Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 18-08-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

18-August-2023 Onderstaand vindt je een verzammeling van nieuws wat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

{How to} Enable Excel to Table in Dataverse and Canvas App on Power Platform Environmentvan @UK365GUY
Active Directory Modernization: Transforming Identity and Access Managementvan @practical365
Send Email Confirmation After Subscription Form Submittedvan @MeganVWalker
What is the best way to share my calendar outside of my organization? #M365AMAvan @buckleyplanet
How to prevent Team Members from sharing content on your sitevan @gregoryzelfond
Entra ID Guest Accounts Can Now Have Sponsorsvan @12Knocksinna
How the Microsoft Incident Response team helps customers remediate threatsvan @MSFTSecurity

Office 365 Roadmap Updated: 2023-08-18

Additions : 9
Updates : 9

More Details At: www.roadmapwatch.com


New FeaturesCurrent Status
Microsoft Viva: Bring your own content to learning paths in Viva LearningIn Development
Microsoft 365 admin center: Usage reports – Teams PremiumIn Development
SharePoint: Restricted Access Control for SharePoint sites and OneDrive sitesIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Purview Information Protection Tracking and Revocation – File RegistrationIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Insider Risk Management – Email signature exclusionIn Development
Whiteboard: Microsoft Forms Poll Loop component live copy/pasteIn Development
Whiteboard: @ mentions within commentsIn Development
Whiteboard: Email notifications for @ mentions in comments on a whiteboardIn Development
Microsoft Purview compliance portal: eDiscovery – Data Sources usability enhancementsIn Development
 
Updated FeaturesCurrent StatusUpdate Type
Microsoft Viva: Viva Goals Enhanced Filters and Custom ViewsIn DevelopmentTitle, Description
Microsoft Purview compliance portal: Insider Risk Management – OCR support in Insider Risk ManagementIn DevelopmentStatus, Description
Microsoft Teams: Ability for meeting participants to edit their display nameIn DevelopmentTitle, Description
OneDrive: Easily get to files shared by people with the new People view in OneDrive WebRolling OutStatus
Microsoft Viva: Viva Engage digestRolling OutStatus
OneNote: Stream (on SharePoint) is now supported in OneNoteRolling OutStatus, Title
Microsoft 365 app: Key Document UpdatesLaunchedStatus
Microsoft Viva: Viva Goals – Share an Update to Outlook with Goal BroadcastRolling OutStatus
OneDrive: Sharing experience – Manage Access settingsLaunchedStatus

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Updated) Teams update: Expanded view of the profile card in Teams
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC494734
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Vanaf maart kunnen gebruikers in uw organisatie uitgebreide weergaven van de profielkaart in Teams gebruiken. De uitgebreide weergave is al beschikbaar in Outlook en bevat meer informatie, zoals een overzicht van het profiel, contactgegevens, organigram en LinkedIn-tabblad. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 109526. 

 

[Wanneer zal dit gebeuren:]

We beginnen eind mei (voorheen eind april) met de uitrol van deze functie en verwachten de uitrol begin november 2023 (eerder eind juni) te voltooien.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen voorbereiding nodig voor deze verandering. Zie voor meer informatie over wat gebruikers kunnen zien op profielkaarten Profielkaarten in Microsoft 365

(Updated) Microsoft Teams: Set your Work Hours and Location
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC561188
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Stel uw werklocatie voor de dag in Microsoft Teams in, zodat uw team meer te weten kan komen over uw beschikbaarheid voor samenwerking op kantoor en op afstand.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 125375

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release en preview: we zijn begonnen met de uitrol en verwachten de uitrol eind mei te voltooien.

Standaardrelease: We beginnen begin juni 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind augustus 2023 (eerder begin augustus) te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

We benadrukken Microsoft 365-functies die transparantie bieden en zich richten op waar u en uw collega’s werken: werktijden en locatie. Deze functies worden weergegeven in de webversie van Outlook en Teams en bieden de flexibiliteit om gebruikers in staat te stellen te delen waar ze werken. Je bent al gewend om je planning te beheren en te delen in Outlook en Teams. Met deze extra functies is Microsoft 365 nu locatiebewust en geeft het meer informatie aan jou en collega’s om beter samen te werken.

Microsoft 365 helpt je al bij het beheren en delen van je werkschema en beschikbaarheid. Met de werktijden- en locatiefuncties kunt u meer details opgeven over uw werkschema en voorkeuren, zoals vanaf waar u werkt (op afstand of op kantoor) en of u op verschillende dagen verschillende uren werkt. 

RW14BEf?ver=0356 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Teams geeft je de flexibiliteit om eenvoudig de locatie voor die dag te wijzigen, zonder de rest van je week te beïnvloeden. Na een paar uur op kantoor besluit je bijvoorbeeld om je werk vanuit huis af te maken. Om uw locatie vanuit Teams te wijzigen, klikt u eenvoudig op uw profiel in de rechterbovenhoek van het Teams-venster, bekijkt u uw accountinstellingenmenu en wijzigt u uw werklocatie voor die dag.

