Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 29-11-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

29-November-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

AWS – EC2 inventory Report across Organizationvan @techwizardcloud
Azure Batch – Unusable nodes after Starting for a long time when using certificates with Azure Key Vaultvan 
Application modernization with Power Platformvan @MSPowerApps
Maak kennis met Microsoft Designer, de nieuwe app voor het maken van prachtige ontwerpen met AIvan @m365tips
Bing Chat Copilot for Business: Access and Unique Featuresvan IT_Integral
JSON Column Formatting (Part 2)van @PAITgroup
Working with web sign-in on Windows 11van @pvanderwoude
Excel Average Formula: Calculate Mean Quicklyvan IT_Integral
Unlocking OneDrive’s Potential: Pro Tips for IT Administratorsvan @mstcommunity
Auto-Playwright – Run Playwright Test with AI 🚀 (Using GPT 3, GPT 4 Turbo)van @geoffeve
Security Update Release Summary November 2023van IT_Integral
New Microsoft Teams Update App – Explore brand new experiencesvan IT_Integral

Office 365 Roadmap Updated: 2023-11-29

Additions : 6
Updates : 22

More Details At: www.roadmapwatch.com


New FeaturesCurrent Status
Microsoft Teams: Intelligent Meeting Recap for scheduled channel meetings (Premium)In Development
Microsoft Purview compliance portal: Information Protection – Full File Evidence for all workloads in Activity ExplorerIn Development
Microsoft Teams: Azure protected voicemail on Teams AppIn Development
Microsoft Teams: New Meeting Option and Meeting Policy "Turn off copying or forwarding of meeting chat" (Premium)In Development
Microsoft Viva: Viva Goals–Improved organization admin settings experienceIn Development
Microsoft Viva: Viva Goals–Goals Bulk Import EnhancementsIn Development
 
Updated FeaturesCurrent StatusUpdate Type
Outlook: Understand and update sharing privileges on OneDrive and SharePoint linksLaunchedStatus
Windows 365: Support for Azure AD Single Sign-on (SSO) to HAADJ Cloud PCsLaunchedStatus
Microsoft Teams: Hide attendee names in Webinars (Premium)Rolling OutStatus
Microsoft Teams: Files app updated to OneDrive app experience in TeamsRolling OutStatus
Microsoft Viva: Viva Goals Export APIsLaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: eDiscovery – Data Sources usability enhancementsLaunchedStatus
Microsoft Viva: Viva Pulse -Microsoft Teams Chat Notifications and Inline ResponseLaunchedStatus
Information Protection – Changes in Sensitivity labels to control Microsoft Teams shared channels and private team discoverabilityIn DevelopmentTitle, Description
Microsoft Teams: In-meeting Error MessagingRolling OutStatus
Outlook: New feedback experienceLaunchedStatus
Outlook: Expand and Collapse FoldersLaunchedStatus
Outlook: Expand and Collapse FoldersLaunchedStatus
Outlook: Notifications for @mentions in mail and documentsLaunchedStatus
Outlook: Notifications for @mentions in mail and documentsLaunchedStatus
Microsoft Search: New user analytics extended to Microsoft Outlook, Teams, and OfficeLaunchedStatus
Microsoft Syntex: Microsoft Syntex is available in the non-primary region of multi-geo tenantsLaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Information Protection – Exchange Auto-labeling supports non-mail enable security groupsLaunchedStatus
Microsoft Intune: Enroll iOS devices into Azure AD Shared device modeLaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: eDiscovery (Premium) – Identify Teams as data sourcesLaunchedStatus
Microsoft Teams: Forward Messages in Teams chatsRolling OutStatus
Windows 365: Support for Azure AD Single Sign-on (SSO) to AADJ Cloud PCsLaunchedStatus
Microsoft Teams: Join a meeting by digital code for GCC-High and DoDRolling OutStatus

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Updated) Ability to change retention period on labels set to start retention based on “When items were labeled”
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC674977
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 27 november 2023: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Voorheen konden beheerders de bewaarperiode die was ingesteld op bestaande labels die waren geconfigureerd om de retentie te starten vanaf het moment dat items werden gelabeld, niet wijzigen. Met deze functie wordt deze beperking verwijderd en is het resulterende gedrag consistent met andere typen bewaarlabels.  

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 153651

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint eind december 2023 (voorheen eind november) en zal naar verwachting eind maart 2024 (voorheen eind februari) voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De volgende keer dat u retentielabels bewerkt die zijn ingesteld om de retentie te starten op basis van wanneer items zijn gelabeld, zou u de mogelijkheid moeten zien om de bewaarperiode bij te werken zoals hieronder: RW1br8Y?ver=8001 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

400px;” alt=”bewaarperiode bijwerken”>

[Afbeelding invoegen]

Deze wijziging biedt nu meer controle over retentielabels die zijn ingesteld om de retentie te starten vanaf het moment dat items zijn gelabeld en om ervoor te zorgen dat de gebruikerservaring consistent is met andere typen retentielabels.

