen. Deze functie geeft individuen meer controle en flexibiliteit over de apps die ze gebruiken en vaak openen.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen deze functie begin oktober 2023 uit te rollen en zullen eind januari 2024 (voorheen half december) worden voltooid.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Als onderdeel van deze functie wordt de huidige set standaard-apps op de app-balk verwijderd en krijgen gebruikers een ervaring te zien waarmee ze de specifieke apps kunnen vastzetten die ze willen. Gebruikers kunnen apps toevoegen en verwijderen in de linkernavigatie van de Apps-pagina op Microsoft365.com/apps. Beheerders kunnen de app-keuzes van de gebruiker niet beheren of overschrijven.

pin apps

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Geen vereiste voorbereiding voor deze wijziging. Het kan nodig zijn dat de opleiding en documentatie zo nodig worden bijgewerkt.

(Updated) Out-of-box Controlled-content meeting template
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC678852
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

We lanceren een out-of-the-box template voor vergaderingen met externe deelnemers. De sjabloon voor gecontroleerde toegang tot inhoud heeft vooraf ingestelde standaardinstellingen voor vergaderopties om strikte controle te bieden over het omzeilen van lobby’s, wie kan presenteren, chatten toestaan gedurende de hele levenscyclus van de vergadering/tijdens de vergadering en wie kan opnemen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 91286

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen half oktober met de uitrol en zijn eind oktober 2023 voltooid.

GCC: We beginnen begin november met de uitrol en zijn medio november 2023 klaar.

GCC High: We beginnen met de uitrol medio november 2023 (voorheen begin oktober) en voltooien eind november 2023 (voorheen half oktober).

DoD:  We beginnen eind november 2023 met de uitrol (voorheen half november) en voltooien eind januari 2024 (voorheen begin december).

 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Het gebruik van deze kant-en-klare sjabloon is om de handmatige installatie te verwijderen die nodig is voor vergaderingen met externe deelnemers. Men kan deze sjabloon openen door naar Teams Agenda te gaan > Vergadering plannen > Vergadersjabloon met gecontroleerde inhoud. Dit sjabloon is ook beschikbaar in Outlook. Ga naar de vervolgkeuzelijst Teams-vergadering en selecteer Vergadersjabloon met gecontroleerde inhoud. Sjabloontoegang: De sjabloon is toegankelijk voor alle gebruikers, ongeacht of ze een premium-abonnement hebben of niet. 

Premiumfuncties binnen de sjabloon zijn echter alleen beschikbaar voor Premium-gebruikers. 

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Deel deze functionaliteit met uw gebruikers.

(Updated) Loop components in Channels and Loop Embed Mode in Teams
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC681251
Status:planForChange

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Loop in

Channels: Collaborative Loop-componenten die je leuk vindt in Teams-chats komen naar kanalen! Gebruikers kunnen componenten maken, delen en bewerken om synchroon en asynchroon samen te werken aan ideeën zonder de context van hun gesprek te verlaten. U kunt nu Loop-componenten kopiëren en plakken tussen kanalen, chats, Outlook-e-mails en andere ondersteunde Microsoft 365-apps. Het maakt niet uit waar mensen samenwerken met de Loop, de component toont altijd de nieuwste updates.

Je kunt een nieuwe Loop-component in een bericht of antwoord maken door een bericht op te stellen en op “Samenwerken met Loop” te klikken. Loop-onderdelen die in Teams-kanalen zijn gemaakt, worden opgeslagen op de SharePoint-site van het kanaal, zodat personen in het kanaal toegang hebben tot het onderdeel en het onderdeel later gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Als een component wordt gemaakt en verzonden binnen het kanaal, kunt u deze openen op het tabblad Bestanden. Als een onderdeel wordt geplakt en verzonden binnen het kanaal, hebt u er toegang toe vanuit het Microsoft 365-ecosysteem (bijvoorbeeld OneDrive, Office.com, enzovoort).

Reikwijdte van de vrijgave:

 • Loop in Channel is beschikbaar in alle kanaaltypen: standaard, privé, gedeeld. Gebruikers buiten een organisatie kunnen de Loop-component niet bekijken of bewerken.
 • We ondersteunen het bekijken van een Loop in Channels in iOS en iPadOS, maar op dit moment niet Android – gebruikers zien een link en kunnen openen op het web. U kunt Loop-componenten maken in kanalen vanaf desktop of web, maar niet mobiel.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id: 123491

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen in november met de uitrol.

Standaardrelease: We beginnen eind november 2023 met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen eind december) klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Dit wordt automatisch uitgerold naar je tenant. Gebruikers zullen deze nieuwe manier hebben om naadloos samen te werken binnen Teams.

Opmerking: Als uw organisatie eerder href=”https://learn.microsoft.com/microsoft-365/loop/loop-workspaces-configuration?view=o365-worldwide#settings-management-in-cloud-policy” target=”_blank”>uitgeschakelde Loop-onderdelen heeft <, worden deze instellingen gerespecteerd.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken.

(Updated) Microsoft Teams | Support Joining a Teams Live Event as Attendee for Teams Rooms on Windows
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC681886
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

De nieuwste versie van Teams Rooms op Windows-app 4.19-update bevat ondersteuning voor deelname aan een Teams-livegebeurtenis als deelnemer.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 169881.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: we beginnen half november met de uitrol en verwachten deze eind januari 2024 (voorheen eind december) af te ronden. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]Teams Rooms op Windows kunnen nu als deelnemer deelnemen aan een Teams-livegebeurtenis en de streamingervaring bekijken. Volg de onderstaande stappen:

 1. Maak een vergadering met behulp van de Teams-agenda of Outlook-kalender van uw werkaccount op desktop of mobiel.
 2. Voeg een vergaderruimte (een Microsoft Teams Rooms-account) rechtstreeks toe aan de uitnodiging voor de vergadering. Verwijder alle waarden in de velden ‘Locatie’ en ‘Hoofdtekst’ op de uitnodiging. 
 3. Zorg ervoor dat de uitnodiging GEEN andere Teams-vergaderingslink toevoegt die automatisch kan worden gemaakt, afhankelijk van uw instelling. Kopieer en plak een koppeling naar een Teams-livegebeurtenis voor deelnemers in het veld ‘Locatie’ op uw uitnodiging. 
 4. Plak het niet in het veld ‘Hoofdtekst’. Verstuur de uitnodiging voor de vergadering. 
 5. De Microsoft Teams Rooms op Windows in de vergaderruimte die u hebt uitgenodigd, zouden de uitnodiging moeten ontvangen en de knop “Deelnemen” moeten weergeven. Klik op de knop “Deelnemen” en geniet van de streamingervaring voor deelnemers aan live-evenementen van Teams. 
 6.  

Voorbeeld van Outlook Afbeelding

:

outlook

Teams Voorbeeld afbeelding: 

teamsMicrosoft Teams Rooms Console tijdens een Teams Live Event als deelnemer:Teams Live


 [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Breng uw gebruikers op de hoogte van deze nieuwe ervaring en werk uw training en documentatie indien nodig bij. 

Microsoft Teams | Front Row Enhancement: Active video speaker promotion for Teams Rooms on Windows
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC681887
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

De nieuwste versie van Teams Rooms op Windows-app 4.19 bevat updates voor de Front Row-ervaring om actieve videosprekers te promoten in het spotlight-gebied om het ruimtegebruik te verbeteren en gebruikers in de ruimte een meeslepende ervaring te bieden in configuraties met één en twee schermen. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 161825.