Je kunt je locatie ook vanaf elk apparaat bijwerken met Teams. Als u snel wilt opzoeken waar iemand werkt, kunt u hun locatie op hun profielkaart bekijken naast hun beschikbaarheid.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is op dit moment geen actie van u vereist. Mogelijk wilt u uw gebruikers op de hoogte stellen van deze update.

Microsoft Purview Records Management: Update to auto-labeling policies based on sensitive information in the content
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC564192
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 17 augustus 2023: We hebben de timing van deze wijziging bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

We verbeteren ons beleid voor automatische labeling van recordbeheer voor inhoud die gevoelige informatie bevat, zodat beheerders dit beleid kunnen gebruiken om specifieke postvakken op te nemen of uit te sluiten en adaptieve beleidsbereiken te gebruiken. Deze wijziging verwijdert de huidige beperking om alle postvakken (inclusief Exchange- en Microsoft 365-groepen) in het bereik op te nemen tijdens het maken van dit beleid en creëert een consistente scoping-ervaring voor alle automatische labelingbeleidsregels voor recordbeheer. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 124920. 


[Wanneer dit zal gebeuren:]

Vanaf oktober 2023 (voorheen augustus) ondersteunt automatisch labelbeleid dat bewaarlabels toewijst op basis van SIT’s statische include/exclude en adaptieve beleidsbereiken, en Microsoft 365-groepspostvakken maken deel uit van de beleidslocatie van Microsoft 365-groepen en -sites in plaats van deel uit te maken van de Exchange-beleidslocatie.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Als u momenteel beleidsregels hebt die automatisch een bewaarlabel toepassen op basis van de inhoud die gevoelige informatie bevat, wordt het toepassingsgebied als volgt gewijzigd:

 1. Bestaand beleid dat is gericht op alle Exchange-postvakken, heeft niet langer betrekking op Microsoft 365-groepspostvakken, de locatie Microsoft 365-groepen moet expliciet worden geselecteerd om ze op te nemen.
 2. Bestaand beleid dat de locatie Microsoft 365-groepen heeft geselecteerd, dekt standaard zowel de SharePoint-site van de groep als het Exchange-groepspostvak. U moet PowerShell gebruiken als u het beleid alleen wilt richten op de site of het postvak zoals beschreven in documentation.

Deze wijzigingen worden weerspiegeld in de locatieselectie-ervaring voor op gevoelige informatie gebaseerd automatisch labelbeleid, in lijn met andere bestaande op inhoud gebaseerde automatische etiketteringsbeleidsregels voor retentie. 

huidige ervaring

Huidige ervaring 

new experience

Nieuwe ervaring

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Voordat deze wijziging van kracht wordt, raden we u ten zeerste aan om alle bestaande beleidsregels te bekijken die automatisch bewaarlabels toepassen op basis van gevoelige informatie over de inhoud en de selectie van beleidslocaties indien nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat u de gewenste dekking behoudt uw beleid.

Ga aan de slag met Data Lifecycle Management in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Microsoft 365-bewaarinstellingen configureren om inhoud automatisch te behouden of te verwijderen

(Updated) Introducing Dark Mode in Teams Admin Center
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC567496
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 17 augustus 2023: We hebben de beslissing genomen om op dit moment niet door te gaan met deze functie. We zullen de volgende stappen evalueren en indien nodig communiceren via het berichtencentrum. Onze excuses voor het ongemak.

We zijn verheugd om de toevoeging van de donkere modus voor Teams-beheercentrum aan te kondigen. Deze langverwachte functie biedt een visueel aantrekkelijke interface en vermindert vermoeide ogen.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We hebben de beslissing genomen om op dit moment niet door te gaan met deze functie.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Beheerders zien een schakelknop in de rechterbovenhoek van het dashboard van het Teams-beheercentrum om in of uit te schakelen tussen de lichte modus en de donkere modus.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U kunt uw Teams-beheerders op de hoogte stellen van deze nieuwe mogelijkheid en uw training en documentatie waar nodig bijwerken.

(Updated) Microsoft EHR Connector: Auto updating public keys for EHR connector enabled virtual visits
Category:Microsoft 365 suite Microsoft Teams Microsoft 365 for the web Microsoft 365 apps Power Apps in Microsoft 365
Nummer:MC574383
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 17 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Met deze functie-update kan Microsoft Teams EHR Connector Epic EPD-systemen automatisch voorzien van klantspecifieke openbare sleutels voor OAuth2-verificatie tijdens het starten van epd-connectorvergaderingen. Dit verschilt van de reeds bestaande workflow waarbij openbare sleutels handmatig werden geüpload naar Epic. Door dit proces te automatiseren, biedt de functie betrouwbaarheids- en beveiligingsverbeteringen door frequentere geautomatiseerde rotatie van certificaten mogelijk te maken door handmatige stappen in het rotatieproces te vermijden.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Preview: We beginnen half juni met de uitrol en verwachten eind juni te worden voltooid. De previewperiode loopt tot eind juli.

Standaardrelease: We beginnen eind juli (voorheen begin juli) met de uitrol en verwachten eind augustus 2023 (voorheen begin augustus) te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

We schakelen deze update in de week van 19 juni in uw testomgeving in en vragen u om enkele testvergaderingen vanuit uw testomgeving te starten. U kunt op elk moment tussen 19 juni en 30 juni testactiviteiten uitvoeren. Uw tests zorgen voor een soepele upgrade als onderdeel van deze uitrol en minimaliseren eventuele risico’s / onbekende problemen met de virtuele bezoeken in uw productie-env. Houd er rekening mee dat dit een onderhoudsactiviteit is en geen nieuwe functie.