U hebt ook de mogelijkheid om de bewaarperiode bij te werken via cmdlets, net als bij andere typen bewaarlabels.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U hoeft niets te doen om deze wijziging te ontvangen. We raden u echter aan uw bestaande bewaarlabels te controleren die zijn ingesteld om de retentie te starten vanaf het moment dat items zijn gelabeld en indien nodig de bewaarperiode bij te werken. 

(Updated) New Gallery in Teams Meetings
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC686281
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 27 november 2023: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt met aanvullende informatie.

We introduceren een vernieuwde versie van de galerie in Teams-vergaderingen en -gesprekken. De nieuwe galerij wordt de standaardweergave wanneer gebruikers deelnemen aan hun vergaderingen, zodat ze deze kunnen gebruiken zonder dat ze actie hoeven te ondernemen. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 118467

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen begin januari 2024 met de uitrol (voorheen begin december) en verwachten medio januari 2024 (voorheen half december) klaar te zijn.

Productie en GCC: We beginnen half januari 2024 met de uitrol (voorheen begin januari) en verwachten eind januari 2024 (voorheen half januari) klaar te zijn.

GCC High: We beginnen eind januari 2024 (voorheen half januari)

met de uitrol en verwachten begin februari 2024 (voorheen eind januari) klaar te zijn.

DoD: We beginnen eind januari 2024 met de uitrol en verwachten begin februari 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Deze nieuwe versie introduceert een reeks wijzigingen om gebruikers te helpen bij hun vergaderingen

:
 • Deelnemerstegels met een beeldverhouding van 16:9 voor meer voorspelbaarheid. Een consistente beeldverhouding zorgt voor een meer voorspelbare ervaring wanneer gebruikers hun video’s in- of uitschakelen. Het biedt ook meer inzicht in de lichaamstaal en handgebaren van gebruikers.
 • Een audio-video gemengde galerij voor een meer inclusieve representatie. Audio- en videogebruikers delen nu standaard dezelfde ruimte.
 • Vergaderruimtes worden groter weergegeven dan individuele deelnemers. In bepaalde vergadergrootten geven we Microsoft Teams Rooms-video weer in een groter formaat dan de rest van de deelnemers om een gelijkwaardig gewicht te geven aan deelnemers die deelnemen vanuit een vergaderruimte. Niet-Teams-ruimten die deelnemen aan Teams-vergaderingen via Direct Guest Join, blijven dezelfde tegelgrootte als vandaag.
 • Je verschijnt naast de rest van de deelnemers. Je eigen tegel wordt nu naast de rest van de deelnemers geplaatst.
 • Aanpassing van de galerij. Gebruikers kunnen de galerij aanpassen aan hun behoeften of voorkeuren. De aanpassingsopties omvatten:
  • Galerijgrootte: Gebruikers kunnen het maximale aantal tegels kiezen dat per pagina wordt weergegeven. Het beginpunt voor deze actie is beschikbaar via de werkbalk van de vergadering: “Weergave” > “Galerijgrootte wijzigen”.
  • Plaatsing van een eigen tegel: Voor gebruikers die zich liever gescheiden houden van de rest van de deelnemers. Indien gekozen, wordt de zelftegel in een gebied geplaatst dat gescheiden is van de rest van de deelnemers. Het beginpunt voor deze actie is beschikbaar via de werkbalk van de vergadering: “Weergave” > “Meer opties” > “Verwijder mij uit galerij”.
  • Prioriteit geven aan video’s: Voor gebruikers die een hoger gewicht willen geven aan deelnemers met hun video aan. Als deze optie wordt gekozen, worden videodeelnemers prominenter weergegeven dan audiodeelnemers. Het toegangspunt voor deze actie is beschikbaar via de werkbalk van de vergadering: “Bekijken” > “Video prioriteren”.
  • Grootte van de tegel van de
  • vergaderruimte: Gebruikers kunnen beslissen of ze de tegel van de vergaderruimte willen aanpassen aan dezelfde grootte als de rest van de deelnemers. Het beginpunt voor deze actie is beschikbaar in het contextuele menu van de kamertegel.
RW1eytq?ver=619f - KbWorks - SharePoint & Teams SpecialistRW1evPM?ver=9b49 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

- KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Breng uw gebruikers op de hoogte van deze wijziging en werk indien nodig de trainingsdocumentatie bij.

Estimating cost of Optical Character Recognition (OCR) for Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive , Endpoint
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC693860
Status:stayInformed

Met de OCR-kostenschatter kunnen klanten een schatting maken van de potentiële kosten voor het gebruik van Optical Character Recognition (OCR). OCR kan afbeeldingen scannen op gevoelige inhoud en wordt in rekening gebracht op basis van het aantal gescande afbeeldingen.