   

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaard release: We beginnen half november met de uitrol en verwachten deze eind januari 2024 (voorheen eind december) af te ronden. 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De lay-out van de voorste rij is verbeterd om vastgezette of uitgelichte deelnemers naar het midden te promoveren wanneer er geen gedeelde inhoud in de vergadering is. Dit gaat in op feedback van klanten over het gebruik van lege ruimte en lijnt de behandeling van vastgezette of uitgelichte deelnemers uit op enkele en dubbele displays aan de voorkant van de kamer. Bovendien wordt video van actieve sprekers naar het middelpunt gepromoot om het scherm te gebruiken om een meeslepende ervaring te creëren voor gebruikers in de kamer. Voor configuraties met één scherm, wanneer niemand wordt vastgezet, uitgelicht of inhoud deelt, wordt de meest recente video van actieve sprekers naar het midden gepromoveerd. In de modus met twee weergave, wanneer niemand wordt vastgezet, in de schijnwerpers wordt gezet of inhoud deelt, worden twee meest recente video’s van actieve sprekers naar het midden op elk scherm gepromoveerd. Wanneer iemand inhoud deelt in de vergadering, wordt deze weergegeven op het ene scherm, terwijl het andere scherm de meest recente actieve videospreker toont. 

opgestoken handen

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Breng uw gebruikers op de hoogte van deze nieuwe ervaring en werk uw training en documentatie indien nodig bij. 

(Updated) Microsoft Secure Score – Changes in SSPM support
Category:Microsoft Defender XDR
Nummer:MC681893
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

We werken de verbeteringsacties van Microsoft Secure Score bij om een nauwkeurigere weergave van de beveiligingsstatus te garanderen.

De onderstaande verbeteringsacties worden toegevoegd aan Microsoft Secure Score. Uw score wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Dit begint medio oktober 2023 met de uitrol en zal naar verwachting eind januari 2024 (voorheen eind december) voltooid zijn.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

De volgende nieuwe Microsoft Entra-aanbevelingen (AAD) worden toegevoegd als acties voor het verbeteren van de Microsoft Secure Score:

 • Zorg ervoor dat ‘Phishing-resistente MFA-sterkte’ vereist is voor beheerders.
 • Zorg ervoor dat aangepaste lijsten met verboden wachtwoorden worden gebruikt.

De volgende nieuwe Microsoft Sway-aanbevelingen worden toegevoegd als acties voor het verbeteren van de Microsoft Secure Score:

 • Zorg ervoor dat Sways niet kunnen worden gedeeld met mensen buiten uw organisatie

De volgende nieuwe Atlassian-aanbevelingen worden toegevoegd als acties voor het verbeteren van de Microsoft Secure Score:

 • Multi-factor authenticatie (MFA) inschakelen.
 • Schakel Single Sing On (SSO) in.
 • Schakel een sterk wachtwoordbeleid in.
 • Schakel sessietime-out in voor webgebruikers.
 • Schakel beleid voor het verlopen van wachtwoorden in.
 • Beveiliging van mobiele apps van Atlassian: gebruikers die worden beïnvloed door beleidsregels.
 • Beveiliging van mobiele apps van
 • Atlassian – Gegevensbescherming van apps.
 • Beveiliging van mobiele apps van Atlassian: toegangsvereisten voor apps.

De volgende nieuwe Zendesk-aanbevelingen worden toegevoegd als acties voor het verbeteren van de Microsoft Secure Score:

 • Tweefactorauthenticatie (2FA) inschakelen en gebruiken.
 • Stuur een melding over wachtwoordwijziging voor beheerders, agenten en eindgebruikers.
 • Schakel IP-beperkingen in.
 • Blokkeer klanten om IP-beperkingen te omzeilen.
 • Beheerders en agenten kunnen de mobiele Zendesk Support-app gebruiken.Schakel Zendesk-authenticatie in.

 • Schakel sessietime-out in voor gebruikers.
 • Aanname van account blokkeren.
 • Blokkeer beheerders om wachtwoorden in te stellen.
De

namen, functionaliteit en nalevingsvoorwaarden voor de beveiligingsaanbevelingen van Okta en DocuSign zijn bijgewerkt als actie voor het verbeteren van de Microsoft-beveiligingsscore. De naam van dit besturingselement ‘Zorg ervoor dat de aanmeldingsfrequentie is ingeschakeld en dat browsersessies niet permanent zijn voor gebruikers met beheerdersrechten’ wordt gewijzigd in ‘Zorg ervoor dat de aanmeldingsfrequentie is ingeschakeld en dat browsersessies niet permanent zijn voor gebruikers met beheerdersrechten’.


[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om je voor te bereiden op deze wijziging, je score wordt dienovereenkomstig bijgewerkt. Microsoft raadt u aan de verbeteringsacties te bekijken die worden vermeld in Microsoft Secure Score. We zullen voortdurend voorgestelde acties voor beveiligingsverbetering blijven toevoegen.  

(Updated) Addition of Chat button in Missed Call Activity
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC682086
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Teams-gebruikers hebben de mogelijkheid om met Teams-gebruikers te chatten nadat ze een gemiste oproep van hen hebben ontvangen door simpelweg op een extra ‘chat’-knop te klikken bij de activiteit voor gemiste oproepen .

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 176318

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen begin november met de uitrol en verwachten begin november klaar te zijn.

Standaardrelease: We beginnen eind november met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen begin december) klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Er zijn geen instellingen op tenantniveau. Standaardinstellingen worden niet gewijzigd.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om deze verandering voor te bereiden. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie zo nodig bijwerken.

(Updated) Whiteboard: “Specific people” Share Link Fallback
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC682305
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Microsoft Whiteboard maakt nu automatisch gebruik van specifieke koppelingen voor het delen van personen (PSL) voor deelnemers aan een Teams-vergadering wanneer een whiteboard wordt gedeeld en de tenant Bedrijfsbrede koppelingen delen heeft uitgeschakeld (CSL).  

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen half oktober met de uitrol en voltooien de uitrol eind januari 2024 (voorheen half december).

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Whiteboards worden opgeslagen in de OneDrive van de gebruiker die Whiteboard start in de Teams-vergadering. Als uw tenant geen CSL’s heeft ingeschakeld, ontvangen gebruikers eerder bij het delen van een whiteboard in een Teams-vergadering een foutbericht en kunnen ze tijdens en na de vergadering geen toegang krijgen tot en samenwerken aan het whiteboard. Nu, in het geval dat CSL’s zijn uitgeschakeld in uw tenant, valt Whiteboard terug op het gebruik van PSL’s en biedt het rechtstreeks toegang tot de deelnemers aan die Teams-vergadering  

. Ze hebben tijdens en na de vergadering toegang tot en kunnen samenwerken aan dat whiteboard. Scenario’s waarin PSL-fallback van toepassing is: Teams-vergaderingen Whiteboard-stroom Teams Scherm delen Stroom voor aantekeningen Teams Tabblad Whiteboard-app in kanalen (privé, gedeeld, openbaar)Opmerking: deelnemers die deelnemen aan een vergadering  

of annotatiesessie nadat een whiteboard is gedeeld, moeten het whiteboard handmatig met hen delen.

 

Voor het privékanaal en het gedeelde tabbladkanaal moet het whiteboard handmatig worden gedeeld met deelnemers. Opmerking: PSL Fallback is alleen van toepassing op gebruikers in tenants, niet op externe gebruikers.  