Deze update gaat in de week van 10 juli in productie.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is geen actie van de klant nodig naast de hierboven genoemde testactiviteit.

(Updated) Introducing “Microsoft Default” setting to Teams Tag Management Settings
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC591878
Status:planForChange

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt om weer te geven zoals bedoeld. Dank u voor uw geduld.

We introduceren een standaardinstelling van Microsoft voor de instellingen voor Teams-tagbeheer in het Teams-beheercentrum. Als u al expliciet een selectie hebt gemaakt in uw tagbeheerinstellingen, 

 • wordt deze wijziging niet beïnvloed door uw tenant
 • .
 • Als u geen wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen voor Tagbeheer, zijn de standaardinstellingen van Microsoft van toepassing op uw tenant. De standaardinstellingen van Microsoft worden momenteel toegewezen aan de waarde ‘Teameigenaren’, maar kunnen in de toekomst worden gewijzigd.
 • Stel als beheerder instellingen voor tagbeheer in om de voorkeur op tenantniveau weer te geven. Selecteer ‘Teameigenaren’ om tagbeheer beperkt te houden tot teameigenaren of selecteer ‘Teameigenaren en -leden’ om alle teamleden toe te staan tags te maken en te bewerken. In de Teams-client zien gebruikers nog steeds dezelfde opties als nu: “Teameigenaren” en “Teameigenaren en -leden”.  

 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 88318

[Wanneer dit zal gebeuren:]

 • Preview: We beginnen eind juni 2023 met de uitrol en verwachten eind juli 2023 (voorheen half juli) klaar te zijn.
 • Gerichte release: We beginnen begin juli 2023 met de uitrol en verwachten begin augustus 2023 (voorheen half juli) te zijn voltooid.
 • Standaardrelease:  We beginnen met de uitrol medio juli 2023 (voorheen begin juli) en verwachten medio augustus 2023 (voorheen begin augustus) te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Als u
 • al expliciet een selectie hebt gemaakt in uw tagbeheerinstellingen, wordt uw tenant niet beïnvloed door deze wijziging. Als u geen wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen voor Tagbeheer, zijn de standaardinstellingen van Microsoft van toepassing op uw tenant. 
 • De standaardinstellingen van Microsoft worden momenteel toegewezen aan de waarde ‘Teameigenaren’, maar kunnen in de toekomst worden gewijzigd. Als u een EDU-tenant bent, kunnen studenten die geen eigenaar zijn geen tags beheren zolang de instellingen op tenantniveau Teameigenaren of Microsoft Standaard zijn. 

We blijven expliciete en voorkeurstenantinstellingen respecteren boven de standaardinstellingen van Microsoft. Selecteer de gewenste instelling voor tagbeheer voor uw tenant om ervoor te zorgen dat u niet wordt beïnvloed door toekomstige wijzigingen. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Wijzig als tenantbeheerder uw instellingen voor tagbeheer in de gewenste instelling. 


Hier volgen enkele stappen die u kunt nemen: 

 1. Meld u aan bij het Microsoft Teams-beheercentrum op https://admin.teams.microsoft.com als u een Teams-beheerder bent.
 2. Selecteer in het linkernavigatievenster onder het gedeelte Teams de
 3. optie Teams-instellingen
 4. Selecteer onder het gedeelte Tags toevoegen uw voorkeur voor ‘Wie kan tags beheren’

RW15VT3?ver=28c3 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

(Updated) Microsoft Lists User Experience Update
Category:SharePoint Online
Nummer:MC600726
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt met aanvullende informatie. Dank u voor uw geduld.

Deze update verbetert de algehele prestaties van Microsoft-lijsten en introduceert nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om beoordelingen aan elke lijst toe te voegen, afbeeldingen rechtstreeks in een lijst te slepen en/of te plakken, in realtime te zien wie met u samenwerkt, van weergave te wisselen door op tabbladen te klikken, datum-/tijdwaarden te bekijken in de gewenste datuminstellingen en tijdzone, en meer.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 124867

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen met de uitrol medio augustus 2023 (voorheen half juli) en verwachten de uitrol eind september (eerder eind juli) te voltooien.

Standaardrelease: We beginnen met de uitrol begin oktober 2023 (eerder

begin augustus) en verwachten de uitrol eind november 2023 (eerder eind oktober 2023) te voltooien.

Opmerking: Sommige gebruikers zien deze functie mogelijk eerder dan anderen in uw organisatie.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Gebruikers in getroffen tenants zien functie-updates voor lijsten zoals beschreven in dit blogbericht. Deze verbeteringen bereiken alle lijsten, behalve de lijsten die zijn geconfigureerd met de volgende functies:

 • SharePoint Framework-extensies
 • PowerApps-formulieren
 • Goedkeuringen
 • De afspeellijstsjabloon

Lijsten die deze functies gebruiken, ontvangen niet de nieuwe gebruikerservaring met de implementatie van deze functie. Toekomstige implementaties bieden ondersteuning voor lijsten die deze functies gebruiken.

