Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 17-08-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

17-August-2023 Onderstaand vindt je een verzammeling van nieuws wat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Download the Microsoft Defender for Identity sensorvan @rodtrent
Automate your retire actions and reportvan @mr_helaas
Thinking About Microsoft’s Security Service Edge Productsvan @practical365
Use Teams Toolkit for Visual Studio (C# & Blazor) to create a Teams Tab using SSO for Microsoft Graphvan @Moeller2_0
Microsoft kondigt nieuwe beveiligingsmaatregelen aan: Meeting ID en toegangscode binnenkort mogelijk op Teams Rooms op Windowsvan @m365tips
Weekly Update 14 August 2023 – The one about AI: AI Pair Programming, AI GORILLA, AI Flow, AI for Frontlinevan @tomorgan
Why am I unable to have a customer take over my screen? #M365AMAvan @buckleyplanet
Can I create a flow that converts Excel files from .XLSM to .XLSX? #M365AMAvan @buckleyplanet
How do I create an Office 365 calendar for room bookings? #M365AMAvan @buckleyplanet
Secure implicitly shared connections in previewvan @MSPowerApps
Processing Entra ID Risky Usersvan @12Knocksinna

Office 365 Roadmap Updated: 2023-08-17

Additions : 6
Updates : 10

More Details At: www.roadmapwatch.com


New FeaturesCurrent Status
Microsoft Purview compliance portal: [OCR] [ODSP] OCR Support for embedded images on SPODIn Development
Planner: Planner component in Microsoft LoopIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Detect AIP labelled files (pfile) using the condition "content contains sensitivity label"In Development
Microsoft Viva: Viva Goals – Enhanced Planner integrationIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Data Lifecycle Management – Support for static and adaptive policy scopes for auto-apply retention labels targeting SITs in ExchangeIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Data Lifecycle Management – Ability to change retention period on labels set to start retention based on “When items were labeled”In Development
 
Updated FeaturesCurrent StatusUpdate Type
Outlook: See recipient’s auto-reply messages when composing an emailRolling OutStatus
Microsoft Purview compliance portal: Endpoint DLP – Authorized USB devices (U.S. Government clouds)LaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Endpoint DLP – Authorized network share paths (U.S. Government clouds)LaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Endpoint DLP – Authorized printer groups (U.S. Government clouds)LaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Endpoint DLP – Network location as a condition in DLP policy (U.S. Government clouds)LaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Endpoint DLP – Sanctioned and unsanctioned site groups for different sensitive files (U.S. Government clouds)LaunchedStatus
Microsoft Teams: Decorate your background (Premium)In DevelopmentTitle, Description
Minecraft Education: Trails & Tales UpdateLaunchedStatus
Microsoft 365: The new look of Excel, PowerPoint, and Word WebRolling OutStatus
Microsoft Teams: Customization for Watermark (Premium)In DevelopmentTitle

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Updated) Teams update: Expanded view of the profile card in Teams
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC494734
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Vanaf maart kunnen gebruikers in uw organisatie uitgebreide weergaven van de profielkaart in Teams gebruiken. De uitgebreide weergave is al beschikbaar in Outlook en bevat meer informatie, zoals een overzicht van het profiel, contactgegevens, organigram en LinkedIn-tabblad. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 109526. 

 

[Wanneer zal dit gebeuren:]

We beginnen eind mei (voorheen eind april) met de uitrol van deze functie en verwachten de uitrol begin oktober 2023 (eerder eind juni) te voltooien.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen voorbereiding nodig voor deze verandering. Zie voor meer informatie over wat gebruikers kunnen zien op profielkaarten Profielkaarten in Microsoft 365

(Updated) SharePoint: New List Templates with Approvals
Category:Microsoft 365 for the web
Nummer:MC525660
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

We introduceren twee nieuwe lijstsjablonen met de integratie van de app Goedkeuringen. Met deze wijziging beginnen Microsoft Lists-sjablonen, met name reisaanvragen met goedkeuringen en Content Scheduler met goedkeuringen, gebruik te maken van integratie met de app Goedkeuringen in Microsoft Teams.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 100502

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen begin maart 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind maart 2023 te voltooien.

Standaardrelease: We beginnen met de uitrol medio juli 2023 (voorheen eind juni) en verwachten de uitrol eind augustus 2023 (eerder begin augustus) te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

In een nieuwe lijst die is gemaakt met een van deze twee sjablonen, kunnen gebruikers een lijstitem maken en ter goedkeuring indienen door een goedkeuringsaanvraag te maken en de goedkeurder op te geven, het verzoek wordt weergegeven in de app Goedkeuringen in Teams of kan rechtstreeks in de lijst worden goedgekeurd. Na goedkeuring wordt de status van het lijstitem bijgewerkt. 