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen wijziging vereist, dit gebeurt automatisch op basis van uw tenantinstellingen.

(Updated) Workflows within Microsoft Teams chats menu
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC683929
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Microsoft Teams brengt werkstromen op basis van Power Automate naar het overloopmenu voor chats. Om ervoor te zorgen dat Microsoft Teams de beste workflowervaring biedt voor onze gebruikers, maken we het eenvoudiger om workflows voor chats te configureren. 

Vanuit de lijst met chats kunnen gebruikers naar het overloopmenu voor een specifieke chat gaan (…) en “Workflows” selecteren. Hier zien ze een lijst met workflowsjablonen die specifiek zijn voor chats binnen Teams. Gebruikers kunnen deze sjablonen vervolgens naar hun behoeften configureren en implementeren in de chat. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 180364

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaard release: We beginnen half november met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen half december) klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Als de Power Automate-app is uitgeschakeld in het Teams-beheercentrum, zien gebruikers deze optie niet in het overloopmenu.
Deze functie is alleen beschikbaar in de nieuwe Teams-client.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Overweeg om uw gebruikers bewust te maken van deze wijziging als uw gebruikers workflows gebruiken, zodat ze weten waar ze het nieuwe toegangspunt kunnen vinden. 

(Updated) New Feature in Teams Admin Center to Communicate with Third-Party App Publishers via Teams
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC685934
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Microsoft Teams-beheerders kunnen binnenkort chats in privégroepen starten met een beperkt aantal externe Teams-app-uitgevers via een nieuwe ‘Click-to-Chat’-functie (C2C) die wordt toegevoegd aan het Teams-beheercentrum (TAC).

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 182034

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: De uitrol begint eind november en is eind januari 2024 voltooid (voorheen eind december).

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Als onderdeel van deze functie kunnen Teams-beheerders snel rechtstreeks communiceren met app-uitgevers om te beoordelen of een app voldoet aan hun bedrijf, inclusief vragen over gegevensnaleving, prijzen en implementatie. Als een app-uitgever deze functie ondersteunt, ontdekken beheerders een C2C-knop op de app-kaart op het tabblad Apps beheren van TAC (screenshot hieronder).

Opmerking: als een beheerder externe communicatie in zijn tenant heeft uitgeschakeld, wordt C2C ook uitgeschakeld. Hoewel de C2C-knop wordt weergegeven, resulteren pogingen om een chat te starten in een dialoogvenster met een e-mailadres waarnaar de beheerder zijn vragen buiten Teams kan indienen.

C2C button

stuur een bericht

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Geen actie als externe communicatie al is ingeschakeld. Als u externe communicatie in uw Teams-tenant hebt uitgeschakeld, kunt u overwegen of u ISV’s wilt inschakelen die deze functie ondersteunen. 


(Updated) Simpler and quicker creation of teams and channels
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC686596
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Werk gemakkelijker samen door teams en kanalen eenvoudiger en sneller te maken – een eenvoudige, standaard krachtige ervaring!

Momenteel bestaan onze processen voor het maken van teams en kanalen

uit verschillende stappen en zijn ze erop gericht gebruikers een team op het hoogste niveau te laten maken, met het maken van kanalen als een optie voor elk team.

We maken de

ervaring voor het maken van teams standaard eenvoudiger, maar bieden gebruikers nog steeds de geavanceerde opties om een team te maken op basis van een sjabloon of groep en de privacy/gevoeligheid van het team te kiezen als ze dat willen. Om gebruikers te helpen bij het maken van kanalen binnen deze teams, plaatsen we de optie “kanaal maken” bovenaan. Ze kunnen het kanaal hosten in een standaardteam of een team dat ze selecteren.

Gebruikers kunnen nu de juiste collab-ruimte maken door te kiezen tussen team of kanaal. Over het algemeen kunnen gebruikers nu de juiste teams of kanalen instellen via de +-knop, zonder naar verschillende plaatsen te hoeven gaan of meerdere stappen te hoeven volgen.

Deze wijziging is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id:

163363 en 163364

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Preview: We beginnen medio november 2023 met de uitrol.

Gerichte release: We beginnen medio januari 2024 met de uitrol.

Standaardrelease: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten eind februari 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers kunnen nu een team of kanaal maken via de bovenste “+”-knop. Het hebben van “kanaal maken” als een optie die naar boven wordt verheven, zal gebruikers ertoe aanzetten kanalen te maken in plaats van teams, waardoor de proliferatie van teams wordt verminderd. 

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Communiceer tijdens het maken van kanalen met de +-knop met gebruikers om het team te kiezen waarin ze het kanaal willen hosten, als het standaardteam niet geschikt is. 


(Updated) Together mode and content share layout improvement
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC689501
Status:planForChange

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Met de nieuwe lay-out wordt de Together-modus weergegeven onder de gedeelde inhoud. De gebruikers kunnen de deelnemers in de Together-modus en gedeelde inhoud tegelijkertijd op een geheel nieuwe manier zien. Er is een volledige ervaring in de Together-modus beschikbaar, inclusief opgestoken handen, reacties en naamlabels.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 181615

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol (voorheen begin januari) en verwachten medio februari 2024 (voorheen half januari) te

voltooienStandaardrelease: We beginnen met de uitrol medio februari 2024 (voorheen half januari) en verwachten eind februari 2024 (voorheen eind januari) te voltooien.

GCC-H en DoD: We beginnen begin april 2024 met de uitrol (voorheen eind januari) en verwachten eind april 2024 (voorheen eind februari) klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De

Together-modus en gedeelde inhoud bieden nu een natuurlijkere ervaring. 

Together-modus

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U kunt overwegen uw documentatie voor gebruikers bij te werken. 

(Updated) Additional Teams Meeting Templates Added to Outlook Teams Add-In
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC690180
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Virtuele afspraak, webinar en gemeentehuis zijn sjablonen voor Teams-vergaderingen die toegankelijk zijn via het vervolgkeuzemenu ‘Nieuwe vergadering’ in de Teams-agenda-app. We breiden nu uit hoe u toegang kunt krijgen tot deze vergadersjablonen door ze toe te voegen aan het menu met vergadersjablonen in de Outlook Windows-client in de Teams-vergaderinvoegtoepassing. Selecteer in Outlook Agenda het vervolgkeuzemenu naast de knop Invoegtoepassing voor Teams-vergaderingen om de lijst met vergadersjablonen te zien die nu beschikbaar zijn. Wanneer een vergaderingssjabloon is geselecteerd, wordt de Teams-app geopend via een deeplink en wordt het planningsformulier voor vergaderingssjablonen rechtstreeks geopend. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 181621[Wanneer dit zal gebeuren:]Standaardrelease: we beginnen begin december met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen half december) te voltooien. 

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Hiermee wordt een extra toegangspunt toegevoegd voor gebruikers om toegang te krijgen tot de sjablonen voor virtuele afspraken, webinars en gemeentehuisvergaderingen. Het menu met vergadersjablonen in de Teams-invoegtoepassing in Outlook Windows is al beschikbaar en dit is een set sjablonen die nu aan dat menu zijn toegevoegd om dezelfde sjabloonbeschikbaarheid van Teams te bereiken. 

