Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 27-01-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

27-January-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Integrate Excel with Power Apps for Seamless Data Usevan IT_Integral
Boost Power Apps Easily with Top Power Fx Formulas!van IT_Integral
Microsoft 365 Plans Compared: E3 vs E5 – Best Fit?van IT_Integral
Dynamics 365 and Power Platform 2024 Release Wave 1 Highlightsvan IT_Integral
Beginners Guide to Power Automate: Easy Automation!van IT_Integral
Exchange Online Optimizes Online Address Book Lookupsvan @12Knocksinna
Optimize Power BI: Use Field Parameters with Direct Lakevan IT_Integral
Stay ahead of the game with the latest updates to the Microsoft 365 Developer Programvan @Microsoft365Dev
How Datawiza uses Microsoft Entra ID to help universities simplify accessvan @MSFTSecurity
{How to} Check Power Automate License from Power Automate Settingsvan @UK365GUY
Wave 1 2024 Customer Insights Journey Chat With Amey Holdenvan @MeganVWalker
Installing updates during Autopilot: Windows 11 edition, revisited againvan @mniehaus
Get structured JSON data back from GPT-4-Turbovan @vrdmn
Optimize Hex Colors in Power Fx with ColorValue Functionvan IT_Integral
Integrate MS Project with Power BI: Step by Stepvan IT_Integral
Understanding and Utilizing Microsoft Defender for Cloud Attack Pathvan @ShaunHardneck
Upcoming updates to loading websites in Teams tabsvan @Microsoft365Dev
Boost Productivity: Top 5 Microsoft Planner Enhancementsvan IT_Integral
Azure Update Jan 2024: Latest Infrastructure Enhancementsvan IT_Integral
How to Create a SharePoint Site Collection App Catalog using PnP PowerShellvan @joao12ferreira
AWS – Unattached Volumes Reportvan @techwizardcloud
Power Platform Release Wave 1 2024: New goodies!van @appieschot
Excel Filter Query in List Rows Present in a Table Action in Power Automatevan @PieterVeenstra
Master Excel: AutoFill and Flash Fill Quick Guidevan IT_Integral
Compare Sales Periods Efficiently with Power BI Modelingvan IT_Integral
Fix Greyed Out Microsoft Copilot Icon Quicklyvan IT_Integral
Excel Pivot Table Mastery – Elevate Your Skillsvan IT_Integral
AI Security & Safety – Microsoft Gives Us Their Expert View, Plus Copilot Goes Far and Wide: The Practical 365 Podcast S4 E12van @practical365
The undisputed Clipchamp (LIVE)van IT_Integral
Why did Outlook stop syncing with my Google calendar? #M365AMAvan @buckleyplanet
Can I use special characters in Teams and SharePoint names? #M365AMAvan @buckleyplanet
Are there comprehensive guides for troubleshooting SharePoint issues? #M365AMAvan @buckleyplanet
How do I import MS Forms data into other analysis tools? #M365AMAvan @buckleyplanet
SharePoint Site Swap Fails – But a Fallback Positionvan @sympmarc
Midnight Blizzard: Guidance for responders on nation-state attackvan @MSFTSecurity
Excel Wedding Budget: Customize Your Perfect Planvan IT_Integral
Maximize Dynamics Marketing ROI with Smart Segmentationvan IT_Integral
Autopilot randomly not working? Perhaps KB5033055 is to blame.van @mniehaus
CollabTalk Podcast | Episode 112 with JB Benjaminvan @buckleyplanet

Office 365 Roadmap Updated: 2024-01-27

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Updated) Text Predictions for OneNote on Windows
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC560724
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 25 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Wanneer deze update wordt uitgerold, zien gebruikers tekstvoorspellingen bij het schrijven van documenten in het Engels in OneNote op Windows. Wanneer ze de voorgestelde tekst zien, kunnen gebruikers deze accepteren met de tab- of pijltjestoets naar rechts of gewoon blijven typen om te negeren.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 124909

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen medio juli 2023 met de uitrol (voorheen eind juni) en verwachten de uitrol medio februari 2024 (voorheen half december) te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Tekstvoorspellingen zijn standaard ingeschakeld en gebruikers kunnen ze indien nodig uitschakelen. Als u wilt uitschakelen in OneNote op Windows, gaat u naar Bestand -> Optie -> Geavanceerd -> Bewerken en schakelt u Tekstvoorspellingen weergeven tijdens typen uit.