De nieuwe lijstsjablonen worden automatisch weergegeven in de lijst Maken vanuit het sjabloonscherm. Dit is een optionele functie die gebruikers kunnen gebruiken door een van de twee nieuwe lijstsjablonen te gebruiken.

RWZ1f8?ver=31de - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Beheerders hoeven geen actie te ondernemen om dit in te schakelen. 

(Updated) Microsoft Syntex OCR for SharePoint and OneDrive
Category:Microsoft Syntex
Nummer:MC613519
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We zullen communiceren via het berichtencentrum wanneer we klaar zijn om door te gaan met de standaardrelease.

Syntex biedt de mogelijkheid om tekst uit afbeeldingen in uw tenant te extraheren. Zodra de tekst is geëxtraheerd, kunt u deze gebruiken voor scenario’s zoals zoeken naar eindgebruikers en is deze ook beschikbaar voor informatiebeveiligingsbeleid in Microsoft Purview.

Als u Syntex Optical Character Recognition (OCR) wilt configureren, moet u eerst uw Azure-abonnement verbinden met Microsoft Syntex, omdat OCR in rekening wordt gebracht op basis van betalen per gebruik. Nadat u Syntex-facturering hebt ingesteld, kunt u opgeven waar u Syntex OCR wilt toepassen. Deze configuratie kan plaatsvinden in het Microsoft-beheercentrum in Syntex setup of in Microsoft Purview of op beide plaatsen. De functie wordt uitgerold in een openbare preview, zodat iedereen deze kan gebruiken.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 124937

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Public Preview: De uitrol begint eind juni en zal naar verwachting begin juli voltooid zijn.

Standaard release: We zullen communiceren via het berichtencentrum wanneer we klaar zijn om door te gaan.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

SharePoint-, globale en compliancebeheerders kunnen nu OCR configureren om te worden toegepast op afbeeldingen in uw tenant.

RW16Xck?ver=3f5d - KbWorks - SharePoint & Teams SpecialistRW16Ctq?ver=e57c - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

RW16MVl?ver=1dfb - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Stel Syntex-facturering in het Microsoft Admin Center in en laat beheerders in uw organisatie weten dat ze nu OCR kunnen toepassen op afbeeldingen in uw tenant.

Meer informatie::

(Updated) Microsoft Purview Communication Compliance – Enhanced Investigation and Remediation Experience (preview)
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC635971
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Microsoft Purview Communication Compliance komt binnenkort naar de openbare preview en zal verbeteringen aan de onderzoeks- en herstelworkflows uitbrengen die aangewezen onderzoekers zullen helpen snellere en beter geïnformeerde acties op beleidsovereenkomsten mogelijk te maken. Verbeteringen zijn beschikbaar voor aangewezen Communication Compliance-onderzoekers met de juiste op rollen gebaseerde toegangsbeheermachtigingen, waaronder bulkbeleidsexports, interactieve how-to-demo’s en aanvullende context rond beleidsinstellingen en trefwoorden/voorwaarden die in een beleid zijn gemarkeerd.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID’s

124929 en 124976

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Openbare preview: De uitrol begint half juli en zal naar verwachting eind augustus 2023 (voorheen begin augustus) zijn voltooid.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Er zijn geen wijzigingen in de beleidsconfiguratie nodig om verbeteringen in onderzoeks- en herstelworkflows mogelijk te maken. De volgende schermafbeeldingen laten zien hoe/waar elke verbetering te vinden is in Communication Compliance.

Bekijk beleidsinstellingen met één klik:

RW17sQI?ver=92f9 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Polisvoorwaarden zichtbaar voor alle rollen behalve “Alleen-lezen” via het gemarkeerde pictogram 

Standaard filterbalk met nieuw body/onderwerp filter: 

RW17kA6?ver=d602 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

>Default filters in pending tab view with new Body/Subject filter [What you to prepare fore:]Microsoft Purview Communication Compliance biedt de hulpprogramma’s waarmee organisaties zakelijk gedrag en schendingen van de naleving van de regelgeving (bijv. SEC of FINRA) kunnen detecteren, zoals gevoelige of vertrouwelijke informatie, intimiderend of bedreigend taalgebruik en het delen van inhoud voor volwassenen. Gebruikersnamen zijn standaard gepseudonimiseerd met privacy, op rollen gebaseerde toegangscontroles zijn ingebouwd, onderzoekers zijn aangemeld door een beheerder en er zijn auditlogboeken aanwezig om de privacy op gebruikersniveau te waarborgen.