Met de lancering van de

OCR Cost Estimator kunnen klanten nu zonder voorafgaande vereisten een schatting maken van de OCR-kosten. Dit betekent dat klanten niet langer eerst een Azure-abonnement hoeven in te stellen voor facturering en een nauwkeurige schatting kunnen maken van de kosten die ze zouden hebben gemaakt tijdens het gebruik van OCR.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 160009

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint in december 2023 en zal naar verwachting eind januari 2024 voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De primaire use case is om de potentiële kosten te zien die u mogelijk hebt gemaakt tijdens het gebruik van OCR.

Met de OCR-kostenschatter kunt u verschillende combinaties van workload/gebruiker en sitebereik uitproberen om de beste instelling voor u te vinden om OCR te gebruiken, en alles is gratis. U kunt de uitsplitsing van de kosten en het volume van afbeeldingen in de dashboards zien. De mogelijkheid om rapporten voor de gegevens te downloaden is ook beschikbaar.

RW1f1k4?ver=6d16 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialistverschillende scope-combinaties”>
RW1eYKs?ver=dbb4 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

uitsplitsing van volume”>

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Log in op compliance.microsoft.com en “Start Cost Estimator” onder Instellingen > Optical Character Recognition.

Gebruikers met een van de volgende rollengroepen kunnen de OCR-kostenraming starten.

 • Beheerder van nalevingsgegevens
 • Compliance Administrator
 • Bescherming van gegevens
 • Beheerder van informatiebeveiliging
Azure ACS retirement in Microsoft 365
Category:SharePoint Online
Nummer:MC693863
Status:planForChange

Sinds het eerste gebruik van Azure ACS (Access Control Services) door SharePoint in 2013 heeft Microsoft de autorisatie- en authenticatiemogelijkheden voor SharePoint Online ontwikkeld via Microsoft Entra ID (ook bekend als Azure AD). Door Microsoft Entra ID te gebruiken als verificatieplatform voor uw SharePoint Online-aanpassingen, krijgen uw toepassingen het meest veilige, compatibele en toekomstbestendige model. Met onze voortdurende investering in Microsoft Entra ID stopt Microsoft met het gebruik van Azure ACS als verificatieplatform voor SharePoint Online.

[Belangrijkste punten:]

 • Major: Pensionering
 • Tijdlijn:
  • Vanaf 1 november 2024 kunnen nieuwe tenants Azure ACS niet meer gebruiken.
  • Vanaf 2 april 2026 verwijdert Microsoft de mogelijkheid om SharePoint ACS te gebruiken voor bestaande tenants.
 • Actie: Evaluatie en beoordeling van de impact

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden]

Als uw organisatie nog steeds Azure ACS gebruikt om op maat ontwikkelde toepassingen of toepassingen van derden toegang te verlenen tot SharePoint Online, hebben ze na 2 april 2026 geen toegang meer. We raden klanten aan om hun aanpassingen bij te werken om Microsoft Entra ID te gebruiken en hun leveranciers van oplossingen te vragen hetzelfde te doen.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden]

U wilt uw Azure ACS-gebruikers en -ontwikkelaars op de hoogte stellen. Werk uw gebruikerstraining bij en bereid uw helpdesk voor.

Voor beheerders

Meer informatie

SharePoint Add-In retirement in Microsoft 365
Category:SharePoint Online
Nummer:MC693865
Status:planForChange

Sinds de release van SharePoint-invoegtoepassingen in 2013 heeft Microsoft de uitbreidbaarheid van SharePoint ontwikkeld met behulp van SharePoint Framework (SPFx), zodat u toepassingen kunt schrijven die kunnen worden gebruikt in Microsoft SharePoint, Viva Connections en Microsoft Teams. Met onze voortdurende investering in SharePoint Framework stopt Microsoft met SharePoint Add-Ins.

[Belangrijkste punten:]

 • Major: Pensionering 
 • Tijdlijn:
  • Vanaf 1 juli 2024 kunnen SharePoint-invoegtoepassingen niet worden geïnstalleerd vanaf de openbare marketplace, ook wel store genoemd door bestaande tenants. Installatie vanuit een privé-tenantcatalogus blijft mogelijk.
  • Vanaf 1 november 2024 kunnen nieuwe tenants geen SharePoint-invoegtoepassingen meer gebruiken, ongeacht hun oorsprong (openbare marktplaats, privétenantcatalogus).
  • Vanaf 2 april 2026 verwijdert Microsoft de mogelijkheid om SharePoint-invoegtoepassingen te gebruiken voor bestaande tenants.
 • Actie: Evaluatie en beoordeling van de impact

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden]

Als uw organisatie nog steeds SharePoint-invoegtoepassingen gebruikt, werken deze na 2 april 2026 niet meer. We raden klanten aan om hun aanpassingen over te zetten naar SharePoint Framework (SPFx) en hun leveranciers van oplossingen te vragen om bijgewerkte oplossingen.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden]

U wilt uw gebruikers en ontwikkelaars van de invoegtoepassing op de hoogte stellen. Werk uw gebruikerstraining bij en bereid uw helpdesk voor.