Het uitschakelen van deze functie in OneNote heeft geen invloed op andere Microsoft-apps, zoals Word of Outlook.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Tekstvoorspellingen worden beschouwd als een verbonden Microsoft 365-ervaring. Deze functie kan worden beheerd via beheerdersbeleid. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze nieuwe mogelijkheid en uw training en documentatie indien nodig bijwerken. 

Ga voor meer informatie naar deze pagina bezoeken

Microsoft Managed Desktop – Feature Update: Windows 11 23H2 plan communication
Category:Microsoft Managed Desktop
Nummer:MC710209
Status:planForChange

Microsoft Managed Desktop informeert onze klanten dat we NIET van plan zijn een standaarddatum in te stellen om klanten naar Windows 11 23H2 te verplaatsen. Klanten kunnen echter op elk moment een verzoek indienen om over te stappen naar Windows 11 23H2.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Met onmiddellijke ingang.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden]

Er mag geen impact zijn. Klanten kunnen kiezen wanneer ze klaar zijn om over te stappen op Windows 11 23H2.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden]

Microsoft Managed Desktop heeft Windows 11 23H2

beschikbaar gemaakt voor alle klanten om te testen via een Windows 11 23H2-testgroep. Klanten kunnen Windows 11 23H2 testen door apparaten aan die groep toe te voegen. Wanneer klanten zich klaar voelen om hun hele tenant naar Windows 11 23H2 te verplaatsen, kunnen ze een ticket indienen bij de service. Klanten kunnen ook een serviceticket indienen als ze meer hulp willen bij het testen en updaten naar Windows 11.

Klanten kunnen hier meer informatie over Windows 11 23H2 lezen: Wat is er nieuw in Windows 11, versie 23H2 voor IT-professionals – Wat is er nieuw in Windows | Microsoft Leren

Aanvullende informatie over bekende problemen in Windows 11 23H2

vindt u hier: Windows 11, versie 23H2 bekende problemen en meldingen | Microsoft Learn

: Klanten hoeven verder niets te doen. 

Microsoft Teams: Reordering registration form questions for webinars
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC710211
Status:stayInformed
Vragen over het

registratieformulier zijn een integraal onderdeel van het opzetten van een succesvol webinar. Je kunt vooraf gedefinieerde of aangepaste vragen toevoegen om aan je evenementregistranten te stellen. Voorafgaand aan deze update moesten de vragen over het registratieformulier worden toegevoegd in de volgorde waarin u ze op de registratiepagina wilt laten verschijnen. Met deze update kunt u alle vragen toevoegen aan uw registratieformulier en vervolgens de volgorde van deze vragen wijzigen. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 376970[Wanneer dit zal gebeuren:]Standaard release: We beginnen eind februari 2024 met de uitrol en verwachten begin maart 2024 klaar te zijn. 

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie

:]

Organisatoren van webinars kunnen nu de volgorde wijzigen waarin de vragen van hun webinarregistratieformulier worden weergegeven nadat ze zijn toegevoegd. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Er is geen actie nodig om u voor te bereiden op deze wijziging. 

U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken.

Microsoft Teams: In form meeting option updates for webinars and townhalls
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC710212
Status:stayInformed

In Microsoft Teams moesten gebruikers voor het configureren van vergaderopties voor evenementen zoals webinars en townhalls naar een webpagina worden geleid nadat de gebeurtenis was gemaakt. Om de gebruikerservaring te optimaliseren, stellen we gebruikers nu in staat om vergaderopties in de Teams-app te configureren voordat ze een evenement maken. Dit biedt gebruikers meer flexibiliteit.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 373420

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: we beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten medio februari 2024 te voltooien.

