Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 19-07-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

19-July-2023 Onderstaand vindt je een verzammeling van nieuws wat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

Office 365 Roadmap Updated: 2023-07-19

Additions : 2
Updates : 15

More Details At: www.roadmapwatch.com


New FeaturesCurrent Status
Microsoft Teams: New Teams and Channels layoutIn Development
Microsoft Search: Message vertical in Office.com now available in DoDIn Development
 
Updated FeaturesCurrent StatusUpdate Type
Microsoft Purview | Data Loss Prevention Auto-quarantine sensitive files accessed by unallowed apps (U.S. Government clouds)LaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: eDiscovery (Premium) Jobs reportLaunchedTitle
Outlook: Mandatory labeling pre-compose for mobileLaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Protect sensitive content on Citrix and Windows Virtual DesktopLaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – DLP Policy tips revamp for Outlook for WindowsLaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Audit (Premium) – Customized retention policies for 10-Year Audit Log Retention Add OnRolling OutStatus
Windows 365: Windows 365 FrontlineLaunchedStatus
Outlook: Availability of Microsoft To DoLaunchedStatus
Microsoft Syntex: new model processing optionLaunchedStatus
Microsoft Teams: Compact chat listRolling OutStatus
Microsoft 365 App: New sensitivity bar in Microsoft 365 apps on Windows for viewing and applying sensitivity labels powered by Microsoft PurviewRolling OutStatus
Outlook: Working hours and locationLaunchedStatus
Microsoft Purview compliance portal: Information Protection – New Credentials SITs (U.S. Government clouds)Rolling OutStatus
Microsoft Purview | Endpoint DLP – Restrict copying sensitive files to Bluetooth on endpoints (U.S. Government clouds)LaunchedStatus
SharePoint Syntex: Contracts Management In-product site templateLaunchedStatus

Office 365 Roadmap Updated: 2023-07-19

Additions : 1
Updates : 0

More Details At: www.roadmapwatch.com


New FeaturesCurrent Status
Microsoft 365: Bing Chat EnterpriseIn Development
 

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Microsoft Purview compliance portal: Customized retention policies for Audit (Premium) and 10-year Retention Add-On
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC526133
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

We introduceren een nieuwe functie waarmee klanten met Microsoft Purview Audit (Premium) en de 10-jarige Audit Log Retention Add-On for Audit (Premium) extra aangepast bewaarbeleid kunnen maken.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 115501.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Zowel korte- als langetermijnretentie-updates zijn nu beschikbaar in openbare preview. De uitrol naar algemene beschikbaarheid van kortetermijnretentie-updates begint begin juli (voorheen half juni) en zal naar verwachting eind juli (voorheen eind juni) zijn voltooid.

De algemene beschikbaarheid van langetermijnretentie-updates wordt medio oktober 2023 uitgerold.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Deze nieuwe functierelease maakt extra aanpassingen mogelijk voor de bewaarduur voor Microsoft Purview Audit (Premium) en de 10-jarige invoegtoepassing voor het bewaren van controlelogboeken voor Microsoft Purview Audit (Premium).

 • Momenteel kunnen Audit(Premium)-klanten gegevens 90 dagen (standaard), 6 maanden, 9 maanden en maximaal 1 jaar bewaren. Met deze update kunnen klanten nu 7-daagse retentie en 30-daagse retentie toepassen.
 • Momenteel kunnen Audit (Premium)-klanten met een add-onlicentie van 10 jaar gegevens 10 jaar bewaren. Met deze update kunnen klanten nu opties van 3 jaar, 5 jaar en 7 jaar toepassen voor het bewaren van gegevens. 

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Ga aan de slag met Audit (Premium) in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Microsoft Purview Audit (Premium)

(Updated) Collaborative Meeting Notes
Category:Microsoft Teams Microsoft 365 for the web Microsoft 365 apps
Nummer:MC538385
Status:planForChange

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

We zullen deze functie op dit moment niet naar klanten in GCC rollen. We zullen communiceren via het berichtencentrum wanneer we klaar zijn om verder te gaan. Dank u voor uw geduld.

Teams binnen Microsoft komen samen om tools te bieden die vergaderingen effectiever maken. Meer specifiek verbeteren we de manier waarop u bijhoudt wat u wilt bespreken (agenda), wat u hebt besproken / besloten (notities) en wat u moet opvolgen (follow-uptaken). Deze mogelijkheden zijn nu geïntegreerd in de end-to-end vergaderervaring in Teams, Loop, Planner, To Do, Office.com en OneDrive for Business.    

