Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 23-01-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

23-January-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

{Do you know} Author custom copilot behaviors with AI pluginsvan @UK365GUY
Optimize HTML Tables with CSS and Links in Power Automatevan IT_Integral
Top Tip to Improve Your SharePoint List Filteringvan @simondoy
Beat AI Influencers with MS 365 Biz Boost Ep.6van IT_Integral
Azure Infrastructure Update – 19th of January 2024van IT_Integral
Power BI Update: Enhanced Formatting Features 2024van IT_Integral
Master Microsoft Copilot in Word: Quick Guide 2024van IT_Integral
Sorting messages by Category in Outlook on the webvan @duffbert
Boost Your Teams Meetings with MS CoPilot Featurevan IT_Integral
How to Use Microsoft Copilot for Dynamics 365 and Power Platformvan IT_Integral
Delivering More Adoptable Power Appsvan @idubbs
Microsoft OneDrive Infographic : How to create a shortcut to files stored in other people’s OneDrive and document libraries so that I can easily find them in my OneDrive ?van @TechLaurent
Configure Managed Environments: Power Platform CLI Guidevan IT_Integral
Excel Autofill Custom Guide – Boost Productivity!van IT_Integral
Boost Security with Microsoft Entra for Copilot Accessvan IT_Integral
Live Q and A: Master Microsoft Power BI and Fabric – Jan 2023van IT_Integral
Filter and send Excel data by mail – Power Automatevan @drnitinp
ChatGPT Group Plan: Quick and Easy Setup Guidevan IT_Integral
Power Platform CLI – Authentication Basics and Profilesvan IT_Integral
Microsoft Attacked by Russian Nation State Actorvan @practical365
Reporting on Entra ID application registrationsvan  Vasil Michev
Power Automate license enforcement detailsvan IT_Integral
New Microsoft 365 Backup Solution Launched 2024!van IT_Integral
{Do you know} Make changes in draft mode for solution cloud flowsvan @UK365GUY
Microsoft 365 Copilot and Pro: Enhance Your Work Now!van IT_Integral
Microsoft 365 CoPilot: Is $360 Value for Money?van IT_Integral
Microsoft Copilot Pro: Hands-On Demos and First Lookvan IT_Integral
Build Azure VM for Power Apps Dev: Step-by-Step Guidevan IT_Integral
{How to} Manage unpublished solution-aware cloud flows using admin APIs on Power Platformvan @UK365GUY
Dataverse V-Table: Ultimate Import/Export Guide 2024van IT_Integral
Six Essential Tips for Mastering the New Outlookvan @anand.vadivelan
Top 5 Microsoft Word Copilot Features Explainedvan IT_Integral
Copilot Pro: Is it for pros? Hands on versus Copilot for Microsoft 365van IT_Integral
Guide to Importing Images into Power BI Datasetsvan IT_Integral
Expanded view of the profile card in Microsoft Teamsvan @duffbert
Power Apps – Getting Microsoft 365 User Info From SharePoint Person Columnsvan IT_Integral
Meeting participants time-zone notificationsvan @duffbert
Microsoft Ignite 2023: SharePoint Premiumvan @mikemaadarani
Fix PAC PCF Push Errors in CLI 1.28.3+ Easilyvan IT_Integral
Copilot for Teams Extracts Real Value from Meeting Transcriptsvan @12Knocksinna
Power Platform Catalog Setup Guide and Tipsvan IT_Integral
Microsoft Teams will be retiring the ability to load websites inside the new Teams desktop (MC708500)van IT_Integral
Use Azure Automation and PowerShell to Create a Daily Microsoft Entra Risk Reportvan @practical365
{Do you know} Now you can use versioning for solution cloud flowsvan @UK365GUY
Weekly Update 22 January 2024 – DevProxy Update, ACS Survey, Best practice for Add-Insvan @tomorgan
Power Automate Approval Kit – Overviewvan IT_Integral
New Microsoft Graph callRecords API capabilitiesvan @Microsoft365Dev
How to Enable Microsoft 365 Backup Using the Admin Portalvan @ShaunHardneck
Explore Azure Elastic SAN: A Comprehensive Guidevan IT_Integral
New Year, new meeting enhancements in Microsoft Teamsvan @mstcommunity
New Power Apps Features and Settings Update 2024van IT_Integral
Boost Quiz Skills with Microsoft Forms Practice Modevan IT_Integral
Secure Your Data from MS 365 Copilot Threats Now!van IT_Integral
Getting Started with Power Apps: A Guide for Beginnersvan IT_Integral
Optimize Word Tasks Quickly with Copilot Guide!van IT_Integral
Top SharePoint JSON Date Formatting Tricks 2024van IT_Integral
5 Best Microsoft Reflect Updates for 2024van IT_Integral
Power Apps Gallery Selection and PATCH Guidevan IT_Integral
Crafting Sample Alerts in Microsoft Defender for Cloud: A Quick Guidevan @ShaunHardneck
Migrate Your Google Forms to Microsoft Forms in Microsoft 365 Admin Centervan @mstcommunity
Microsoft lanceert AI-gedreven leescoach nu ook voor thuisgebruikersvan @m365tips
Boost Sales with Dynamics 365 CRM: Free Demo!van IT_Integral
Mastering Continuous Reporting in Microsoft Defender for Cloud: A Step-by-Step Guidevan @ShaunHardneck

