Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 13-02-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

13-February-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

How to Create a Custom Document Library Template for SharePointvan @joao12ferreira
Create Captivating PowerPoint Title Animations Easilyvan IT_Integral
Disable Comments in Microsoft Lists: Step-by-Step Guidevan IT_Integral
Why MFA, Conditional Access, and Sensitivity Labels can Combine to Give Outlook a Problemvan @12Knocksinna
Customize Azure DevOps User Story States for Kanbanvan IT_Integral
Choosing Between Copilot Pro and ChatGPT Plus: Best $20 Dealvan IT_Integral
Microsoft Loop, OneNote and Microsoft Teams walk into a bar…van IT_Integral
Microsoft Copilot Super Bowl Ad: Breaking Down the Buzzvan IT_Integral
A way to manually kick a Azure Function Timer Trigger Function when its been deployedvan @simondoy
Share Your Apple Vision Pro View in Teams Meetingsvan IT_Integral
{How to} send an email to specific list of customers instead of creating new segments in dynamics 365 marketing real time marketingvan @UK365GUY
Boost Your Efficiency: Microsoft 365 Copilot Secrets Revealed!van IT_Integral
Maximize Productivity with Microsoft Loop Tables Guidevan IT_Integral
Change Card Background in Microsoft Lists Board Viewvan IT_Integral
Maximize Security with Power Platforms Copilot Risk Toolvan IT_Integral
Introducing New Fabric Copilot Pricing Plans 2024van IT_Integral
Excel Automation: Create Data Sets with ChatGPT Scriptsvan IT_Integral
Welcome to Professional PowerShellvan @practical365
Mastering Microsoft 365 Defender: How to Submit Suspicious Emails and URLs!van IT_Integral
{New} Block unmanaged customizations in Dynamics 365 CEvan @UK365GUY
Force populate a "Microsoft Entra ID"-based Team in Power Platformvan @yannickreekmans
Create Your First Power App with SharePoint – Easy Guidevan IT_Integral
Update Polls Easily with Power Apps File Upload Featurevan IT_Integral
Effortless App Migration: Managed vs Unmanaged Solutionsvan IT_Integral
Microsoft EDUs Newest AI Education Updates 2024van IT_Integral
Streamline Lab Credential Distribution with Automationvan IT_Integral
Viewing changes to Conditional Access policies just became easier!van @janbakker_
2024 MS Word Template Creation with Power Platform and SharePointvan IT_Integral
Automate AI Prompt Approval and Log Results with Power Automatevan IT_Integral
Microsoft Copilot Super Bowl Ad: Turning Vision into Realityvan IT_Integral
Key Times to Disable Microsoft Copilot for Efficiencyvan IT_Integral
Excel to Email: Send with Attachments via Power Automatevan IT_Integral
Design Stunning Newsletters with SharePoint Guidevan IT_Integral
Microsoft Teams UC Today Podcast – February 2024van @tomarbuthnot
Weekly Update 12 February 2024 – Graph Toolkit v4, ACS Updates, Toolkit CLI, new Partner Programvan @tomorgan
Using GitHub Project webhooks to manage labeling repo issuesvan @eliostruyf
SharePoint Document Collaboration Best Practices (Updated)van @Ryan Clark
How to Restrict Access to Documents in SharePoint Onlinevan @Ryan Clark
How to Add a SharePoint Rich Text Field in a Modern Libraryvan @Ryan Clark

Office 365 Roadmap Updated: 2024-02-13

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Interim DST guidance for Kazakhstan, Samoa, and Palestinian Authority
Category:Windows
Nummer:MC715271
Status:stayInformed
Er worden drie wijzigingen in de zomertijd (DST) uitgebracht als onderdeel van de niet-beveiligingspreview-update van maart 2024 en de beveiligingsupdate van april 2024. Samoa heeft de zomertijd afgeschaft. Kazachstan is overgestapt op één tijdzone. De Palestijnse Autoriteit heeft een uitstel aangekondigd van de zomertijddata voor 2024 en 2025. Microsoft raadt tijdelijke oplossingen aan voor gebruikers die door deze wijzigingen worden getroffen. Lees afzonderlijke artikelen op de Zomertijd & tijdzone blog. Wanneer zal dit gebeuren: Oplossingen om deze zomertijdwijzigingen weer te geven, zijn beschikbaar vanaf de niet-beveiligingspreview-update van maart 2024 en de beveiligingsupdate van april 2024. 
 
 Wijzigingen hebben het volgende schema
: 
    Kazachstan
  • : Op 1 maart 2024 draaien de steden Astana, Almaty en Shymkent, evenals de volgende regio’s, de lokale tijd met een uur terug: Abai, Akmola, Almaty, Zhambyl, Zhetisu, Karagandy, Kostanai, Pavlodar, Noord-Kazachstan, Turkistan, Ulytau en Oost-Kazachstan.
  • Palestijnse Autoriteit: De klokken worden op zaterdag 20 april 2024 1 uur vooruit gezet van 02:00 uur tot 03:00 uur lokale tijd. Op 26 oktober 2024 om 02:00 uur worden de klokken op zaterdag 1 uur teruggezet naar 01:00 uur lokale tijd.
  • Samoa: Zomertijd wordt niet meer in acht genomen in Samoa en is verplaatst naar de West-Samoa-tijd (WST), 13 uur eerder dan UTC (UTC+13).
 
Hoe dit van invloed is op uw organisatie: 
Als uw organisatie gebruikers heeft die door deze wijzigingen worden beïnvloed, geeft hun systeem een onjuiste tijd weer totdat de beschikbare oplossingen zijn geïnstalleerd. U kunt het probleem oplossen door automatische zomertijdaanpassingen in Windows tijdelijk uit te schakelen en/of een andere tijdzone in te stellen om de juiste lokale tijd weer te geven. Installeer de niet-beveiligingspreview-update van maart 2024 of de beveiligingsupdate van april 2024 onmiddellijk en schakel automatische zomertijdaanpassingen in Windows opnieuw in. Wat u moet doen om u voor te bereiden: Lees en volg de richtlijnen voor elke relevante regio, vermeld in Aanvullende informatie.  
 
 
 
Aanvullende informatie: 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top