Ga aan de slag met Communication Compliance in de Microsoft Purview-nalevingsportal:

Meer informatie: Meer informatie over communicatiecompliance

(Updated) Microsoft Teams: Capture Request to Use Shared Channels for External Collaboration
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC635987
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Microsoft Teams-beheerders kunnen binnenkort verzoeken voor externe samenwerking in gedeelde kanalen vastleggen en omleiden. Deze update van Microsoft Teams wordt uitgerold in het Teams-beheercentrum, Microsoft Teams Desktop en Web en biedt organisaties een manier om aanvragen voor externe samenwerking vast te leggen en om te leiden wanneer gebruikers proberen een extern lid toe te voegen aan een gedeeld kanaal waar B2B direct connect cross-tenant trust niet wederzijds is geconfigureerd tussen de twee organisaties.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen begin oktober 2023 (voorheen begin augustus) met de uitrol

naar commerciële huurders en verwachten de uitrol medio oktober 2023 (voorheen half augustus) te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Organisaties kunnen een intake- of ondersteuningspagina bouwen om gebruikers te helpen die proberen samen te werken met een externe gebruiker wanneer B2B direct connect cross-tenant trust niet wederzijds is geconfigureerd. De pagina kan worden ontworpen om gebruikers te voorzien van informatie over externe samenwerking via gedeelde kanalen en / of een intakemechanisme bevatten dat informatie verzamelt over het externe samenwerkingsverzoek dat nodig is voor de organisatie om een beslissing te nemen over het verzoek.

Als u dit wilt instellen, opent u het Microsoft Teams-beheercentrum en navigeert u naar Teaminstellingen en vervolgens naar het gedeelte Gedeelde kanalen. Schakel de instelling ‘Geef een link naar mijn ondersteuningsaanvraagpagina‘ in en geef een geldige URL op waarnaar gebruikers worden omgeleid.

RW17kA0?ver=10ad - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Wanneer gebruikers nu proberen een externe gebruiker toe te voegen wanneer B2B cross-tenant trust niet wederzijds is geconfigureerd, krijgen ze het onderstaande bericht te zien met de link “Dit is wat u kunt doen.” Wanneer gebruikers op de koppeling klikken, worden ze naar de pagina geleid die is opgegeven in het Microsoft Teams-beheercentrum waar ze meer te weten kunnen komen over externe samenwerking of een verzoek om externe samenwerking kunnen indienen.

RW17kA3?ver=6ffd - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Organisaties die van plan zijn deze functie in te schakelen, moeten een webpagina bouwen om aanvragen voor externe samenwerking vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld een SharePoint- of Microsoft Forms-pagina zijn. Leg alle informatie vast die uw organisatie nodig heeft om te beslissen over het samenwerkingsverzoek.

(Updated) Visual Update for Microsoft 365 apps
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC638127
Status:planForChange

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: we hebben de inhoud bijgewerkt zodat deze wordt weergegeven zoals bedoeld. Dank u voor uw geduld.

Het nieuwe uiterlijk van Microsoft 365-apps die in juni 2021 naast Windows 11 zijn geïntroduceerd, wordt de standaardlook voor gebruikers van Windows 11 Subscription en Perpetual 2021.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Preview: Nu beschikbaar

Standaard release: We beginnen half augustus 2023 (eerder eind juli) te rollen en verwachten eind augustus 2023 (voorheen begin augustus) te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Gebruikers kunnen Coming Soon niet meer gebruiken om terug te schakelen naar het oude uiterlijk van Microsoft 365. Alle gebruikers van een Windows 11-abonnement en eeuwigdurende 2021 ontvangen de bijgewerkte visuals. Gebruikers die Coming soon gebruikten om terug te schakelen naar het oude uiterlijk, zullen ook worden beïnvloed.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken.

(Updated) Microsoft Teams: Pin / Favorite Channels on Teams Walkie Talkie
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC638138
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Teams Walkie stelt gebruikers in staat om maximaal vijf kanalen vast te zetten/favoriet te maken op de startpagina van Microsoft Teams Walkie Talkie. Gebruikers kunnen eenvoudig schakelen tussen de favoriete kanalen met een enkele tik in de toekomst. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 99943

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Preview: We beginnen half juli met de uitrol en verwachten de uitrol begin augustus te voltooien.

Gerichte release: We beginnen half juli met de uitrol en verwachten de uitrol begin augustus te voltooien.

Standaardrelease: We beginnen met de uitrol begin september 2023 (voorheen begin augustus) en verwachten de uitrol eind september 2023 (eerder eind augustus) te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers die samenwerken aan Microsoft Teams Walkie Talkie kunnen maximaal vijf kanalen favoriet maken op het startscherm van de Walkie Talkie en met één klik tussen deze kanalen schakelen. Gebruikers ontvangen ook een visuele waarschuwing op de pinkanalen wanneer een secundair kanaal communiceert. 