Office 365 Roadmap Updated: 2024-01-23

Additions : 5
Updates : 15

More Details At: www.roadmapwatch.com


New FeaturesCurrent Status
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Ability to rename the policy and rule names in DLPIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Insider Risk Management – Adaptive Protection in Gov CloudIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Simulation mode for DLPIn Development
Outlook: EML, MSG, and OFT File SupportIn Development
Microsoft Teams: Privacy statement customization in Virtual AppointmentsIn Development
 
Updated FeaturesCurrent StatusUpdate Type
Microsoft Viva: Viva Learning – Manage learning providers in Viva Learning admin tabLaunchedTitle
Microsoft Viva: Viva Learning – Add learning to calendar on Viva Learning mobile appLaunchedStatus, Title
Microsoft Viva: Viva Learning – Search relevance improvementsIn DevelopmentTitle
Microsoft Viva: Viva Learning – Additional filters for search resultsIn DevelopmentTitle, Description
Microsoft Teams: Extended Real-time telemetry retention for upto 7 days (Premium)Rolling OutStatus
Microsoft Viva: Viva Learning – Bring your own content to learning collections with external URL supportLaunchedTitle
Microsoft Purview Information Protection: Tracking and Revocation in Compliance PortalIn DevelopmentDescription
Outlook: Follow a meeting in new Outlook for Windows and webIn DevelopmentDescription
Microsoft Viva: Viva Learning – Sort search results by ratingsIn DevelopmentTitle, Description
Microsoft Viva: Viva Learning – Increased synergy between webapp and Teams AppIn DevelopmentTitle
Microsoft Viva: Viva Learning – Microsoft Shell integration in Viva Learning webappIn DevelopmentTitle, Description
Microsoft Viva: Viva Learning – Proficiency level content filterIn DevelopmentTitle, Description
Microsoft Purview compliance portal: Information Protection – Changes in Sensitivity labels to control Microsoft Teams shared channels and private team discoverabilityIn DevelopmentTitle
Outlook: Pick a local folder for saving attachmentsLaunchedStatus
Microsoft Viva: Viva Learning – Configure learning academiesLaunchedTitle

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Updated) Microsoft Purview compliance portal: Communication Compliance Insightful Policy Performance – Public Preview
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC694121
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 januari 2024: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt om weer te geven zoals bedoeld. Bedankt voor je geduld.

Microsoft Purview Communication Compliance introduceert binnenkort Insightful Policy Performance, een nuttige aanvulling op Communication Compliance. Dit biedt real-time inzicht in de voortgang van het scannen en updates over bovenliggende items die voldoen aan de polisvoorwaarden.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 145793

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol naar openbare preview begint begin december 2023 en is eind maart 2024 voltooid.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De startpagina Communicatienaleving bevat twee kolommen die een snel overzicht bieden van de beleidsprestaties: de eerste kolom toont het aantal gescande bovenliggende items in realtime, waardoor u inzicht krijgt in de voortgang van het scannen; de tweede kolom houdt u op de hoogte van bovenliggende items die voldoen aan de beleidsvoorwaarden, zodat u op de hoogte blijft van mogelijke problemen die aandacht vereisen en controle houdt over de naleving van de communicatie.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Microsoft Purview Communication Compliance biedt de hulpprogramma’s om organisaties te helpen bij het detecteren van schendingen van zakelijk gedrag en naleving van regelgeving (bijv. SEC of FINRA), zoals gevoelige of vertrouwelijke informatie, intimiderend of bedreigend taalgebruik en het delen van inhoud voor volwassenen. Gebruikersnamen zijn standaard gepseudonimiseerd met privacy by design, op rollen gebaseerde toegangscontroles zijn ingebouwd, onderzoekers worden aangemeld door een beheerder en er zijn auditlogboeken om de privacy op gebruikersniveau te waarborgen.