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in wie in uw organisatie toegang heeft tot de virtuele afspraak, webinar, of sjablonen voor gemeentehuisvergaderingen, raadpleeg de volgende instructies:

Microsoft Defender: User experience update to evidence
Category:Microsoft Defender XDR
Nummer:MC690603
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

De bewijsvensters voor e-mailclusterentiteiten en postvakconfiguratie-entiteiten hebben een vernieuwde gebruikerservaring. De update is uitsluitend visueel en verandert niet aan de inhoud. De wijziging is te zien op het tabblad Bewijs en reactie op incidenten, de tabbladen Onderzoeksbewijs en Entiteiten, en in het Actiecentrum wanneer dit van toepassing is op deze entiteitstypen.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Dit wordt momenteel uitgerold en zal naar verwachting eind februari 2024 (voorheen half december) voltooid zijn.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Beheerders zien een bijgewerkte UX voor e-mailclusters en postvakconfiguraties.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken.

(Updated) Microsoft Teams – Teams app on Teams Rooms on Android and paired Touch Consoles to be updated in sync
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC692021
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Met deze functie worden de updates van de Teams-app gesynchroniseerd voor Microsoft Teams Rooms (Android) en hun gekoppelde aanraakconsoles. Dit is van toepassing op zowel handmatige als automatische updates die worden uitgevoerd vanuit het Teams-beheercentrum.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 174344

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: we beginnen begin december 2023 met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen begin januari) te zijn voltooid.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Wanneer deze functie wordt uitgerold naar het Teams-beheercentrum, worden de updates van de Teams-app die zijn uitgevoerd voor gekoppelde Microsoft Teams Rooms – Android (MTRoA) en de bijbehorende gekoppelde aanraakconsoles gesynchroniseerd uitgevoerd. Deze functie is bedoeld om de inspanningen voor beheerders te verminderen en de apparaten op dezelfde versies te houden voor een gestroomlijnde Teams-ervaring.

Voor handmatige updates:

 • Op dit moment moeten Teams-apparaatbeheerders updates van de Teams-app afzonderlijk plannen voor MTRoA- en aanraakconsoles, zelfs als ze zijn gekoppeld.
 • Met deze functie wordt ook het gekoppelde apparaat bijgewerkt wanneer er een update wordt uitgevoerd voor een MTRoA- of een Touch-console.

Voor automatische updates:

 • Automatische updates voor MTRoA en hun gekoppelde consoles worden ook synchroon uitgevoerd.
 • Automatische updates worden uitgerold volgens de tijdlijn die wordt bepaald door de updatefasen. Touch-consoles worden bijgewerkt op basis van de updatefase van hun gekoppelde MTRoA. Er zal dus geen impact zijn als beide apparaten zich in dezelfde fase bevinden. Als ze zich in verschillende fasen bevinden, heeft de MTRoA-fase voorrang.

Voorwaarden voor updates die samen kunnen worden uitgevoerd:

  • Als MTRoA en de gekoppelde touchconsole(s) dezelfde versie hebben en er een update beschikbaar is, worden ze beide synchroon bijgewerkt wanneer een van hen wordt bijgewerkt.
  • Als MTRoA en de gekoppelde touchconsole(s) verschillende versies hebben
  • :
   • Handmatige updates: Beheerders moeten ervoor zorgen dat de apparaten op de lagere versie op gelijke hoogte worden gebracht zodat de apparaten synchroon met de nieuwe versie kunnen worden bijgewerkt.
   • Automatische updates: De apparaten op de lagere versie worden eerst automatisch op pariteit gebracht. Zodra de apparaten dezelfde versie gebruiken, worden ze samen bijgewerkt naar de nieuwe versie. In dit scenario kan de overstap naar de nieuwe versie worden uitgesteld, omdat de pariteitsupdates eerst plaatsvinden. Dit wordt gedaan om conflicten tussen MTRoA en de gekoppelde console(s) tot een minimum te beperken.

  Status van de update volgen:

  • Beheerders kunnen de status van deze updatebewerkingen volgen in het gedeelte ‘Geschiedenis’ op de apparaatpagina. Details voor elke bewerking worden weergegeven in de relevante rij, ook als de bewerking is uitgevoerd voor een gekoppeld apparaat. Aanvullende details voor de bewerking zijn beschikbaar bij het selecteren van de bewerkingsstatus.

  [Wat u moet doen om u

  voor te bereiden:]

  De beheerders hoeven niets te doen om zich voor te bereiden. De wijzigingen worden automatisch van kracht. De functie heeft alleen invloed wanneer de Teams-app wordt bijgewerkt voor MTRoA-apparaten of aanraakconsoles, hetzij door de beheerders, hetzij via automatische updates.

  Als de organisatie geen MTRoA-apparaten in hun inventaris heeft, worden ze niet beïnvloed door deze functie.

  (Updated) Microsoft Teams: Domain-specific search
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC692025
  Status:stayInformed

  Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

  Gebruikers kunnen hun zoekresultaten verfijnen en sneller vinden wat ze zoeken. Krijg nauwkeurigere zoekresultaten door een specifiek domein op te halen, zoals bestanden, groepschat of Teams. U kunt domeinspecifieke resultaten vinden door ook de naam van een persoon te typen.

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 181285

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  Standaardrelease: We beginnen begin december 2023 met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen half december) klaar te zijn.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  De gebruikers in uw organisatie kunnen nu sneller zoeken in de Microsoft Teams. Ze kunnen nauwkeurigere zoekresultaten krijgen door een specifiek domein op te pikken, zoals bestanden, groepschat of Teams. Ze kunnen ook domeinspecifieke resultaten vinden door de naam van een persoon te typen.

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  Er is niet veel voorbereiding nodig. U kunt uw collega’s eenvoudig laten weten dat ze domeinbereik moeten gebruiken voor snellere zoekopdrachten in Microsoft Teams.

  (Updated) Remove Activity Feed Item in New Teams
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC692466
  Status:stayInformed

  Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

  Met deze functie kunnen Teams-gebruikers items verwijderen/verwijderen uit de activiteitenfeed.

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id

  =”https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=181794″ target=”_blank” style=””>181794

  De functionaliteit Verwijderen is te vinden onder het ellipsmenu in de activiteitenfeed

  :

  RW1eQzU?ver=0890 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist


  Nadat een item in een activiteitenfeed is verwijderd, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld via een pop-upmelding

  :

  [Wanneer dit gebeurt:]

  Gerichte release: we beginnen medio december 2023 met de uitrol en verwachten dit eind januari 2024 (voorheen eind december) te voltooien.

  Standaardrelease: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten medio februari 2024 klaar te zijn.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  Er zijn geen instellingen op tenantniveau. Standaardinstellingen worden niet gewijzigd.

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie zo nodig bijwerken.

  Outlook on the web: Replacing “Activity-Based Authentication Timeout” with “Idle Session Timeout for Microsoft 365”
  Category:Exchange Online Microsoft 365 for the web
  Nummer:MC694387
  Status:planForChange

  Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt met aanvullende informatie. Bedankt voor je geduld.

  De time-out voor verificatie op basis van activiteiten voor de webversie van Outlook wordt vervangen door Time-out voor inactieve sessie voor Microsoft 365.

  [Wanneer dit zal gebeuren]

  Vanaf januari 2024

  [Hoe dit uw organisatie beïnvloedt]

  In januari 2024 beginnen we met het beëindigen van de ondersteuning voor time-out voor verificatie op basis van activiteiten. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat alle organisaties die niet zijn gemigreerd naar Time-out voor inactieve sessie en nog steeds gebruikmaken van time-out voor verificatie op basis van activiteit, migreren naar Time-out voor inactieve sessie, aangezien geen enkele organisatie automatisch wordt gemigreerd

  Time-out voor inactieve sessie is al beschikbaar en biedt dezelfde functionaliteit als time-out voor verificatie op basis van activiteiten, met het voordeel dat de configuratie niet alleen voor de webversie van Outlook wordt toegestaan, maar ook voor een reeks andere Microsoft 365-web-apps.

