Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 03-10-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

03-October-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Create Dynamic Group Membership in Microsoft Entra ID: A Step-By-Step Guidevan @365Reports
Top 5 AppSource validation errors for Office Add-ins submissions – September 2023 van @Microsoft365Dev
Deprecation of Teams live events API on Microsoft Graphvan @Microsoft365Dev
The crazy IMPACT of the Data Lakevan @rodtrent
Introducing graphnotifications.dev – a better way to create Microsoft Graph Change Notificationsvan @tomorgan
Linking and Unlinking Multilingual Pages in SharePointvan @eliostruyf
What’s New in Microsoft Teams | September 2023van @mstcommunity
Alex & Ragnar Show #101 Behind the Scenes: Wie war der Sommer bei Alex&Ragnar?van @ragnarh
{Do you know} How many activity types needs to be activated per table?van @UK365GUY
The newest OneDrive Versionvan @HansBrender
Run Tests in Parallel on Multiple Machines in Playwright with Sharding⚡️van @geoffeve
Easily handle long-running operations using middleware in the Microsoft Graph JavaScript SDKvan @waldekm
CommentBox for SharePoint v3.1.0.11van Ietsanders
Classic DFFS updated to v4.4.5.49van Ietsanders
Configure proxy for .NET 4.x appsvan @waldekm
Microsoft 365: Vista Meetings en OneDrive for Business (I)!van @jcgm1978
2.000.000 Viewsvan @HansBrender
{How to} Set Power Apps Standard Settingsvan @UK365GUY
Microsoft will start auto-installing Teams apps for usersvan @tomorgan
✨My personal journey through Community Events✨🙋🏼‍♀️van @Femkedebruin
Q4 2023 Travel Plansvan @buckleyplanet
M365 License Optimization and Cost-Saving Strategiesvan @buckleyplanet
Update 100 for the Office 365 for IT Pros eBookvan @12Knocksinna

Office 365 Roadmap Updated: 2023-10-03

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Change required for your user provisioning process
Category:Dynamics 365 Apps Microsoft Dataverse Power Platform
Nummer:MC678807
Status:preventOrFixIssue
We hebben een wijziging toegepast in de inrichting van gebruikers en het matchen van gebruikersrecords van Microsoft Entra om het hergebruik van UPN’s (User Principal Names) te voorkomen. Voorheen hadden gebruikers met gerecyclede UPN’s toegang tot bedrijfsrecords waar ze nooit toegang toe hadden of eigenaar van waren.

Welke actie moet ik ondernemen?
Als u momenteel UPN-overeenkomst gebruikt om gegevens te importeren in Dynamics 365, moet u de volgende wijzigingen aanbrengen in uw proces:
  1. Maak de gebruikersrecords in Microsoft Entra voordat u het gegevensimportproces start.
  2. Synchroniseer de gebruiker(s) van Microsoft Entra met de omgeving(en) waar u gegevens wilt importeren. U kunt deze synchronisatie op een van de volgende manieren uitvoeren:
  3. Zodra het systeem de gebruiker(s) synchroniseert met de omgeving (zie onderstaande verificatie-instructies), voert u uw workflows voor het importeren van gegevens uit.
Ga als volgt te werk om te controleren of de gebruiker is toegevoegd aan uw omgeving:
  1. Selecteer in het Microsoft Power Platform-beheercentrum de omgeving waaraan u gebruikers hebt toegevoegd via een van de meerdere hierboven vermelde methoden.
  2. Selecteer Instellingen > Gebruikers + machtigingen > Gebruikers.
Hiermee wordt de lijst met gebruikers weergegeven die al aan de omgeving zijn toegevoegd. Deze lijst bevat gebruikers met de status ingeschakeld en uitgeschakeld.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top