Lijsten met de nieuwe ervaring worden altijd geopend in de app Lijsten,

ongeacht of deze lijsten worden geopend vanuit de startpagina van Lijsten, een koppeling voor delen, een directe koppeling of een koppeling in SharePoint-navigatie. Dit betekent dat SharePoint-site-elementen zoals de koptekst en de linkernavigatie niet worden weergegeven bij de eerste keer laden. Er zijn twee manieren om deze site-elementen in een lijst weer te geven:

 • Gebruikers kunnen klikken op de knop “Openen op site” in de rechterbovenhoek van de lijst. Hierdoor wordt de lijst opnieuw geladen in de bovenliggende SharePoint-site met die site-elementen zichtbaar op de pagina.
 • Beheerders kunnen een eigenschap in een siteverzameling zo instellen dat alle lijsten in die siteverzameling altijd worden geladen met de site-elementen intact. Deze eigenschap heet ListsShowHeaderAndNavigation. Dit is een voorbeeld van een PowerShell-cmdlet die deze eigenschap instelt voor een site op basis van de URL: Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -ListsShowHeaderAndNavigation $true

Site-eigenaren kunnen naar de instellingenpagina navigatie-elementen navigeren en een nieuwe instelling configureren met de naam ‘Lijsten in sites’. Deze instelling zorgt ervoor dat navigatiekoppelingen naar lijsten in die siteverzameling altijd worden geopend in de bovenliggende SharePoint-site.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U hoeft niets te doen om u voor te bereiden op deze verandering.

De instelling ListsShowHeaderAndNavigation is momenteel beschikbaar als u deze instelling proactief wilt instellen om deze implementatie voor te bereiden. Als u dit doet, worden lijsten binnen die sites altijd weergegeven met SharePoint-site-elementen zoals de koptekst en de linkernavigatie.

(Updated) New Microsoft Teams rollout schedule, new controls, and direct deployment
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC617066
Status:planForChange

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: De nieuwe standaardapp van Teams is uitgerold en ga voor meer informatie naar https://aka.ms/newTeamsPolicy. 

Sinds maart 2023 zijn we doorgegaan met het toevoegen van functies zoals lob-applicaties (line-of-business) van derden, breakout rooms en nieuwe scenario’s zoals multi-tenant organisatie (MTO) aan de nieuwe Teams-ervaring. Lees MC533687 voor meer informatie over onze aankondiging in maart. Controleer De nieuwe Microsoft Teams (Preview) voor meer informatie over aankomende functies en ondersteuning voor Government Clouds en platforms zoals Mac, VDI en Web.

Deze aankondiging bevat drie aankomende wijzigingen voor het uitrollen van de nieuwe Microsoft Teams-app: Opmerking: 

We blijven de beheerdersinstelling voor UseNewTeamsClient respecteren onder Teams-updatebeleid, waar beheerders het beleid al hebben geïmplementeerd. Dit is om ervoor te zorgen dat beheerders volledig bevoegd zijn om de uitrol van nieuwe Teams te beheren op een manier die bij hen past.

 1. We beginnen met het weergeven van Probeer de nieuwe Teams-schakelaar in de klassieke Microsoft Teams-client waar de beheerdersbeleidsinstelling van UseNewTeamsClient is ingesteld op de standaardwaarde van Microsoft (Microsoft beheerd in het Teams Admin Center (TAC) of Microsoft-keuze in PowerShell) op basis van onze onderstaande planningsdetails.
 2. Beheerders kunnen de nieuwe Teams-client rechtstreeks implementeren op pc’s in hun organisatie.
 3. We zullen beginnen met het maken van nieuwe Teams als de standaard-app voor klassieke Teams-gebruikers waarbij het beheerdersbeleid is ingesteld op Microsoft standaard (Microsoft beheerd in TAC of Microsoft-keuze in PowerShell) op basis van onze onderstaande planningsdetails. Beheerders kunnen het instellen van nieuwe Teams als de standaardapp voor hun gebruikers beheren.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Vanaf half tot eind juli 2023:Microsoft begint eind juli 2023

met het weergeven van de schakelaar Probeer de nieuwe Teams in de klassieke Microsoft Teams-client. De geplande uitrol is:

  Bedrijfsplannen (bijvoorbeeld Business Basic, Business
 • Standard, Business Premium en Teams Essentials (AAD), enz.): eind juli-begin augustus 2023 Enterprise-abonnementen (bijvoorbeeld
 • E3, E5, F3
 • , enz.): De nieuwe Microsoft Teams-desktopclient
  • Opmerking: Beheerders die het beleid al hebben geïmplementeerd om de wisselknop weer te geven of de wisselknop voor hun organisatie te verbergen, zien geen wijziging. Beheerders kunnen de nieuwe Teams-client vanaf medio juli 2023 rechtstreeks implementeren op pc’s in hun organisatie.  
 • Beheerders kunnen vanaf eind juli 2023 een nieuwe instellingswaarde implementeren om van de nieuwe Teams de standaardapp voor hun gebruikers te maken
Vanaf september 2023: Microsoft begint vanaf eind

september 2023

met het maken van de nieuwe Teams als standaardapp. De geplande uitrol is:

  Bedrijfsplannen (bijvoorbeeld Business Basic, Business
 • Standard, Business Premium en Teams Essentials (AAD), enz.): Enterprise-abonnementen eind september 2023 (bijvoorbeeld
 • E3, E5, F3
 • , enz.): De nieuwe Microsoft Teams-desktopclient   

 [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

 • Gebruikers krijgen de schakelaar Probeer de nieuwe Teams te zien in hun klassieke Teams-app. Organisaties waar beheerders het beleid al hebben geïmplementeerd om de wisselknop weer te geven of de wisselknop te verbergen, zien geen wijzigingen.
 • Voor bulkimplementatie kunnen beheerders veilig nieuwe Teams voor hun organisatie implementeren zonder dat ze beheerdersrechten aan de gebruikers hoeven te geven. Lees onze documentatie hier voor meer informatie over deze methode: Bulk deploy the new Microsoft Teams client.  
 • Beheerders kunnen ook het instellen van nieuwe Teams als standaardapp beheren. Om dit te doen, kunnen beheerders het beleid ‘Nieuwe Teams-client gebruiken’ beheren en ‘Nieuwe teams als standaard’ configureren voor hun gebruikers. Zie onze beleidspagina hier voor meer informatie: Beleidsinstellingen voor implementatie. [Wat u kunt doen om u voor te bereiden:]Bekijk de bronnen en tijdlijn en plan het implementatieplan van uw organisatie voor de nieuwe Microsoft Teams-app. 

 

(Updated) Microsoft Defender for Office 365: DMARC Policy Handling
Category:Exchange Online Microsoft 365 Defender
Nummer:MC640228
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de timing bijgewerkt van wanneer dit beleid van kracht wordt. Dank u voor uw geduld.

Om onze klanten beter te beschermen tegen exacte domain spoofing-aanvallen en de afleverbaarheid van e-mail te verbeteren, brengen we wijzigingen aan in de manier waarop we omgaan met DMARC p=reject en p=quarantine.

Voor de zakelijke klanten maken we updates over hoe dmarc-op beleid gebaseerde afwijzing kan worden afgehandeld. Met deze wijziging kunnen beveiligingsbeheerders kiezen hoe op DMARC-beleid gebaseerde afwijzing en quarantaine binnen hun organisatie kunnen worden toegepast.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft Roadmap ID 117533

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaard: De uitrol begint op 13 juli 2023 en het beleid wordt eind augustus 2023 van kracht. Klanten hebben 25 dagen de tijd om zich af te melden.

Gov Cloud: De uitrol begint op 19 juli 2023 en het beleid wordt eind augustus 2023 van kracht. Klanten hebben 25 dagen de tijd om zich af te melden.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Voor zakelijke klanten heeft het antiphishingbeleid een nieuwe standaardinstelling om het DMARC-beleid te respecteren. De standaardacties voor ‘p=reject’ en ‘p=quarantine’ worden respectievelijk ingesteld op ‘reject’ en ‘quarantine’.

Met de bijgewerkte acties voor instellingen voor spoofintelligentie in het antiphishingbeleid hebben beheerders van ontvangende tenants de flexibiliteit om te kiezen hoe ze willen omgaan met DMARC-beleid.

In de standaard ingeschakelde status nemen we de opgegeven actie van ‘weigeren’ of ‘quarantaine’ op basis van de DMARC-record van de afzender. De tenantbeheerder kan het wijzigen om het bericht te “weigeren” of “ongewenst” volgens hun voorkeur.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Na de implementatiedatum worden de UX en cmdlet ingesteld op standaardwaarden, maar de acties worden pas van kracht op de opgegeven datum. Als u DMARC-acties liever anders afhandelt, kunt u de instellingen vóór de opgegeven datum wijzigen. Vanaf de opgegeven datum worden de geselecteerde instellingen van kracht.

Ter voorbereiding op honor DMARC kunt u ervoor kiezen om inzicht in spoofintelligentie te bekijken om legitieme afzenders te identificeren die DMARC-afwijzings- of quarantaine-e-mails verzenden. Op basis van het e-mailverzendbedrijf van uw organisatie kunt u de domeinparen van de afzender overschrijven naar de blokkeringslijsten voor tenants – Vervalste afzenders. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en uw training en documentatie waar nodig bijwerken.

(Updated) Sender Rewriting Scheme (SRS) Expanding to SMTP/Mailbox Forwarding
Category:Exchange Online
Nummer:MC649482
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt voor de duidelijkheid. Dank u voor uw geduld.

We brengen wijzigingen aan in SMTP-doorsturen vanuit postvakken in Exchange Online. Deze wijziging heeft tot gevolg dat doorgestuurde berichten worden herschreven met Sender Rewriting Scheme (SRS).