  Als u de lijst met Microsoft 365-web-apps wilt controleren, klikt u op Details about idle session timeout.

  [Wat u kunt doen om u voor te bereiden]

  U kunt nu migreren naar Time-out voor inactieve sessie. Als u wilt migreren naar Time-out voor inactieve sessie, hoeft u alleen Time-out voor inactieve sessie in te schakelen.

  Wanneer Time-out voor inactieve sessie is ingeschakeld, krijgen gebruikers die de geconfigureerde time-outduur voor inactieve sessies bereiken, een melding dat ze op het punt staan te worden afgemeld. Ze moeten ervoor kiezen om aangemeld te blijven, anders worden ze automatisch afgemeld bij Microsoft 365-web-apps, waaronder de webversie van Outlook.

  Voor meer informatie over het inschakelen van Time-out voor inactieve sessie, klikt u op Time-out voor inactieve sessie inschakelen.

  Klik voor meer informatie over Time-out voor inactieve sessie voor Microsoft 365 op Time-out voor inactieve sessie voor Microsoft 365.

  Klik voor meer informatie over Time-out op basis van activiteiten voor de webversie van Microsoft Outlook op Beschrijving van de time-out voor op activiteiten gebaseerde verificatie voor OWA in Office 365.

  (Updated) Listen to Multiple Channels on Teams Walkie Talkie
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC694389
  Status:stayInformed

  Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

  Met luisteren naar meerdere kanalen kunnen gebruikers nu automatisch één voor één naar inkomende transmissies van hun favoriete kanalen luisteren. 

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 161725

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  Standaardrelease: We beginnen begin december met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen half december) klaar te zijn.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om automatisch inkomende transmissie van een van hun vastgezette favoriete kanalen te horen. Eén voor één, met de functie voor het luisteren naar meerdere kanalen, zonder dat u handmatig kanalen hoeft te gebruiken.  

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  Er wordt op dit moment geen actie verwacht van tenantbeheerders om de functie in te schakelen. Tenantbeheerders moeten hun gebruikers in hun organisatie op de hoogte stellen van deze update. Ga voor meer informatie naar deze documentation. 


  Announcing External Access Analytics for Microsoft Teams
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC698123
  Status:stayInformed

  We zijn verheugd om aan te kondigen dat we een nieuw rapport uitrollen in het Teams-beheercentrum dat basisanalyses biedt voor externe toegang. Met dit rapport kunnen beheerders informatie over externe toegang bekijken.

  Het analyserapport voor externe toegang is binnenkort beschikbaar in het Teams-beheercentrum onder Analyses en rapporten > Gebruiksrapporten. We hopen dat dit rapport beheerders meer zichtbaarheid en controle geeft over externe toegang in hun tenant en hen in staat stelt weloverwogen beslissingen te nemen over samenwerking tussen tenants.

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 370565

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  Gerichte release: We beginnen begin januari 2024 met de uitrol en verwachten medio januari 2024 te voltooien

  Standaardrelease: We beginnen eind januari 2024 met de uitrol en verwachten begin februari 2024 te voltooien.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  U kunt het volgende zien in gebruiksrapporten: 

  • Het totale aantal interne en externe gebruikers dat gebruikmaakt van externe toegang.
  • De uitsplitsing van het gebruik van externe toegang per mogelijkheid (TFW-TFW
  • , TFW-TFL, Skype)De
  • lijst met beheerde domeinen waarmee is gecommuniceerd via externe toegang.
  • Het totale aantal interne en externe gebruikers dat met elk domein communiceert.

  Het rapport ondersteunt de bestaande perioden in het Teams-beheercentrum, zoals de afgelopen 7 dagen, de afgelopen 28 dagen en aangepast (maximaal 6 maanden). Beheerders kunnen het rapport ook downloaden voor verdere analyse of rapportagedoeleinden.

  RW1fPYS?ver=0933 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken.

  (Updated) Azure Protected Voicemails on Teams Mobile App
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC698132
  Status:stayInformed

  Bijgewerkt op 5 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

  Mobiele Teams-gebruikers hebben nu een koppeling naar hun met Azure beveiligde voicemails vanuit de mobiele Teams-app. Gebruikers ontvangen een melding voor de voicemail in de Teams-app en kunnen de bijgevoegde koppeling openen om toegang te krijgen tot de voicemail in de webbrowser.

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 186553

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  Standaardrelease: We beginnen eind januari 2024 met de uitrol (voorheen begin januari) en verwachten eind maart 2024 (voorheen eind februari) klaar te zijn.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  Zodra deze beschikbaar zijn, hebben gebruikers die updaten naar de nieuwste app-versie toegang tot beveiligde voicemails in de mobiele Microsoft Teams-app die is ingeschreven bij Intune.

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken.

  Teams Live Events support in New Teams
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC698876
  Status:stayInformed

  Zoals gecommuniceerd in MC686187, worden na 31 maart 2024 alle klassieke Teams-gebruikers die niet zijn bijgewerkt naar nieuwe Teams automatisch bijgewerkt naar nieuwe Teams. Nieuwe Teams ondersteunen Teams Live-evenementen tot de geplande buitengebruikstelling op 30 september 2024. Klanten die Teams Live Events gebruiken binnen de nieuwe Teams, hoeven geen wijzigingen te verwachten in de ervaringen van deelnemers en presentatoren binnen de nieuwe Teams. Teams Live Events Producers en Organisatoren, die momenteel geen nieuwe Teams kunnen gebruiken, zullen hun mogelijkheden naar nieuwe Teams brengen. [Wanneer dit zal gebeuren:]. Gebruikers zullen de wijziging in de organisatorervaring al medio januari 2024 opmerken.  

   

  De Producer-ervaring wordt eind maart 2024 naar nieuwe Teams gebracht. Daarna worden Teams Live Events volledig ondersteund in de nieuwe Teams tot de buitengebruikstelling van de Teams Live Events-ervaring op 30 september 2024. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] De rollen van deelnemers, presentatoren en producenten worden eind maart 2024 volledig ondersteund in de nieuwe desktop- en webclients van Teams.  

   

  In de ervaring van de organisator kunnen gebruikers starten in nieuwe Teams en vervolgens een webpop-out hebben om het maken van Teams Live Events te voltooien of de livegebeurtenis bij te werken. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Organisatoren, producenten, presentatoren en deelnemers die verwachten na maart deel te nemen aan Teams Live Events, moeten zich ervan bewust zijn dat deze ervaringen allemaal vóór eind maart beschikbaar zijn in de nieuwe Teams.  

   

  Bovendien worden gebruikers van Teams Live Events ten zeerste aangemoedigd om zich te verdiepen in de nieuwe functie voor het stadhuis, aangezien het stadhuis de vervanging is voor Teams Live Events en volledig wordt ondersteund in het nieuwe Teams. 