Voor beheerders

Meer informatie

Microsoft Managed Desktop – Feature Update: Windows 11 23H2 Test Group Enablement
Category:Microsoft Managed Desktop
Nummer:MC694010
Status:planForChange

Microsoft Managed Desktop bereidt zich voor op de release van Windows 11 23H2 door klanten in staat te stellen te beginnen met het testen van de nieuwe versie van het besturingssysteem.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Vanaf 27 november 2023 biedt Microsoft Managed Desktop een Windows 11 23H2-testgroep in alle tenants.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden]

Klanten hebben gevraagd om de mogelijkheid om te beginnen met het testen van Windows 11 23H2. Om de evaluatie van Windows 11 23H2 te vergemakkelijken en om gevolgen te voorkomen voor degenen die de bestaande Windows 11 Prerelease-testgroep gebruiken, maakt Microsoft Managed Desktop een afzonderlijke apparaatgroep voor Windows 11 23H2. Klanten kunnen apparaten aan de groep toevoegen en beginnen met het testen van Windows 11 23H2.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden]

U hoeft geen actie te ondernemen. Klanten kunnen hier meer te weten komen over Windows 11 23H2: Wat is er nieuw in Windows 11, versie 23H2 voor IT-professionals – Wat is er nieuw in Windows | Microsoft Learn. Als u vragen of opmerkingen hebt of hulp nodig hebt, kunt u een serviceaanvraag indienen door naar het Microsoft Intune-beheercentrum te gaan.

Reminder: Stream (Classic) retires on April 15, 2024, and all unmigrated videos will be deleted
Category:Microsoft Stream
Nummer:MC694086
Status:planForChange

Microsoft stopt op 15 april 2024 met Stream (Klassiek) en alle video’s op Stream (Klassiek) worden na de buitengebruikstellingsdatum verwijderd. Stream (Klassiek) is al automatisch uitgeschakeld voor eindgebruikers en beheerders kunnen deze wijziging uitstellen tot de buitengebruikstellingsdatum. Beheerders moeten de Stream-gegevens (klassiek) van hun tenant migreren naar Stream (op SharePoint) vóór de buitengebruikstellingsdatum om gegevensverlies te voorkomen.

Opmerking: GCC-klanten hebben een andere pensioentijdlijn. Tijdlijnen voor zowel WW- als GCC-huurders zijn hier te vinden Migration & retirement timeline.

De opvolger van Stream (Classic), Stream (op SharePoint), is in oktober 2022 algemeen beschikbaar geworden. We raden u aan om:

 1. Stream gaan gebruiken (op SharePoint)
 2. geef uw gebruikers opdracht om video’s te uploaden naar SharePoint, Teams, OneDrive en Yammer
 3. Stel een plan op voor migratie.

[Wanneer dit zal gebeuren

:]

15 april 2024

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Uw inhoud migreren vanuit Stream (klassiek):

Al uw bestaande Stream (klassieke) video’s kunnen worden overgezet naar Stream (op SharePoint) om te profiteren van de uitgebreide integratie van Stream binnen Microsoft 365. Om uw overstap naar Stream (op SharePoint) te ondersteunen, hebben we migratietools gemaakt waarmee u uw video’s naar SharePoint kunt overbrengen en tegelijkertijd metagegevens, koppelingen en machtigingen kunt overbrengen die aan uw video’s zijn gekoppeld.

Als u de migratietool wilt gaan gebruiken, raadpleegt u hier onze 3-delige migratiehandleiding: Handleiding voor het migreren van gegevens van Stream (Klassiek) naar Stream (op SharePoint)-Deel 1 – Microsoft Stream | Microsoft Learn.

[Hoe dit uw organisatie beïnvloedt:]

Stream (op SharePoint)

biedt uw gebruikers veel van de mogelijkheden van Stream (Klassiek) en stelt hen in staat om video’s rechtstreeks op te nemen en af te spelen in veel dagelijkse werk- en school-apps zoals Teams, Office.com, Yammer, Viva, PowerPoint en SharePoint. Daarnaast stelt Stream (op SharePoint) u en uw gebruikers ook in staat om:

Deze voordelen zorgen samen voor gebruiksgemak voor beheerders en meer productiviteit voor uw teams.

Meer informatie:

Hieronder vindt u koppelingen naar meer informatie over migratie en Stream (op SharePoint):

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top