We consolideren onze herschrijffunctie verder voor berichten die automatisch worden doorgestuurd buiten Exchange Online. Tegenwoordig worden niet alle doorgestuurde berichten herschreven met SRS. Voor berichten die worden doorgestuurd met SMTP of postvakdoorstuur, wordt het P1-adres van e-mail van vervangen door het doorstuurpostvakadres. Dit gedrag verandert om in plaats daarvan SRS-herschrijven te gebruiken. De wijziging wordt langzaam uitgerold en het kan enige tijd duren voordat deze uw organisatie bereikt.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen half augustus met de uitrol en verwachten de uitrol eind oktober te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Deze gedragswijziging kan merkbaar zijn voor systemen die afhankelijk zijn van het P1-e-mailadres. Alle berichten die extern van Exchange Online naar internet worden doorgestuurd, worden opnieuw door SRS herschreven. Het risico op enige impact op die berichten moet laag zijn. Ontvangers van de berichten zien het P2 Van-adres van de oorspronkelijke afzender. U kunt meer te weten komen over SRS-gedrag via de verstrekte link. Alle e-mailservers die zijn geconfigureerd om te reageren op het P1 Mail Van-adres, worden beïnvloed. Andere berichten die al door SRS worden herschreven, zouden al ander gedrag vertonen.

Omdat berichten die worden doorgestuurd naar lokale e-mailservers niet worden herschreven met SRS, wordt het P1-e-mailadres van van deze set doorgestuurde berichten niet herschreven. Dit resultaat zou goed moeten zijn voor bezorging in on-premises postvakken. Er is echter een risico als klanten e-mail naar internet routeren via hun on-premises servers in plaats van Exchange Online. Deze doorgestuurde berichten gaan uit zonder te worden herschreven, wat ertoe kan leiden dat ze worden geweigerd door e-mailservers van ontvangers. Om dit probleem te voorkomen, is een nieuwe instelling toegevoegd aan on-premises connectors om SRS-herschrijven voor die berichten mogelijk te maken.

Deze wijziging is van invloed op waar NDR-berichten worden verzonden als een bericht is doorgestuurd maar het doorstuurdoelpostvak niet heeft bereikt. Met SRS kunnen NDR’s teruggaan naar de oorspronkelijke afzender van een doorgestuurd bericht, zodat ze weten dat het bericht mogelijk niet de beoogde bestemming heeft bereikt en door de ontvanger is gelezen. Dit gedrag is een wijziging ten opzichte van het huidige gedrag waarbij de NDR naar het doorstuurpostvak wordt verzonden en mogelijk niet wordt gezien.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Voordat deze wijziging van kracht wordt, moeten klanten die verkeer van Exchange Online naar internet routeren via hun on-premises servers (EXO -> On-Prem -> Internet) de nieuwe parameter SenderRewritingEnabled inschakelen op hun Exchange Online uitgaande e-mailstroomconnector van het type on-premises om onderbrekingen te voorkomen. U kunt dit doen met de Set-OutboundConnector

Opmerking: Hoewel de parameter SenderRewritingEnabled alleen werkt voor on-premises connectors, is deze parameter ook zichtbaar op Partner-connectors, waar deze is ingesteld op “FALSE”. Dit is onnauwkeurig, omdat het gedrag standaard is ingeschakeld op partnerconnectors, ongeacht de instellingswaarde. Het is niet nodig om expliciet in te stellen op “WAAR”. Als u de parameter SenderRewritingEnabled nog steeds probeert in te stellen op TRUE op een Partner-connector, wordt een foutbericht weergegeven: “SenderRewritingEnabled kan niet worden ingesteld op TRUE als het connectortype niet on-premises is”. Deze fout wordt verwacht en kan worden genegeerd.

(Updated) Channel meeting invitation | Allow organizer to send a channel meeting invite to everyone in team
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC661224
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 16 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Uitnodigingen voor kanaalvergaderingen bieden organisatoren van kanaalvergaderingen nu de mogelijkheid om uitnodigingen te delen in persoonlijke agenda’s van alle kanaalleden.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 142405

<

p style=””>[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standard Release: We beginnen eind augustus 2023 (eerder begin augustus) met de uitrol en verwachten de voltooiing medio september 2023 (voorheen half augustus). 

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Vaak worden kanaalvergaderingen gemist omdat gebruikers er niet op de juiste manier over op de hoogte worden gesteld. Met de toegevoegde verbetering kunnen organisatoren van vergaderingen een schakelknop op het planningsformulier draaien bij het plannen van een kanaalvergadering. Zodra de schakelaar is ingeschakeld en de vergadering is opgeslagen, worden alle kanaalleden op de hoogte gebracht van de vergadering in hun hoofdwerkagenda.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om u voor te bereiden op deze wijziging. 

U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en indien nodig relevante documentatie bijwerken.

(Updated) Deploy new Microsoft Teams with Microsoft 365 apps
Category:Microsoft Teams Microsoft 365 apps
Nummer:MC661241
Status:planForChange

Bijgewerkt op 17 augustus 2023: het opt-out-besturingselement is nu beschikbaar. Dank u voor uw geduld.

Vanaf september 2023 beginnen we met het opnemen van nieuwe Microsoft Teams als onderdeel van de nieuwe en bestaande installaties van Microsoft 365-apps voor Windows, afhankelijk van het schema in dit bericht. Momenteel kunnen gebruikers de nieuwe Teams installeren met behulp van de Probeer de nieuwe Teams-schakelaar in klassieke Teams of laat beheerders bulkimplementatie rechtstreeks op de computers in hun organisatie. Lees MC533687 en MC617066 voor meer informatie over eerdere aankondigingen voor nieuwe Teams.