  Teams Live Event capacity limit extension
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC698896
  Status:stayInformed

  Microsoft had eerder tijdelijke capaciteitsverhogingen ingesteld voor live-evenementen van Teams die op 31 december 2023 zouden aflopen. Dit omvatte het verhogen van de capaciteit van livegebeurtenissen van 10.000 deelnemers naar maximaal 20.000 deelnemers, het verhogen van de gelijktijdigheidslimiet van 15 naar 50 gelijktijdige gebeurtenissen en het verlengen van de duur van het live-evenement van 4 uur naar 16 uur. Om ervoor te zorgen dat beheerders voldoende tijd hebben om hun gebruikersbestand te trainen, verlengen we de tijdlijn voor deze capaciteitslimietverhogingen voor Teams Live Events tot nu op 30 juni 2024. [Wanneer dit zal gebeuren:]. Tot 30 juni 2024  kunt u Teams Live-evenementen

  uitvoeren met maximaal 20.000 deelnemers,

   

  maximaal 50 van deze livegebeurtenissen tegelijkertijd laten uitvoeren en uw livegebeurtenissen maximaal 16 uur laten duren. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Uw organisatie kan Teams Live Events blijven gebruiken met een uitzendervaring voor maximaal 20.000 deelnemers (voorheen meer dan 10.000  deelnemers); 50

  gebeurtenissen die tegelijkertijd worden gehost in een tenant (voorheen in plaats van 15 gebeurtenissen); en een gebeurtenisduur

  van 16 uur per uitzending (voorheen 

  vanaf 4 uur). 

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] 

  Je hoeft niets te doen om deze verlenging te ontvangen: deze wordt automatisch toegepast op alle live-evenementen tot 30 juni 2024. Bovendien worden gebruikers van Teams Live Events ten zeerste aangemoedigd om zich te verdiepen in de nieuwe functie voor het stadhuis, aangezien het stadhuis de vervanging is voor Teams Live Events. Als u evenementen met maximaal 20.000 deelnemers wilt organiseren en na 30 juni 2024 meer dan 15 gelijktijdige evenementen wilt organiseren, moet u de nieuwe stadhuiservaring gebruiken en relevante Teams Premium-licenties aanschaffen voor de extra capaciteit. Meer informatie

  Viva Engage Community creation API is now available on MS Graph Beta
  Category:Microsoft Viva
  Nummer:MC701523
  Status:stayInformed

  We zijn verheugd om de lancering aan te kondigen van het bèta-eindpunt van de Viva Engage API voor het maken van community’s op MS Graph: Gebruik de Microsoft Graph API om te werken met Viva Engage (preview)

  Veel van onze klanten hebben in het verleden om deze mogelijkheid gevraagd om programmatisch communities te maken in plaats van te maken via Engage UI. We nodigen u uit om dit bèta-eindpunt uit te proberen en ons feedback te geven.

  Enkele dingen om op te merken over de API:

  • Het is Microsoft 365 Groups unified.
  • Het ondersteunt app-gedelegeerde (gebruikersautorisatie) en app-only toegang.
  • Het is beperkt tot netwerken in de systeemeigen modus: verouderde en externe Yammer-netwerken kunnen deze API niet gebruiken voor het maken van community’s.
  • Het maken van een community voor een bestaande Microsoft 365-groep valt buiten het bereik.

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 178311

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  De API voor het maken van de community is nu beschikbaar als MS Graph bèta-eindpunt.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  Deze API heeft geen invloed op de bestaande functies en gebruikersstromen. Het is gewoon een andere manier waarop gemeenschappen kunnen worden ingericht in een Viva Engage-netwerk.

  De gebruikersinterface voor het maken van community’s, op elk apparaatplatform, blijft ongewijzigd.

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  Zie deze blogpost voor meer informatie over het gebruik van dit eindpunt en om uw feedback te delen. Raadpleeg de Microsoft Graph REST API-bèta-eindpuntreferentie voor meer informatie over het MS Graph-bètaprogramma en de beste manieren om feedback te geven.

  Updates available for Microsoft 365 Apps for Current Channel
  Category:Microsoft 365 apps
  Nummer:MC704017
  Status:stayInformed

  We hebben updates uitgebracht voor het volgende updatekanaal voor Microsoft 365-apps:

  • Huidig kanaal

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  We zullen deze update van Microsoft 365-apps vanaf 4 januari 2024 (PST) geleidelijk uitrollen naar gebruikers op dat updatekanaal.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  Als uw Microsoft 365 Apps-clients zijn geconfigureerd om automatisch te worden bijgewerkt vanuit het Office Content Delivery Network (CDN), is er geen actie vereist.

  Als u updates rechtstreeks beheert, kunt u deze nieuwste update nu downloaden en beginnen met de implementatie.

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  Bekijk de volgende releaseopmerkingen voor meer informatie over deze update:

  App-Only User.ReadBasic.All Permission is now available
  Category:Microsoft Entra
  Nummer:MC704030
  Status:stayInformed

  Met User.ReadBasic.All kan de app basisgebruikerseigenschappen ophalen, zoals ID, weergavenaam, voor- en achternaam, e-mailadres en foto. Op dit moment is alleen gedelegeerde User.ReadBasic.All beschikbaar. We hebben feedback van klanten gehoord om ook de app-only User.ReadBasic.All-machtiging in te schakelen, om de toegang tot hun app te beperken tot alleen basisgebruikerseigenschappen.

  Met de release van User.ReadBasic.All voor

  alleen apps hebben we ook een bug opgelost, waardoor de app kon filteren op eigenschappen waartoe deze geen toegang zou moeten hebben met User.ReadBasic.All. Het probleem is nu opgelost, zodat apps met gedelegeerde machtigingen niet meer kunnen filteren op niet-geautoriseerde eigenschappen. Als uw app gedelegeerde User.ReadBasic.All gebruikt om eigenschappen buiten de toegang te filteren, wordt er nu een 403-foutbericht weergegeven dat aangeeft dat er onvoldoende bevoegdheden zijn om de bewerking te voltooien. 

  U kunt de app de machtiging User.Read.All verlenen om ervoor te zorgen dat de filterbewerking slaagt. Met User.ReadBasic.All met alleen een app kunt u de machtigingsbehoeften van apps in uw tenant evalueren. Voor degenen die alleen toegang tot basisgebruikerseigenschappen nodig hebben, kunt u overwegen de machtiging User.ReadBasic.All te verlenen in plaats van User.Read.All. 

   

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  Standaardrelease: We beginnen medio januari 2024 met de uitrol en verwachten eind januari 2024 klaar te zijn.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  Er is geen actie vereist als toepassingen niet filteren op gebruikerseigenschappen waartoe ze geen toegang hebben met User.ReadBasic.All. Als de toepassing van een klant echter de filterbewerking nodig heeft om te slagen, moet de toepassing de machtiging User.Read.All verlenen.

  [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

  U kunt overwegen om de documentatie zo nodig bij te werken.

  Microsoft Teams: Integrate Chat notification with Meeting RSVP status
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC704035
  Status:stayInformed

  Microsoft Teams-gebruikers kunnen binnenkort bepalen hoe ze op de hoogte worden gesteld in vergaderchats via RSVP voor hun vergaderingen. Wanneer ze een vergadering weigeren, ontvangen ze geen meldingen en zien ze de chats niet in de chatlijst; Wanneer ze een vergadering accepteren, ontvangen ze een melding voor alle nieuwe berichten. Deze release van Microsoft Teams Meeting ID wordt uitgerold over Microsoft Teams Desktop, Mobile en Web en biedt gebruikers een extra manier om hun chatlijst te beheren door te selecteren van welke vergaderingen ze berichtupdates willen ontvangen.

