Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 13-12-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

13-December-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Master Excel: Optimize Work with MS Copilot Studiovan IT_Integral
Configure model driven app for offline use Dynamics 365van @UK365GUY
Mastering Microsoft 365 PowerShell Scriptingvan @practical365
Report Chats in MS Purview with Viva Engage – Compliance Guidevan IT_Integral
CoE Starter Kit: Efficient Testing Strategy for Inactivity Processes – Admin Simulations for Maker Clean-Up Approvalsvan @msolena2
Boost Engagement with OpenAI Chat Integration!van IT_Integral
Build Custom Forms Easily with Power Apps – A Guidevan IT_Integral
Introducing Approvals kitvan @microsoftflow
Discover the latest enhancements in Microsoft Shiftsvan @mstcommunity
How Forms can help you build a well-crafted holiday invitevan @mstcommunity
Transform Content Navigation With List JSON Formattingvan IT_Integral
Easy File Upload with Power Apps V2van IT_Integral
Boost Workflow with Power Automate and MS Forms Actionsvan IT_Integral
Create Your First AI Copilot with Microsoft Studio Guidevan IT_Integral
Maximize M365: Testing Microsoft Syntex Archivevan IT_Integral
Integrate Personal Data into LLM with Azure AI Search in AIvan IT_Integral
Hot wo Ultimate Teams Shared Voicemail Solutionvan IT_Integral
Weekly Update 11 December 2023 – Opportunities for Teams partners, Dev Proxy, ACS Dec Updatesvan @tomorgan
Expert Insight: 2023 Power Apps Architecture Reviewvan IT_Integral
AD OU Creation and Deletion Alertvan @techwizardcloud
De Complete Gids voor de Journal App in iOS 17.2van @m365tips
Create Your AI Copilot: A Step-by-Step Guidevan IT_Integral
Discouraging data leakage on Windows 365van @pvanderwoude
New Auto Log Checkpoints Boost Fabric Warehouse Opsvan IT_Integral
#9 – Building Background Service to listen for events from Message broker in C# .NETvan @geoffeve
Enhance Reports with Power BI Measure Slicers and Fieldsvan IT_Integral
#MVPbuzzChat with David McCartervan @buckleyplanet
Microsoft Defender Identity Full Demo Guide 2023van IT_Integral
Exchange Online Retention Policies and the Deleted Items Foldervan @12Knocksinna
Excel Pivot Table and Chart Tutorial for Beginnersvan IT_Integral
Using GitHub Copilot to Upgrade PowerShell Scripts to the Microsoft Graph PowerShell SDKvan @practical365
Secure Guest Sharing in Microsoft 365: A Comprehensive Guidevan @365Reports
The newest OneDrive Versionvan @HansBrender
The Power of Shared Lists in Microsoft To-Do: Simplify Collaboration, Boost Productivityvan @anand.vadivelan
10 Tips om te studeren met ChatGPTvan @m365tips
Enable Power Apps Modern Controlsvan IT_Integral
Create and manage Viva Engage communities with the Microsoft Graph APIvan @devjhorst
Google search – 10 Best Practicesvan @drnitinp
How to exclude Viva Topics within Search & Intelligence Centervan @gregoryzelfond
Announcing seamless Dataverse image and file support in canvas offline appsvan @MSPowerApps
OpenAI plugin spec in Semantic Kernel with Visual Studiovan IT_Integral
Enabling and securing Microsoft Teams meeting data retention at Microsoftvan @mstcommunity
Faster Search with new Slash commands in Teams (Tips & Tricks)van @thomaspoett
Teams Call Queue Cross-Tenant Migrationvan @thomaspoett
Free & Busy Sync during Cross-Tenant Migration (Exchange Online)van @thomaspoett
Exchange Hybrid Wizard Error 1603van @thomaspoett
Boost DAX Skills Tenfold with Calculation Groupsvan IT_Integral
{How to} Synchronize settings on mobile device for model driven appsvan @UK365GUY
Microsoft Loop – A Smarter Way to OneNote?van IT_Integral

Office 365 Roadmap Updated: 2023-12-13

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Force redirection from Microsoft Defender for Cloud Apps to Microsoft Defender XDR public preview announcement
Category:Microsoft 365 Defender Microsoft Defender for Cloud Apps
Nummer:MC697411
Status:stayInformed
Als onderdeel van onze overgang naar de Microsoft Defender XDR-portal, worden alle gebruikers van klanten die zich hebben aangemeld voor de openbare preview die

toegang hebben tot de Microsoft Defender for Cloud Apps, automatisch omgeleid naar de Microsoft Defender XDR-portal.  