Beheerders kunnen het installeren van nieuwe Teams uitsluiten van hun Microsoft 365-appsimplementatie als ze niet willen dat nieuwe Teams in de installatie worden opgenomen.

Deze aankondiging bevat details over de aankomende wijzigingen voor het uitrollen van de nieuwe Teams-desktopapp met Microsoft 365-apps en details over het beheren van opt-outs. Deze wijziging begint momenteel voor Microsoft 365-apps voor Windows.

 • We beginnen met het opnemen van de nieuwe Teams-app als onderdeel van nieuwe en bestaande Microsoft 365-app-installaties op Windows, afhankelijk van uw kantoorupdatekanaal en licentietype. Je blijft ook de klassieke Teams-app in de installatie opnemen.
 • Beheerders kunnen de afmelding voor deze implementatie beheren als ze niet willen dat nieuwe Teams in de installatie worden opgenomen. Meer details in het onderstaande gedeelte.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Afhankelijk van het updatekanaal dat u gebruikt en ons implementatieschema hieronder, wordt de nieuwe Teams-toepassing geïnstalleerd met Microsoft 365-apps. Het volgende toont het schema.

De geplande uitrol voor het implementeren van nieuwe Teams met Microsoft 365-apps en het tonen van de wissel is:

 • Bedrijfsplannen (bijvoorbeeld Business Basic, Business Standard, Business Premium en Teams Essentials (AAD), enz.): September 2023.
 • Enterprise-abonnementen (bijvoorbeeld E3, E5, F3, enz.): verwijs naar dit article.

[Hoe u zich kunt afmelden voor deze wijziging:]

Opmerking: de controle om u af te melden is nu beschikbaar. We zullen dit bericht in het berichtencentrum bijwerken om u op de hoogte te stellen zodra het beschikbaar is.

Als u de automatische installatie van de nieuwe Teams-app wilt voorkomen, meldt u zich aan bij het beheercentrum voor Microsoft 365-apps (https://config.office.com) met een beheerdersaccount. Ga vervolgens naar Aanpassen > apparaatconfiguratie > Instellingen voor moderne apps. Selecteer Microsoft Teams (werk of school) en schakel het selectievakje Automatische installatie van nieuwe Microsoft Teams inschakelen uit. We raden u echter aan de instelling te laten zoals deze is voor de beste Teams-ervaring.

Meer details zijn te vinden in onze technische documentatie.

(Updated) Microsoft Purview compliance portal: Information Protection – New cmdlet for Content Explorer (Preview)
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC667124
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 17 augustus 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

De exportfunctie van de inhoudsverkenner heeft een beperking voor het exporteren van gegevens alleen nadat u hebt ingezoomd op een specifieke locatie. Deze functie is nu beschikbaar in Public Preview en stelt beheerders in staat om een nieuwe cmdlet te gebruiken in de PowerShell Beveiliging en naleving, Export-ContentExplorerData, om alle rijen met gegevens te exporteren voor de inhoud die wordt gescand en weergegeven in de Inhoudsverkenner.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 117546

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Preview: Deze functie wordt eind augustus uitgerold en zal naar verwachting medio september zijn voltooid.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Deze functie is toegankelijk via de Security & Compliance PowerShell, Export-ContentExplorerData.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er zijn geen extra instellingen nodig voor deze functie. 

Aan de slag met content explorer | Microsoft Meer informatie

Viva Goals: Export OKRs to Powerpoint
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC668254
Status:stayInformed

Viva Goals introduceert de optie om OKR’s te exporteren naar PowerPoint in verschillende sjablonen. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 117483

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen half augustus 2023

met de uitrol en verwachten de uitrol eind augustus 2023 te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun OKR’s te exporteren naar PowerPoint-dia’s vanuit de lijst- en verkennerweergaven. Klik gewoon op “Exporteren als PowerPoint” in Viva Goals om een weergave van de voortgang van het doel te genereren en aan te passen die rechtstreeks in een PowerPoint-presentatie terechtkomt en die u kunt delen en bewerken als dat nodig is in PowerPoint.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig van beheerders en deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers. 

Microsoft Default for Tag Management to include Team Members
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC668258
Status:planForChange

We werken de standaardinstelling van Microsoft bij naar Teameigenaren en -leden voor instellingen voor Teams-tagbeheer in het Teams-beheercentrum.

Als u al expliciet een selectie hebt gemaakt in uw tagbeheerinstellingen, wordt uw tenant niet beïnvloed door deze wijziging.

Als u geen wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen voor Tagbeheer, zijn de standaardinstellingen van Microsoft van toepassing op uw tenant. De standaardinstellingen van Microsoft worden momenteel toegewezen aan de waarde “Teameigenaren”, maar deze update verandert deze in “Teameigenaren en -leden”.

Stel als beheerder instellingen voor tagbeheer in om de voorkeur op tenantniveau weer te geven. Selecteer ‘Teameigenaren’ om tagbeheer beperkt te houden tot teameigenaren, of selecteer ‘Teameigenaren en -leden’ om alle teamleden toe te staan tags te maken en te bewerken.

