Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 16-08-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

16-August-2023 Onderstaand vindt je een verzammeling van nieuws wat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Exploring the AvePoint Fly public APIvan @awdhaan
How Microsoft is Using Copilot to Drive Customers to Microsoft 365 E5van @practical365
{How to} enable new features release channel selector on Power Platform Admin Centervan @UK365GUY
Fix: Teams Phone Device Rolloutvan @_MSB365
Easily Import Data into Dataverse with Dataflowsvan @SharePointJR
Announcing General Availability of Custom Connectors in Solutions as well as Environment Variable Secrets van @MSPowerApps
AI: Other Open AI Apps and Services…ChatGPT is not alone!van @jcgm1978
Microsoft 365 Pulse Roadmap webcast – Episode 181van @duffbert
Why you need to reindex SharePoint Document Librariesvan @gregoryzelfond
File Plan/Business Classification Schemes in SharePoint Onlinevan @awarland
No Planner Desktop Appvan @12Knocksinna
#MVPbuzzChat with Angelo Gulisanovan @buckleyplanet

Office 365 Roadmap Updated: 2023-08-16

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Changes to Customization Controls in Viva Pulse In-App Experience
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC667665
Status:stayInformed

Momenteel zijn er twee aanpassingsbesturingselementen in de Viva Pulse In-App Admin Experience. Met het besturingselement ‘Voorraadvragen’ kunnen werknemers voorraadvragen bewerken. Met het besturingselement ‘Nieuwe vragen’ kunnen medewerkers hun eigen vragen maken en bewerken. Binnenkort voegen we de twee besturingselementen samen tot één aanpassingsbesturingselement. Met dit ene besturingselement, wanneer ingeschakeld, kunnen werknemers voorraadvragen bewerken en hun eigen vragen toevoegen aan de Pulse-enquête. Alle aanpassingsmogelijkheden worden ingeschakeld wanneer dit besturingselement is ingeschakeld en alle aanpassingsmogelijkheden worden uitgeschakeld wanneer dit besturingselement is uitgeschakeld. [Wanneer dit zal gebeuren:]De uitrol begint begin september 2023 en zal naar verwachting eind september 2023 zijn voltooid. 


[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Wanneer we de twee besturingselementen samenvoegen, wordt de aanpassingsinstelling van uw organisatie ingesteld op de waarde van het besturingselement ‘Nieuwe vragen’ op het moment van de wijziging. Als het besturingselement ‘Nieuwe vragen‘ is ingeschakeld en het besturingselement ‘Voorraadvragen bewerken’ is ingeschakeld, is het nieuwe aanpassingsbesturingselement AAN. 

 • Als het besturingselement ‘
 • Nieuwe vragen‘ is ingeschakeld en het besturingselement ‘Voorraadvragen bewerken‘ is UITGESCHAKELD, is het nieuwe aanpassingsbesturingselement AAN.
 • Als het besturingselement ‘
 • Nieuwe vragen‘ UIT is en het besturingselement ‘Voorraadvragen bewerken‘ is AAN, is het nieuwe aanpassingsbesturingselement UIT.
 • Als het besturingselement ‘Nieuwe vragen‘ UIT is en het besturingselement ‘Voorraadvragen bewerken‘ UIT is, is de nieuwe aanpassing UIT.   

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U kunt zich op deze wijziging voorbereiden met het volgende:

Geef aan of
 1. u wilt dat het aanpassingsbesturingselement aan of uit staat voor uw organisatie.
 2. Als u aanpassingsmogelijkheden voor uw organisatie wilt, schakelt u het besturingselement ‘Nieuwe vragen‘ in.
 3. Als u geen aanpassingsmogelijkheden voor uw organisatie wilt, schakelt u het besturingselement ‘Nieuwe vragen‘ uit.
Upcoming Teams Service Upgrade – better aligning your services with your business location
Category:Skype for Business Microsoft Teams
Nummer:MC667666
Status:planForChange

Microsoft voert een upgrade uit naar uw tenant om uw services beter af te stemmen op uw bedrijfslocatie, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor toekomstige klantgerichte verbeteringen van onze services. Tijdens deze upgrade worden beheeracties met betrekking tot Teams-werkstromen geblokkeerd.