U hebt toegang tot de Communication Compliance-oplossing in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie:

Meer informatie over communicatiecompliance


Microsoft Teams: Allow meeting participants to create Collaborative notes
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC708499
Status:stayInformed

Momenteel kunnen alleen organisatoren van Microsoft Teams-vergaderingen samenwerkingsnotities maken voor en na vergaderingen. We introduceren verbeterde samenwerkingsnotities waarmee elke genodigde voor de vergadering voor, tijdens en na de vergadering notities kan maken. Deze verbetering helpt de samenwerking en efficiëntie te verbeteren en zorgt voor een naadloze teamwerkervaring.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 374515.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Targeted Release: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten medio februari 2024 klaar te zijn.

Standard Release: We beginnen medio februari 2024 met de uitrol en verwachten eind februari 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

In de Teams-app kunnen genodigden voor vergaderingen toevoegen wat ze willen bespreken (Agenda), wat ze bespreken (Vergadernotities) en wat ze moeten opvolgen (Follow-uptaken) op de pagina met vergaderdetails in de Teams-agenda voor, tijdens en na vergaderingen. Alleen organisatoren van vergaderingen kunnen de notities echter verbergen nadat ze zijn gemaakt. De notulen van de vergadering worden weergegeven in het rechterdeelvenster van het vergaderingsvenster en kunnen worden geopend in de browser of op een tweede monitor. Deelnemers kunnen real-time blijven samenwerken in vergaderingen. Wanneer deelnemers een taak toegewezen krijgen, ontvangen ze ook een e-mailmelding, gesynchroniseerd met de apps Planner en To Do.

Na de vergadering zijn samenwerkingsnotities toegankelijk voor alle deelnemers op de pagina met details van de Teams-agendavergadering. De agenda, notulen en follow-uptaken zijn een Loop-component, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gekopieerd naar chats, groepschats, e-mails en andere documenten.

RW1gYZ3?ver=34a1 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist


U kunt deze functie beheren via Microsoft SharePoint PowerShell with:

>Set-SPOTenant -IsCollabMeetingNotesFluidEnabled (boolean)

Meer informatie over beheerbesturingselementen voor het beheren van Loop-ervaringen: Loop-werkruimten beheren in SharePoint Embedded | Microsoft Learn

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om je voor te bereiden op deze verandering. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken.

Power Platform – Dataverse Customer Managed Key with Azure Key Vault key versioning is now available
Category:Power Platform
Nummer:MC709141
Status:stayInformed
Het Microsoft Power Platform stelt je in staat om meer te doen met minder door het eenvoudiger dan ooit te maken om low-code adoptie veilig te schalen, de samenwerking tussen organisaties te vergroten en AI en automatisering in al je bedrijfsprocessen te integreren. Microsoft Power Platform wordt geleverd met geavanceerde risico- en nalevingsfuncties die u een eenvoudige, kosteneffectieve manier bieden om uw risico’s en nalevingsbehoeften te dekken. Als onderdeel van deze investeringen kondigen we met trots aan dat het versiebeheer van de Azure-sleutelkluis ter ondersteuning van uw sleutelrotatie nu algemeen beschikbaar is.

Wat betekent dit voor mij?
Vanaf 25 januari 2024 is de door de klant beheerde sleutel met Azure Key Vault-sleutelversiebeheer algemeen beschikbaar voor gebruik in alle Dataverse-omgevingen.

Wanneer versleuteling van beheerde sleutels wordt gebruikt, worden alle bedrijfskritieke gegevens versleuteld met een door de gebruiker verstrekte Azure Key Vault-sleutel. Dit biedt u de mogelijkheid om de coderingssleutel op verzoek te roteren en te verwisselen. Het biedt u ook de mogelijkheid om de toegang van Microsoft tot gevoelige informatie op elk gewenst moment in te trekken door de toegang tot de sleutel in te trekken.

Als u wilt voldoen aan uw beveiligingsbeleid voor het roteren van uw versleutelingssleutel, kunt u de versleutelingssleutel nu roteren met behulp van het Rotatiebeleid door een rotatiebeleid te configureren of op aanvraag te roteren door Nu roteren.

Welke actie moet ik ondernemen?Als u uw versleutelingssleutel
wilt roteren met versiebeheer van Azure-sleutelkluissleutels, hebt u het volgende nodig:
  1. Een beheerder van de Azure-sleutelkluis die:
    • Toegang heeft tot de sleutelkluis waarin uw versleutelingssleutel is gemaakt.
    • Heeft volledige eigendomsrechten op de sleutelkluis.
  2. Stel een sleutelrotatiebeleid in of voer de sleutelrotatie nu uit (om een nieuwe sleutelversie te genereren en te activeren).
De nieuwe sleutelversie wordt automatisch toegepast om uw gegevens op de achtergrond opnieuw te versleutelen en er is geen actie vereist door de Power Platform-beheerder. De omgeving(en) die aan deze sleutel zijn gekoppeld, worden niet offline gehaald terwijl de herversleuteling plaatsvindt.

Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie:Informatie over de release:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top