In de Teams-client zien gebruikers nog steeds dezelfde opties als vandaag: “Teameigenaren” en “Teameigenaren en -leden”.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 88318

[Wanneer dit zal gebeuren:]

 • Preview: We beginnen half augustus 2023 met de uitrol en verwachten eind augustus 2023 klaar te zijn.
 • Gerichte release: We beginnen eind augustus 2023 met de uitrol en verwachten begin september 2023 te zijn voltooid.
 • Standaardrelease: We beginnen eind augustus 2023 met de uitrol en verwachten begin september 2023 te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

 • Als u al expliciet een selectie hebt gemaakt in uw tagbeheerinstellingen, wordt uw tenant niet beïnvloed door deze wijziging.
 • Als u geen wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen voor Tagbeheer, zijn de standaardinstellingen van Microsoft van toepassing op uw tenant. De standaardinstellingen van Microsoft worden momenteel toegewezen aan de waarde ‘Teameigenaren’, maar worden met deze wijziging toegewezen aan ‘Teameigenaren en -leden’. 

Als u een EDU-tenant bent, kunnen studenten die geen eigenaar zijn tags niet beheren zolang de instellingen op tenantniveau Teameigenaren of Microsoft Standaard zijn. We blijven expliciete en voorkeurstenantinstellingen respecteren boven de standaardinstellingen van Microsoft. Selecteer de gewenste tagbeheerinstelling voor uw tenant om ervoor te zorgen dat u niet wordt beïnvloed door toekomstige wijzigingen.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Wijzig als tenantbeheerder uw instellingen voor tagbeheer in de gewenste instelling. Hier volgen enkele stappen die u kunt uitvoeren:

 1. Meld u aan bij het Microsoft Teams-beheercentrum op https://admins.teams.microsoft.com.
 2. Selecteer in het linkernavigatievenster onder het gedeelte Teams de optie Teams-instellingen
 3. Selecteer onder het gedeelte Tags toevoegen uw voorkeur voor ‘Wie kan tags beheren’

RW18VbD?ver=dcb2 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Microsoft Defender for Office 365: Updates to Precedence of User and Organizational Email Allows and Blocks
Category:Exchange Online Microsoft 365 Defender
Nummer:MC668259
Status:stayInformed

Dit bericht is van toepassing op klanten met Exchange Online Protection en Microsoft Defender voor Office 365-abonnement 1 en abonnement 2-serviceabonnementen.

We zullen bijwerken hoe tenant- en gebruikerstoestellen worden afgehandeld in de filterstack om beter af te stemmen op de verwachtingen van de klant. Deze wijzigingen bieden meer besturingselementen voor de tenantbeheerders en zorgen ervoor dat gebruikers beter worden beschermd.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 115505

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint eind augustus 2023 en zal naar verwachting eind september 2023 zijn voltooid.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

U kunt enkele wijzigingen in de volgorde zien en dus kunnen artikelen worden verwijderd/in quarantaine worden geplaatst wanneer ze eerder waren toegestaan.

Om de volgorde van de gebruiker en het toestaan en blokkeren van uw organisatie te begrijpen, gaat u naar order en voorrang van e-mailbeveiliging.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U hoeft niets te doen, maar als u uw organisatiemogelijkheden en -blokken op verschillende plaatsen wilt bijwerken, aarzel dan niet om dit te doen.

Als je feedback hebt,

geef deze dan op vanuit dit bericht in het berichtencentrum met behulp van het tekstvak nadat je duimen omhoog of omlaag hebt gedaan, omdat het rechtstreeks het verantwoordelijke team bereikt. 

Dynamics 365 – Service Update 23082 for EUR
Category:Dynamics 365 Apps
Nummer:MC668356
Status:stayInformed
We hebben een kleine service-update gepland voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving in de EUR-regio.

Station 4: Onderhoudsvenster start: 08 september 2023, 18:00 UTC
Station 4: Onderhoudsvenster einde: 09 september 2023, 03:00 UTC

Wat betekent dit voor mij?
Als onderdeel van deze service-update kunnen de volgende functiegebieden worden beïnvloed:
Het versienummer voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving wordt bijgewerkt naar versie 9.2.23082.00000 of hoger nadat de achtergronddatabasebewerkingen complete.

Hoewel er geen verslechtering van de serviceprestaties of beschikbaarheid wordt verwacht, wordt deze service-update buiten de normale kantooruren gepland om mogelijke gevolgen voor uw omgeving te minimaliseren. Tijdens dit onderhoudsvenster kunnen gebruikers korte, intermitterende gevolgen zien, zoals tijdelijke SQL-fouten of een omleiding naar het inlogscherm. Als er gevolgen optreden buiten dit onderhoudsvenster, neem dan contact op met Microsoft Support.

Voor omgevingen met gebruikers over de hele wereld erkennen we dat “buiten de normale kantooruren” u anders kan beïnvloeden. We verontschuldigen ons voor de impact die dit kan hebben op uw gebruikers. We werken er hard aan om Microsoft Dynamics 365 te verbeteren en de impact van deze onderhoudsvensters te minimaliseren.

Welke actie moet ik ondernemen?
Communiceer waar nodig met uw Dynamics 365-beheerder en gebruikers. Neem contact op met de ondersteuning als u problemen ondervindt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top