U ontvangt dit bericht omdat onze rapportage aangeeft dat de bedrijfslocatie van uw organisatie verschilt van de toegewezen regio in Teams. Om dit te corrigeren, verplaatst Microsoft uw tenant en de bijbehorende beheerdirectorygegevens naar de locatie die overeenkomt met de bedrijfslocatie van uw organisatie. Voor geografisch verspreide organisaties is je bedrijfslocatie het land dat is opgegeven toen je je aanmeldde voor Microsoft 365 (ook wel ‘factureringslocatie’ genoemd).

[Wanneer zal dit gebeuren:]

Microsoft schat dat deze migratie van gegevens vanaf 4 september 2023 zal beginnen en dat deze blokkering van beheerdersacties 24 uur of minder zal duren.

[Hoe zal dit uw organisatie beïnvloeden:]

Als onderdeel van deze wijziging:

 1. Tijdens de upgrade, die naar schatting 24 uur of minder duurt, worden administratieve acties met betrekking tot Teams-workflows geblokkeerd. Dit omvat beheeracties (zoals het beheren van het beleid en de instellingen van uw organisatie) die worden uitgevoerd via de Teams PowerShell-module (TPM) of via het Teams-beheercentrum. Als tijdens de duur van de upgrade beheerdersacties worden uitgevoerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven: ‘De bewerking op uw tenant is tijdelijk geblokkeerd vanwege interne Microsoft-activiteiten. De geblokkeerde status wordt verwijderd zodra de activiteit is voltooid.”
 2. Nieuwe gebruikers die zijn gemaakt tijdens het tijdsbestek waarin de upgrade plaatsvindt, hebben geen toegang tot Teams-functionaliteiten totdat de migratie is voltooid.
 3. Historische gegevens in sommige analyse- en rapportagetools, zoals Call Quality Dashboard, worden onderbroken. Na de upgrade worden er zoals gewoonlijk nieuwe gegevens in de hulpprogramma’s ingevuld. Gegevens die zijn geüpload naar tenantbeheercentrum, zoals rapportagelabels en gebouw-/eindpuntbestanden in CQD, moeten na de upgrade opnieuw worden geüpload.
 4. Tijdens de upgrade treedt er een vertraging op in de overname van het beleid door wijziging van het groepslidmaatschap. Als een gebruiker in deze periode wordt toegevoegd aan of verwijderd uit een groep, worden beleidswijzigingen door overname van groepstoewijzingen uitgesteld totdat de upgrade is voltooid.

[Wat zal niet veranderen:]

Tijdens de upgrade wordt het normale gedrag van Teams, zoals chatten, bellen, vergaderingen voor bestaande gebruikers, niet beïnvloed.

[Wat u kunt doen om u voor te bereiden:]

Bekijk hoe dit van invloed is op uw organisatie en communiceer op de juiste manier.

Draft and Scheduled Posts with POBO (Posts on Behalf of) in Viva Engage
Category:Yammer Enterprise Microsoft Teams Microsoft Viva
Nummer:MC667672
Status:stayInformed

Viva Engage introduceert concept- en geplande berichtenfuncties die POBO (post namens) ondersteunen om de communicatie te verbeteren. Met de conceptfunctie kunnen gebruikers berichten in hun eigen tempo opslaan en verfijnen, wat zorgt voor gepolijste en impactvolle berichten. Met geplande berichten kunnen gebruikers vooruit plannen en automatisch inhoud publiceren op een gekozen datum en tijd, waardoor gecoördineerde communicatie voor belangrijke gebeurtenissen of aankondigingen mogelijk is.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 155843

[Wanneer dit zal gebeuren:] 

Preview:

De uitrol is begin september 2023 voltooid.

Standard Release: De uitrol begint begin oktober 2023 en zal naar verwachting eind oktober 2023 voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

>Dit zijn premium functies, bedrijfscommunicators en gebruikers met premium licenties kunnen deze gebruiken.

Gebruikers kunnen hun berichten nu opslaan als concepten of gepland in Viva Engage.

Deze functies kunnen worden gecombineerd met publiceren ten behoeve van de mogelijkheid, waardoor gemachtigden concepten en geplande berichten kunnen opslaan die vervolgens als delegator worden gepubliceerd, waardoor naadloze samenwerking in de hele organisatie wordt bevorderd.

RW18Sdb?ver=4ed1 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist RW18NcA?ver=d821 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist     

>RW18US7?ver=d9bf - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist RW18PLf?ver=ce0f - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

    [Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is op dit moment geen actie van u vereist. Gebruikers met premiumlicenties kunnen deze functies gebruiken. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top