Standaardrelease en GCC: We beginnen medio februari 2024 met de uitrol en verwachten eind februari 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Organisatoren van webinars en stadhuizen worden niet langer naar een webpagina gestuurd om de vergaderopties van hun evenement te bewerken. De vergaderopties worden nu weergegeven als een inline-venster in het planningsformulier. Dit gebeurt voor zowel de maak- als de bewerkingservaring.

RW1h4Hh?ver=8b12 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om je voor te bereiden op deze wijziging. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken.

Removal of MFA text message delivery via WhatsApp in India
Category:Microsoft Entra
Nummer:MC710214
Status:planForChange

Opmerking: Als uw organisatie geen gebruikers in India heeft, kunt u dit bericht veilig negeren.

Meta heeft aangekondigd dat als gevolg van een bijgewerkte regelgeving in India die het gebruik van over-the-top (OTT) apps zoals WhatsApp voor zakelijke communicatie niet toestaat, ze vanaf 1 maart 2024 de mogelijkheid zullen blokkeren om authenticatieberichten via WhatsApp naar gebruikers in India te sturen. 

In september 2023 begon Microsoft Entra met het leveren van eenmalige toegangscodes (OTP) voor multifactorauthenticatie (MFA) via WhatsApp voor sommige gebruikers in India, Indonesië en Nieuw-Zeeland. Hoewel uit gegevens bleek dat dit de voltooiingspercentages van authenticatie voor gebruikers verbeterde, zullen we de ondersteuning voor WhatsApp in India tegen 1 maart 2024 verwijderen om te voldoen aan de update van Meta. [Wanneer dit zal gebeuren:]Vanaf half februari 2024 zullen gebruikers in India die OTP-berichten via WhatsApp hebben ontvangen, deze net als voorheen via sms ontvangen. 

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is geen actie vereist door eindgebruikers of organisaties. Microsoft zorgt ervoor dat al het verkeer vóór 1 maart 2024 wordt omgeleid naar het sms-kanaal.

U kunt overwegen om de training en documentatie waar nodig bij te werken.

Microsoft SharePoint news for email now supports custom template tab settings and wider posts
Category:SharePoint Online
Nummer:MC710215
Status:stayInformed
Nieuws voor

e-mail is een nieuw type nieuwssjabloon dat auteurs kunnen gebruiken om SharePoint Nieuws-berichten om te zetten in distributies voor e-mailinboxen van Microsoft Outlook voor Windows. U kunt uw publiek nu rechtstreeks in hun Postvak IN van Outlook voor Windows betrekken en hun e-maillezingen bijhouden.

RW1h7aX?ver=4800 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen medio januari 2024 met de uitrol en verwachten begin februari 2024 te voltooien .

Standard Release, GCC,

GCC High, DoD, USSec en USNat: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten dit medio februari 2024 af te ronden.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Geadresseerden van SharePoint-nieuwsberichten kunnen grotere breedtes zien wanneer ze Made for email-nieuws openen in een bredere bureaubladweergave in Outlook voor Windows. Sitebeheerders kunnen nu het tabblad Opgeslagen op deze sitesjabloon als eerste openen wanneer ze een aangepaste sjabloon instellen als de standaardinstelling van de site.

Aangepaste

instellingen voor het tabblad Sjabloonkiezer

Wanneer u een aangepaste sjabloon instelt als de standaardinstelling van uw site, wordt het tabblad Opgeslagen op deze site eerst geopend in de sjabloonkiezer Nieuws en worden uw sjablonen weergegeven vóór de ingebouwde sjablonen van Microsoft. Volg deze stappen:

  1. Identificeer uw primaire sjabloon onder Opgeslagen op deze site.
  2. Vouw het bijbehorende ellipsmenu (drie stippen) uit.
  3. Selecteer Standaardselectie instellen.

Als u deze wijziging ongedaan wilt maken, stelt u een ingebouwde Microsoft-sjabloon in als standaard.