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 161739

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  • Targeted Release begint begin februari 2024 met de uitrol en zal naar verwachting medio februari 2024 voltooid zijn.
  • Standard Release wordt medio februari 2024
  • uitgerold en zal naar verwachting eind februari 2024 voltooid zijn.
  • GCC begint eind februari 2024 met de uitrol en zal naar verwachting begin maart 2024 klaar zijn.
  • GCCH begint begin maart 2024 met de uitrol en zal naar verwachting medio maart 2024 klaar zijn.
  • DoD begint medio maart 2024
  • met de uitrol en zal naar verwachting eind maart 2024 klaar zijn.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  U ontvangt geen meldingen en ziet geen chats van vergaderingen die u hebt geweigerd. U kunt instellen hoe u op de hoogte wilt worden gesteld van vergaderingen die u reageert met Accepteren of Voorlopig vanuit de Microsoft Teams-instellingen.

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze nieuwe mogelijkheid om chatmeldingen voor vergaderingen te beheren door te reageren op vergaderingen. 

  Microsoft Managed Desktop –Universal Images with December-2023 Updates
  Category:Microsoft Managed Desktop
  Nummer:MC704188
  Status:stayInformed

  Microsoft Managed Desktop Imaging-team heeft een nieuwe versie van de Universal Image uitgebracht met updates van december 2023, Windows11 23H2, office 2311 en Teams 23320.3021.2567.4799.

  [Wanneer zal dit gebeuren]

  We verwachten dat Universal Images met updates van december 2023, Windows11 23H2, office 2311 en Teams 23320.3021.2567.4799 beschikbaar zullen zijn op 5 januari.

  [Hoe dit van invloed is op uw organisatie]

  Beveiligingsupdates van december 2023, Office 2311 en Teams zijn toegevoegd aan het volgende: 

  • Windows 11 23H2 Universal Images (v1.1)
  • Windows 11 22H2 universele afbeeldingen (v1.1)
  • Windows 11 21H2 universele afbeeldingen (v1.1)
  • Windows 10 22H2 universele afbeeldingen (v1.1)
  • Windows 10 21H2 Universal
  • Images (v1.1) Opmerking: Universal Image Windows 10 20H2 en 21H1

  bevatten de bovenstaande updates niet en zijn niet gepland voor toekomstige updates.

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden]

  Universal Images kunnen worden gedownload met behulp van script v1.4 dat beschikbaar is op Script Download (.zip bestand). Als u scriptversie 1.4 hebt, hoeft u het script niet opnieuw te downloaden. Voor vragen kunt u een ondersteuningsverzoek indienen via de beheerdersportal. 

  Microsoft Secure Score recommendations- accuracy improvements
  Category:Microsoft 365 suite
  Nummer:MC704191
  Status:stayInformed

  Als gevolg van recente nauwkeurigheidsverbeteringen die deze maand zijn doorgevoerd, kunnen bepaalde klanten een wijziging in specifieke scores opmerken.

  [Wanneer dit zal gebeuren

  :]

  Nu beschikbaar

  [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

  Klanten kunnen een wijziging opmerken in de scores van de volgende Microsoft Defender for Identity-aanbevelingen:

  • Veilige bijlagen inschakelen in de blokkeermodus
  • Zorg ervoor dat Safe
  • bijlagenbeleid
  • is ingeschakeld Safe
  • koppelingenbeleid maken voor e-mailberichten
  • Zorg
  • ervoor dat Safe koppelingen voor Office-toepassingen is ingeschakeld
  • Zorg ervoor dat er een antiphishingbeleid is gemaakt
  • Beveiliging van geïmiteerde domeinen inschakelen Zorg ervoor dat postvakintelligentie is ingeschakeld Berichten verplaatsen die worden gedetecteerd als geïmiteerde gebruikers door
  • postvakintelligentie
  • Zorg ervoor dat intelligentie voor bescherming tegen imitatie is ingeschakeld
  • Stel de drempelwaarde voor het niveau van phishing-e-mail in op 2 of hoger
  • De veiligheidstip voor domeinimitatie
  • inschakelen De veiligheidstip voor gebruikersimitatie inschakelen
  • Berichten in quarantaine plaatsen die worden gedetecteerd door
  • geïmiteerde domeinen
  • Berichten in quarantaine plaatsen die worden gedetecteerd door gebruikers die zich voordoen
  • als geïmiteerde gebruikers Beveiliging van geïmiteerde gebruikers
  • inschakelen Ongebruikelijke tekens inschakelen Veiligheidstip voor gebruikersimitatie
  • Zorg
  • ervoor dat het filter Common Attachment Types is ingeschakeld
  • Zero-hour-beleid voor automatisch opschonen voor malware maken
  • Zorg ervoor dat er geen afzenderdomeinen zijn toegestaan voor antispambeleid
  • Actie instellen die moet worden uitgevoerd bij bulkspamdetectie
  • Stel de drempelwaarde voor bulkklachten (BCL) voor e-mail in op 6 of lager
  • Actie instellen voor phishingdetectie met hoge betrouwbaarheid Actie instellen voor spamdetectie met hoge betrouwbaarheid Actie instellen voor phishingdetectie
  • Spam 30 dagen in quarantaine houden
  • Actie instellen voor
  • spamdetectie
  • Zero-hour beleid voor automatisch
  • opschonen voor phishingberichten maken Zero-hour beleid voor automatisch opschonen maken Zero-hour beleid voor automatisch opschonen
  • voor spamberichten
  • maken Regels voor het automatisch doorsturen van e-mail instellen die door het systeem moeten worden beheerd
  • Zorg ervoor dat alle vormen van e-mail doorsturen worden geblokkeerd en/of uitgeschakeld
  • Stel het maximum aantal externe geadresseerden in dat een gebruiker per uur kan
  • e-mailen Stel het maximum aantal
  • interne geadresseerden in waarnaar een gebruiker binnen een uur kan verzenden
  • Stel een dagelijkse berichtlimiet in
  • Zorg ervoor dat het spambeleid van Exchange Online is ingesteld om beheerders op de hoogte te stellen
  • Blokkeer gebruikers die de berichtenlimiet hebben bereikt

  [Wat u moet doen om u voor te bereiden: ]

  Wees op de hoogte van deze nauwkeurigheidsverbeteringen en bekijk de scores indien van toepassing.

  Microsoft Teams: Share contact information of people in Microsoft Teams chat
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC704192
  Status:planForChange

  Gebruikers kunnen nu de contactgegevens delen van iemand die niet in een chat zit, zodat anderen gemakkelijk andere bijdragers kunnen leren kennen.

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 375627

  [Wanneer dit zal gebeuren:]

  Gerichte release: We beginnen medio januari 2024 met de uitrol en verwachten eind januari 2024 klaar te zijn.

  Standaardrelease: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten medio februari 2024 klaar te zijn.

  [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

  Gebruikers kunnen nu eenvoudig contactgegevens delen in groepschats.

  RW1gmtj?ver=88d2 - KbWorks - SharePoint & Teams SpecialistRW1gjTq?ver=8d80 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

  RW1ghhr?ver=9ede - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

  RW1gmti?ver=1ac7 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

  U kunt overwegen uw interne documentatie bij te werken.