[Wanneer dit gebeurt:]

Voor klanten die zich al hebben aangemeld voor de preview-versie: we beginnen begin januari 2024 met de uitrol en verwachten dit medio januari 2024 af te ronden. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]Voor klanten met openbare preview worden alle gebruikers die toegang hebben tot Microsoft Defender for Cloud Apps automatisch omgeleid naar de Microsoft Defender XDR-portal zonder optie om u af te melden. 


De klassieke Microsoft Defender for Cloud Apps is niet meer beschikbaar. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Ga voor meer informatie naar deze Microsoft Defender for Cloud Apps in Microsoft Defender XDR pagina. 


New Feature: Alerts for Windows Autopatch policy conflicts Public Preview announcement
Category:Windows Autopatch
Nummer:MC697414
Status:stayInformed

IT-beheerders kunnen Intune-beleidsconflicten die van invloed zijn op de Windows Autopatch-service zien, controleren en ernaar handelen. Wanneer de Windows Autopatch-service een of meer beleidsregels in de tenant detecteert die conflicteren met een instelling of instellingen in een ander Intune-apparaatbeleid, moeten tenantbeheerders conflicterende beleidsregels en beïnvloede instellingen controleren en de conflict(en) handmatig oplossen, zodat de Autopatch-service kan worden hersteld naar alle door de service beheerde apparaten.

[Wanneer zal dit gebeuren:]

De publieke preview vindt plaats op 22 januari 2024. De weergave Beleidsstatus is beschikbaar op de blade Windows Autopatch in uw tenant.

[Welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie:]

Met deze functie beschikken IT-beheerders over:

 1. Een lijstweergave van alle Autopatch-beleidsregels die conflicteren met ander apparaatbeleid in de tenant.
 2. Een
 3. overzichtsweergave van conflicterende beleidsregels, getroffen apparaten en openstaande waarschuwingen Een
 4. gedetailleerd overzicht van de getroffen apparaten
 5. Waarschuwingen met details van conflicterende beleidsregels, de instellingen en de Azure AD-groepen waaraan ze zijn toegewezen. Beheerders moeten de nodige actie ondernemen om ervoor te zorgen dat het verwachte beleid wordt toegewezen aan het apparaat.

Er worden geen waarschuwingen weergegeven als er geen conflicten zijn met het Autopatch-beleid van Windows. Wanneer er elke 24 uur conflicten worden gedetecteerd, blijven waarschuwingen in beeld totdat IT-beheerders de conflicten handmatig hebben opgelost.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U hoeft geen actie te ondernemen. Als u vragen of opmerkingen hebt of hulp nodig hebt, kunt u een serviceaanvraag indienen door naar het Microsoft Intune-beheercentrum te gaan.

Aanvullende informatie (optioneel)

http://aka.ms/Autopatchpolicyconflict (Engelstalig) 

Microsoft Defender for Cloud Apps network requirements update
Category:Microsoft Defender for Cloud Apps
Nummer:MC697429
Status:planForChange

We werken IP-adressen bij voor portaltoegang en SIEM-agentverbindingen.

[Wanneer dit zal gebeuren

:]

Deze wijziging vindt plaats op 7 januari 2024

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

De nieuwe IP’s worden toegevoegd aan de secties portaltoegang en SIEM-agentverbinding in de Microsoft Defender for Cloud apps netwerkvereisten.

Als u ervoor wilt zorgen dat dit niet wordt beïnvloed door Microsoft Defender for Cloud-apps, moet u de tijd nemen om de nieuwe IP-adressen toe te staan.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Controleer uw huidige configuratie en zorg ervoor dat de juiste IP-adressen zijn toegestaan om de impact op uw service te minimaliseren.