RW1h4FD?ver=27dc - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Bredere berichten in Microsoft Outlook voor Windows

Wanneer u een nieuwsbericht van Gemaakt voor e-mail opent in uw Postvak IN van Outlook voor Windows, is het bericht nu breder (tot 740 pixels) wanneer er ruimte beschikbaar is, voor een beter leesbare weergave. In het voorbeeld van de verzendtijd wordt de weergave van 740 pixels weergegeven. Op mobiele apparaten of wanneer er geen ruimte beschikbaar is, worden berichten teruggezet naar 600 pixels breed.

RW1hcq3?ver=4b2d - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Meer informatie over deze update:

Introductie van nieuwe SharePoint-nieuws voor e-mailfunctie en


 

  SharePoint Nieuws voor e-mailsjablonen.

Er is geen actie nodig om deze verandering voor te bereiden. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken.

What’s new in the Microsoft Intune Service Update for January 2024
Category:Microsoft Intune
Nummer:MC710220
Status:stayInformed

Uw Microsoft Intune-account is bijgewerkt naar de nieuwste servicebuild.

Wat betekent dit voor mij?

U ziet dat het servicereleasenummer binnenkort wordt bijgewerkt op de blade Tenantstatus van de Intune-console. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd die je graag wilt uitproberen.

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze verandering?

Klik hieronder op aanvullende informatie voor meer informatie over wat er nieuw is in deze servicerelease. We blijven de pagina Wat is er nieuw bijwerken met alle functies die tussen nu en de volgende maandelijkse service-update worden uitgebracht. Bekijk voor meer informatie de functies die zijn gemarkeerd in de nieuwste Intune-Wat is er nieuw 2401(januari)-blog en hoe de Intune-service elke maand wordt bijgewerkt, wordt beschreven in de Microsoft Intune Service Updates Blog

Aanvullende informatie:

Intune Wat is er nieuwIntune Wat is er nieuw

2401 (januari) Blog

Op de hoogte blijven van nieuwe functies, servicewijzigingen en servicestatus van Intune

WMI command-line (WMIC) utility deprecation: Next steps
Category:Windows
Nummer:MC710391
Status:planForChange
Als u nog steeds de Windows Management Instrumentation Command line (WMIC) gebruikt, ziet u dit jaar wijzigingen. Hoewel het al een tijdje is afgeschaft, kunt u het nog steeds gebruiken als een functie op aanvraag (FoD). Vanaf 29 januari 2024 wordt het “standaard uitgeschakeld” in de insider-build van Windows 11. Het zal later in 2024 deel uitmaken van de volgende Windows 11-release. Lees voor meer informatie WMI command-line (WMIC) utility deprecation: Next steps.
 
Wanneer zal dit gebeuren
:
  • 2016: WMIC is afgeschaft in Windows Server.
  • 2021: WMIC is afgeschaft in Windows 10, versie 21H1.
  • 2022: WMIC was beschikbaar als FoD en standaard ingeschakeld.
  • 29 januari 2024: WMIC FoD wordt standaard uitgeschakeld in de insider-build van Windows 11.
  • Later in 2024: WMIC FoD wordt standaard uitgeschakeld in de volgende versie van Windows 11.
 
Hoe dit van invloed is op uw organisatie:
Als uw toepassing afhankelijk is van WMIC, moet u beginnen met het migreren ervan. Het WMIC-hulpprogramma wordt vervangen door PowerShell als een efficiëntere manier om WMI op te vragen. Hoewel WMIC nog steeds beschikbaar is als FoD, wordt het enige tijd standaard uitgeschakeld voordat het volledig wordt verwijderd.
 
Wat u moet doen om u voor te bereiden
:Migreer weg van WMIC met behulp van WMI command-line (WMIC) hulpprogramma afschaffing:
Volgende stappen. U kunt PowerShell gebruiken of in plaats daarvan programmatisch query’s uitvoeren op WMI. 

Aanvullende informatie
:Lees de handleiding op WMI command-line (WMIC) hulpprogramma afschaffing:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top