RW16MUF?ver=335a - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er wordt op dit moment geen actie verwacht van tenantbeheerders om de functie in te schakelen. Tenantbeheerders moeten hun gebruikers in hun organisatie op de hoogte stellen van deze update. Ga voor meer informatie naar deze documentatie

(Updated) Microsoft Teams: Shared Device License on Mobile App for Android
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC662254
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de tijdlijn hieronder bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we binnenkort de Microsoft Teams Shared Device-licentie op de mobiele Teams Android-applicatie zullen ondersteunen. De Teams Shared Device-licentie biedt een gedeelde identiteitsgebaseerde, gemeenschappelijke telefoonervaring, inclusief basis- en geavanceerd bellen, zoeken naar mensen, voicemail en walkie talkie.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 126706

[Wanneer dit zal gebeuren:] 

  • Standaardrelease: De uitrol begint eind augustus 2023 en zal naar verwachting begin september 2023 zijn voltooid.
  • GCC: De uitrol begint eind augustus 2023 en zal naar verwachting begin september 2023 voltooid zijn.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Met deze functie kunnen Android-telefoons worden ingesteld als gedeelde apparaten. Walkie Talkie, oproepwachtrijen, auto attendants, cloud voicemail, call park en alle andere belfuncties die momenteel worden ondersteund op telefoons in de gemeenschappelijke ruimte, zijn beschikbaar via de Teams Android-app.

RW186s5?ver=adba - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:] 

We zullen een update delen zodra we beginnen met het uitrollen van de functie naar alle klanten. Zorg ervoor dat uw mobiele Teams Android-applicatie is bijgewerkt met de nieuwste versie nadat de functie is uitgebracht. Er is momenteel geen verdere actie van uw kant vereist. Voor meer informatie, raadpleegt u deze documentatie.

Update on Microsoft 365 Defender Vulnerability Management Capabilities for Servers Plan-2
Category:Microsoft 365 Defender
Nummer:MC667969
Status:stayInformed

We willen u een beter inzicht geven in de MDVM-mogelijkheden (Microsoft Defender Vulnerability Management) die beschikbaar zijn voor MDC-klanten (Microsoft Defender for Cloud), evenals informatie over enkele recente gedragswijzigingen, waardoor deze mogelijkheden alleen voor in aanmerking komende apparaten mogelijk zijn.

Aanvankelijk, toen MDVM premium-mogelijkheden werden uitgerold in Defender for Servers Plan 2, werden ze ingeschakeld op alle apparaten (zowel clients als servers) voor klanten met Defender for Servers Plan 2.

Na een recente update zijn de premiummogelijkheden van Defender Vulnerability Management alleen beschikbaar voor in aanmerking komende clientapparaten voor klanten die:

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft Roadmap ID 109581

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Deze is nu beschikbaar.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Defender Vulnerability Management premium-mogelijkheden

zijn opgenomen in Defender for Servers Plan 2 (DfS-P2) en beschikbaar voor in aanmerking komende serverapparaten via de Microsoft 365 Defender-portal. 

 

Klanten die willen profiteren van deze MDVM premium-mogelijkheden op hun clientapparaten, kunnen trial MDVM Standalone of de add-onlicentie voor hun Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 (MDE-P2)-apparaten.

<a href=”https://learn.microsoft.com/microsoft-365/security/defender-vulnerability-management/defender-vulnerability-management” target=”_blank”>Defender Vulnerability Management is geïntegreerd in Defender for Endpoint en Defender for Servers.

Voor clientapparaten zijn MDVM-mogelijkheden beschikbaar in de volgende aanbiedingen:

  • Kernmogelijkheden in MDE-P2.
  • Premium mogelijkheden via MDVM Add-on licentie bovenop MDE-P2.
  • Core- en premiummogelijkheden via MDVM Standalone-licentie, momenteel beschikbaar als een gratis proefversie tijdens een openbare preview.

Voor serverapparaten integreren MDE en MDVM naadloos met Defender for Servers. U kunt servers automatisch onboarden en servers die door MDC worden bewaakt, laten verschijnen in het MDE- en MDVM-dashboard. DfS-P1 bevat MDVM Core-mogelijkheden. 

  • DfS-P2 bevat zowel Core- als Premium-mogelijkheden.

Klanten die geïnteresseerd zijn in het blijven gebruiken van deze premiummogelijkheden op hun clientapparaten, die niet worden gedekt door Defender for Servers Plan 2, worden aangemoedigd om een Defender Vulnerability Managment Standalone of Defender Vulnerability Management Add-on trial en krijg weer toegang tot de premiummogelijkheden voor hun clientapparaten, met hun eerdere gegevens opgeslagen (bijv. Security baselines-profielen).

Met deze update kunnen klanten van Defender for Servers Plan 2 gebruikmaken van de mogelijkheid Block vulnerable applications (kwetsbaar toepassingen) op hun in aanmerking komende serverapparaten.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Als u meer wilt weten over Microsoft Defender Vulnerability Management bezoek onze website om te profiteren van onze gratis proefversie van 90 dagen, bekijk dan onze interactieve gids, en lees meer informatie in onze productdocumentatie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top