WDAC Advanced Hunting Retired ActionTypes and Fields
Category:Exchange Online Microsoft 365 Defender
Nummer:MC697431
Status:planForChange

Microsoft wijzigt de naam van de velden PolicyNameBuffer en PolicyIdBuffer  in MDE-WDAC-gebeurtenissen voor geavanceerde opsporing. Deze velden worden hernoemd naar respectievelijk PolicyName en PolicyID. We zullen doorgaan met het verbeteren van de ervaring en rijkdom van WDAC-gebeurtenisgegevens in Advanced Hunting. 

Daarnaast worden de volgende WDAC-actietypen buiten gebruik gesteld bij geavanceerde opsporing: 

AppControlCodeIntegrityImageAudited (3035)AppControlCodeIntegrityPolicyAudited (3078)AppControlCodeIntegrityPolicyBlocked (
  3079)AppControlCodeIntegrityPolicyAudited (
 • 3080)AppControlCodeIntegrityPolicyBlocked
 • (3081
 • )

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen medio januari 2024

met de uitrol van deze wijziging en verwachten deze eind januari 2024 af te ronden.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Voor klanten die momenteel de WDAC-actietypen ‘AppControl’ gebruiken, volgt hier een lijst met de velden die buiten gebruik worden gesteld, naast hun alternatieven in Advanced Hunting: 

Oud gebied Nieuw veld
PolicyNameBuffer PolicyName
PolicyIdBuffer PolicyID

[Wat u kunt doen om u voor te bereiden:]

Uw organisatie gebruikt mogelijk PolicyNameBuffer of PolicyIdBuffer in uw geavanceerde opsporingsquery’s en aangepaste detecties die binnenkort buiten gebruik worden gesteld. Werk uw query’s bij met de nieuwe velden om deze waardevolle gegevens te blijven gebruiken en te voorkomen dat uw huidige aangepaste detecties worden verbroken.

Een voorbeeld van uw oude zoekopdracht:

DeviceEvents

| waarbij ActionType begint met 'AppControl'

| extend PolicyName = parsejson(AdditionalFields). PolicyNameBuffer

| extend PolicyId = parsejson(AdditionalFields). PolicyIdBuffer

| project ActionType,PolicyId,PolicyName

Uw nieuwe vraag:

Apparaatgebeurtenissen

| waarbij ActionType begint met 'AppControl'

| extend PolicyName = parsejson(AdditionalFields). PolicyName

| extend PolicyId = parsejson(AdditionalFields). PolicyID

| project ActionType,PolicyId,PolicyName

Affected Teams behavior in Chrome due to privacy sandboxing
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC697433
Status:planForChange

Vanaf januari zal Chrome geleidelijk beginnen met het uitrollen van privacy sandboxing op het web naar 1% van hun gebruikers, met een algemene uitrol eind 2024. Dit is van invloed op sommige Teams-ervaringen in Chrome. De aanbeveling is om de Teams-desktopclient te gebruiken als u deel uitmaakt van het implementatiecohort.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Beginnend in januari 2024 en doorlopend tot de rest van 2024.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Teams-gebruikers die Google Chrome gebruiken met deze recente wijziging, zien de volgende ervaringen:

 • In de nieuwe Teams-web-app wordt een banner weergegeven en moeten gebruikers er elke 24 uur op klikken om aangemeld te blijven. Dit heeft gevolgen voor gebruikers in uw organisatie die de Teams-bureaublad-app niet kunnen gebruiken.
 • De nieuwe Teams-web-app kan ingesloten ervaringen bevatten, zoals apps, die niet meer werken. Wanneer dit gebeurt, geeft Teams gebruikers de mogelijkheid om de ingesloten ervaring te openen in een apart browsertabblad of met behulp van de Teams-desktop-app.
 • In klassieke Teams worden opties weergegeven om over te schakelen naar de nieuwe Teams-web-app en/of om de desktop-app te gebruiken.
 • Andere getroffen ervaringen zijn onder meer Teams-chat in Outlook-web-app en Dynamics 365. Het dialoogvenster ‘Delen met Teams’ in Outlook en andere web-apps of -sites wordt ook beïnvloed.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

We verstrekken deze informatie voor je bewustzijn. Als uw organisatie toegang heeft tot Teams in de Chrome-browser, kunnen sommige van uw gebruikers worden beïnvloed door deze wijziging. De aanbeveling is om te gebruiken voor de Teams-desktopclient.