  Microsoft Teams: Join Teams work meetings from Microsoft Teams (free) and vice versa
  Category:Microsoft Teams
  Nummer:MC704194
  Status:planForChange

  Met deze functie kunnen gebruikers met persoonlijke Microsoft-accounts (MSA) die de gratis versie van Microsoft Teams gebruiken, deelnemen aan en deelnemen aan Teams voor werk- (of school)vergaderingen met hun aangemelde persoonlijke account wanneer ze deelnemen aan vergaderingen vanuit de Teams-app. Met deze functie kunnen deze gebruikers ook verbonden blijven met de andere deelnemers aan de vergadering (toegang behouden tot de chat van de vergadering) nadat de vergadering is beëindigd. Deze gebruikers worden niet langer alleen via een browser gevraagd om deel te nemen en later behandeld als gasten van de vergadering (anoniem). 

  Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID

  =”https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?rtc=1%26filters=&searchterms=167326%2C” target=”_blank”>167326

  [Wanneer dit zal gebeuren:] 

  Standard Release: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten medio maart 2024 klaar te zijn.

  [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] 

  Momenteel kunnen gebruikers van Microsoft Teams (gratis) alleen deelnemen aan Teams voor werk- (of school)vergaderingen als gasten van de vergadering. Deze gebruikers wordt gevraagd om de browser te gebruiken om deel te nemen aan de vergaderingen, wat resulteert in een suboptimale ervaring voor hen (deelname als gasten van de vergadering, verwijderd uit de chat van de vergadering nadat de vergadering is beëindigd). 

  Zodra deze functie beschikbaar is gesteld, kunnen gebruikers van Microsoft Teams (gratis) met één klik deelnemen aan Teams voor werk- (of school)vergaderingen, Ze worden niet langer doorgestuurd naar de browser, gevraagd om hun voor- en achternaam in te vullen en ze kunnen na de vergadering de samenwerking met de organisator van de vergadering en andere deelnemers voortzetten via de chat van de vergadering.

  Op dezelfde manier kunnen met deze functie ook de tenantgebruikers met Microsoft-werkreferenties deelnemen aan een door Microsoft Teams (gratis) gehoste vergadering. 

  Tegenwoordig kunnen ze alleen als gast in de webbrowser deelnemen aan dergelijke vergaderingen.

  Alle gebruikers hebben nog steeds een optie om als gast deel te nemen (tenzij dit wordt beperkt door tenantbeheerders) als ze dat willen, dit proces wordt niet gewijzigd.  

   

  Organisaties hebben altijd de controle en kunnen deze samenwerkingsmogelijkheid beheren met behulp van de bestaande instelling die we hebben voor chatfederatie met Microsoft Teams (gratis) gebruikers (“Mensen in mijn organisatie kunnen communiceren met Teams-gebruikers van wie de accounts niet door een organisatie worden beheerd”). In de toekomst zal dit beleid worden gebruikt om zowel chats als vergaderingen federatie met Microsoft Teams (gratis) gebruikers te beheren.

  Er zijn 2 instellingen in het beheercentrum die kunnen worden gebruikt om de federatie van chats/vergaderingen te beheren: Mensen in mijn organisatie kunnen communiceren met Teams-gebruikers van wie de accounts niet door de organisatie worden beheerd. 

  1. Externe gebruikers met
  2. Teams-accounts die niet door een organisatie worden beheerd, kunnen contact opnemen met gebruikers in mijn organisatie.  

  Hier zijn 2 voorbeelden van hoe ze kunnen worden gebruikt:

  Voorbeeld #1:  

    

  U als tenantbeheerder wilt communicatie met accounts die niet door uw organisatie worden beheerd, volledig blokkeren. In dit geval moet u instelling #1 uitschakelen. Instelling #2 wordt in dit geval ook automatisch uitgeschakeld. Let op: deze actie blokkeert GEEN anonieme (gast)deelname, daar is een aparte instelling voor.

  Voorbeeld #2:

  U als tenantbeheerder wilt dat mensen van uw tenant verbinding kunnen maken met externe (Teams (gratis) gehoste) vergaderingen, maar u wilt niet dat Teams-gebruikers (gratis) verbinding maken met de vergaderingen die door uw tenant zijn georganiseerd. 

    

  In dit geval moet je Instelling #2 uitschakelen, Instelling #1 blijft ingeschakeld. Opmerking: als u dit uitschakelt, voorkomt u dat Teams-gebruikers (gratis) personen in uw tenant ontdekken en met hen chatten.

  Opmerking: Sommige vergaderfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar voor deze gebruikers van de gratis versie van Teams tijdens vergaderingen van Teams voor werk (of school). Gebruikers van de gratis versie van Teams worden niet toegewezen aan aparte vergaderruimten en kunnen geen PPT Live-inhoud bekijken of delen en deelnemen aan whiteboarding.  

    

  •   
  • Opnemen: Gebruikers van de gratis versie van Teams kunnen niet beginnen met opnemen (geen wijzigingen ten opzichte van het huidige gedrag) in door Teams voor werk (of school) gehoste vergaderingen. In het geval dat een gebruiker van Teams voor werk (of school) besluit om te beginnen met opnemen, wordt de gebruiker van de gratis versie van Teams hiervan op de hoogte gesteld. Rol van presentator: De gebruiker van de gratis versie van Teams kan door de gebruiker van Teams voor werk (of school) worden gepromoveerd tot presentator, maar alleen tijdens de vergadering. 
  •  

  [Wat je moet doen om je voor te bereiden: ] 

  Controleer uw instellingen om de ervaring te regelen die geschikt is voor uw organisatie. Als uw organisatie deze instelling eerder heeft uitgeschakeld, wordt die keuze gehonoreerd met de uitrol van deze nieuwe mogelijkheid. U kunt overwegen uw interne documentatie bij te werken om uw gebruikers te informeren dat deze mogelijkheid nu beschikbaar is in Microsoft Teams. 

  Aanvullende details: 

  • Gebruikers met MSA-accounts kunnen alleen automatisch deelnemen aan Teams voor werk- (of school)vergaderingen met hun profielgegevens als ze deelnemen in de Teams-app (bijvoorbeeld vanuit Teams-agenda of via de link van een Teams-chat). In het geval dat de gebruiker begint deel te nemen aan een vergadering van buiten de app (bijv. van 3rd party apps of Outlook-agenda), blijft de ervaring hetzelfde als eerder – gebruikers kunnen alleen deelnemen in de anonieme modus zonder toegang tot de chat van de vergadering na de vergadering. 
  • Als beveiligingscontrole kunnen gebruikers van de (gratis) Teams-app die deelneemt met hun persoonlijke accounts geen andere gebruiker van Teams voor werk (of school) vragen om Neem deel aan een werkvergadering terwijl u in vergadering bent. 
  Microsoft Intune In Development for January 2024 is now available
  Category:Microsoft Intune
  Nummer:MC704195
  Status:stayInformed

  De pagina In ontwikkeling voor Microsoft Intune in onze documentatie is bijgewerkt.

  Wat betekent dit voor mij?

  De In ontwikkeling pagina bevat een lijst met functies in aankomende releases van Microsoft Intune om u te helpen bij uw gereedheid en planning. De lijst is nu bijgewerkt. U ziet deze wijzigingen in de komende maand of in een volgende release.

  Wat heb ik nodig om me voor te bereiden op deze verandering?

  U kunt uw IT-personeel en helpdesk op de hoogte brengen van de aankomende wijzigingen die op deze pagina worden vermeld. Plan om uw gebruikersrichtlijnen bij te werken als u denkt dat een van deze functies belangrijk is voor uw gebruikers.

  Aanvullende informatie

  Intune In ontwikkeling

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Scroll to Top