Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 16-02-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

16-February-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Five-Stage Maturity Model for Digital Collaborationvan @buckleyplanet
Staying ahead of threat actors in the age of AIvan @MSFTSecurity
Cyber Signals: Navigating cyberthreats and strengthening defenses in the era of AIvan @MSFTSecurity
What’s new in Teams Toolkit for Visual Studio 17.9van @Microsoft365Dev
Check permissions like a Pro Low Codervan @PieterVeenstra
Alex & Ragnar Show # 109 Automatisiert Kundenfeedback einholen, verarbeiten, freigebenvan @ragnarh
How to Monitor Azure Resource Changes and Timestampsvan IT_Integral
Embarking on the Microsoft Teams Premium adoption journeyvan @mstcommunity
Announcing preview for blocking unmanaged customizationsvan @MSPowerApps
Optimize Power BI Requests with Custom Messages Guidevan IT_Integral
ChatGPT vs Excel: The Future of Data Analysis Unveiledvan IT_Integral
Help! My Dataverse flow does not trigger anymore!van @PieterVeenstra
Master Power Automate: Correctly Update JSON Array Itemsvan IT_Integral
WindowsApps folder getting out of hand?van @mniehaus
Boost Your Viva Engage Campaigns with Microsoft Copilotvan IT_Integral
Optimize Microsoft 365 Copilot: Easy Step-by-Step Guidevan IT_Integral
Micrsosoft Security Update Release Summary February 2024van IT_Integral
New Preview Blocks Unmanaged Customizations: A Guidevan IT_Integral
Generate images using Azure OpenAI DALL·E 3 in SPFxvan @vrdmn
Create a Winning Sales Dashboard in Excel Easilyvan IT_Integral
Copilot for Microsoft 365 to Support Outlook Classicvan @12Knocksinna
Optimize SharePoint and Dataverse: Power Automate Queriesvan IT_Integral
Run RPA Apps on ARM OS with Power Automate and UIPathvan IT_Integral
4, 5 or 7 syntaxes for the Patch function in Power Appsvan @PieterVeenstra
{How to} Lock and Unlock customizations for other user roles on Dynamics 365 Model Driven Appvan @UK365GUY
Easy Event Registration App with Power Platform Guidevan IT_Integral
Patch Function: Create SharePoint Records Easily – Guidevan IT_Integral
OneDrive: Open in Appvan @HansBrender
Mail forwarding to external Mail address BULKvan @_MSB365
A new way to tag content within Microsoft 365van @gregoryzelfond

Office 365 Roadmap Updated: 2024-02-16

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top