Enterprise-beheerders kunnen ook het beleid BlockThirdPartyCookies en CookiesAllowedForUrls gebruiken om ervoor te zorgen dat hun gebruikers niet worden beïnvloed, zodat ze de tijd hebben om de nodige wijzigingen aan te brengen om niet afhankelijk te zijn van dit beleid of cookies van derden.

Simplified team creation
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC697434
Status:stayInformed

Tegenwoordig doorlopen gebruikers meerdere stappen, waarbij ze kiezen tussen opties tijdens het maken van teams. De meeste gebruikers zijn echter geneigd om hun team helemaal opnieuw en privé op te zetten. Daarom hebben we standaard gekozen voor een eenvoudigere ervaring, maar gebruikers de uitgebreide opties bieden om een team te maken op basis van een sjabloon of groep en privacy/gevoeligheid van het team te selecteren. Het is een eenvoudige, standaard power-on-demand-ervaring.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID: 163364

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen begin januari 2024 met de uitrol en verwachten medio januari 2024 te zijn voltooid.

Standaardrelease: We beginnen medio januari 2024 met de uitrol en verwachten eind januari 2024 klaar te zijn.

GCC High en DoD: We beginnen eind februari 2024 met de uitrol en verwachten eind maart 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers kunnen snel teams aanmaken via de +-knop.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Gebruikers moeten op een secundair niveau van het dialoogvenster ‘team helemaal opnieuw maken’ gaan om teams te maken op basis van sjablonen of groepen.

Take action: December 2023 security update is now available
Category:Windows
Nummer:MC697655
Status:stayInformed
De release van de beveiligingsupdate van december 2023 is nu beschikbaar voor Windows 11 en alle ondersteunde versies van Windows 10. We raden u aan deze updates zo snel mogelijk te installeren. Voor meer informatie over de inhoud van deze update raadpleegt u de releaseopmerkingen, die gemakkelijk toegankelijk zijn via de <a href=”https://support.microsoft.com/help/5033375″ rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>Windows 11 en Windows 10-updategeschiedenispagina’s . Voor meer informatie over de verschillende soorten maandelijkse kwaliteitsupdates, zie Windows maandelijkse updates uitgelegd. Om op de hoogte te blijven van de laatste updates en releases, volg ons op X @WindowsUpdate.
  
Belangrijkste punten voor de update
voor Windows 11, versies 23H2 en 22H2 
 
Weinig tijd? Bekijk onze korte Windows 11 update release notes video voor de tips van deze maand.

BELANGRIJK Na februari 2024 zijn er geen optionele, niet-beveiligde preview-releases meer voor Windows 11, versie 22H2. Alleen cumulatieve maandelijkse beveiligingsupdates (ook wel de ‘B’- of Update Tuesday-release genoemd) worden voor deze versie voortgezet. Windows 11, versie 23H2 en Windows 10, versie 22H2 blijven beveiligings- en optionele releases ontvangen.

BELANGRIJK Vanwege verminderde activiteiten tijdens de westerse feestdagen en het komende nieuwe jaar, zal er geen niet-beveiligde preview-release zijn voor de maand december 2023. Releases van niet-beveiligingspreviews worden in januari 2024 hervat.

Voor instructies over het installeren van deze update voor uw besturingssysteem, raadpleegt u de KB voor uw besturingssysteem hieronder: Windows 11, versie 23H2: KB5033375 Windows 11, versie 22H2: KB5033375 Windows 11, versie 21H2: 
Updates available for Microsoft 365 Apps for all channels
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC697780
Status:stayInformed

We hebben updates uitgebracht voor de volgende updatekanalen voor Microsoft 365-apps:

 • Huidig kanaal
 • Maandelijks Enterprise-kanaal
 • Halfjaarlijks Enterprise-kanaal (preview)
 • Halfjaarlijks Enterprise-kanaal

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Vanaf 12 december 2023 (PST) worden deze updates van Microsoft 365-apps geleidelijk uitgerold naar gebruikers op die updatekanalen.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Als uw Microsoft 365 Apps-clients zijn geconfigureerd om automatisch te worden bijgewerkt vanuit het Office Content Delivery Network (CDN), is er geen actie vereist.

Als u updates

rechtstreeks beheert, kunt u deze nieuwste updates nu downloaden en beginnen met de implementatie.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Bekijk de volgende releaseopmerkingen voor meer informatie over deze updates:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top