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 101509

[Wanneer dit zal gebeuren:]  

Preview-release: We beginnen eind mei (eerder eind april) met de uitrol en verwachten begin juni (voorheen half mei) te worden voltooid.

Standard Release: We beginnen met de uitrol medio juni (voorheen eind mei) en verwachten begin augustus 2023 (voorheen half juli) te voltooien.    

 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] 

Gebruikers binnen uw tenant zien tijdens vergaderingen een knop Notities die deze nieuwe mogelijkheden oproept. De vergadernotities worden weergegeven in het rechterdeelvenster van het vergaderingsvenster met de mogelijkheid om ze in de browser te openen voor meer ruimte of op een tweede monitor. Deelnemers kunnen in realtime samenwerken, een agenda maken, notities maken en taken toevoegen. Wanneer deelnemers een taak in de vergadering krijgen toegewezen, ontvangen ze ook een e-mailmelding en wordt deze gesynchroniseerd met de apps Planner en To Do.

Agenda

Organisatoren van vergaderingen zien ook de mogelijkheid om samenwerkingsnotities toe te voegen vóór vergaderingen, om zich voor te bereiden door agenda’s of ander materiaal op één plaats toe te voegen. 

  

="" alt="Collaborative Notes">

Na de vergadering blijven samenwerkingsnotities toegankelijk voor alle deelnemers op de pagina met details van de Teams-agendavergadering. De ervaring is een Loop-component, zodat ze gemakkelijk uit de vergadering kunnen worden gekopieerd en in chats, groepschats, e-mails en andere documenten. Dit maakt het voorbereiden en opvolgen nog naadlozer.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is niets nodig om je voor te bereiden.  

  

Deze mogelijkheid wordt standaard ingeschakeld wanneer deze wordt uitgerold. 

Opmerking: het nieuwe bestand voor samenwerkingsnotities genereert standaard een CSL (Company Shareable Link). 

U kunt deze functie beheren via SharePoint PowerShell met:

Menlo, Monaco, Consolas, "Courier New", Monospace; lettergrootte: 12.6px;” >Set-SPOTenant -IsCollabMeetingNotesFluidEnabled (boolean

)

U kunt hier meer lezen over beheerfuncties: Beheer Loop-ervaringen (Loop-app en Loop-componenten) in SharePoint.  


(Updated) Visio Organizational Trial offering
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC542827
Status:planForChange

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Vanaf mei verbeteren we ons proefaanbod voor Visio (MC306669, december 2021) door gebruikers toe te staan zich aan te melden voor een proeflicentie of een betaalde licentie aan te vragen met hun AAD-account. Deze update geeft beheerders overzicht en controle over selfservice-proefversies en licentieaanvragen. Gebruikers hoeven ook geen betalingsgegevens meer in te voeren bij het starten van een Visio-proefversie.

Voorheen moesten voor selfservice-proefversies een gebruiker betalingsgegevens invoeren, waardoor beheerders aanvullende stappen moesten nemen om facturering en licenties te beheren. Met deze nieuwe verbetering kunnen gebruikers een proefversie starten zonder betalingsinformatie of een aanvraag voor een licentie rechtstreeks in het product indienen. Zodra een verzoek door een gebruiker is ingediend, zien beheerders een melding op de startpagina van het Microsoft 365-beheercentrum.

Als u de pagina met licentieaanvragen in het beheercentrum wilt openen, gaat u naar de pagina Facturering > en selecteert u vervolgens het tabblad Aanvragen. Meerdere aanvragen kunnen tegelijk worden goedgekeurd/afgewezen.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Deze mogelijkheden worden uitgerold vanaf eind juli 2023 (voorheen half juli) en zullen naar verwachting medio augustus 2023 (voorheen begin augustus) worden voltooid.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Selfservice-proeflicenties maken deel uit van de tenant van uw Microsoft-organisatie en u behoudt de mogelijkheid om licentieaanvragen goed te keuren of te weigeren. Op het gebruik van proefversies zijn de Microsoft-productvoorwaarden van toepassing, net als andere Microsoft-services, en de volumelicentieovereenkomst van uw organisatie. U kunt proeflicenties op elk gewenst moment annuleren. U bepaalt ook volledig of proefversies worden omgezet in betaalde abonnementen. 

Als een gebruiker geen upgrade naar een betaald abonnement uitvoert, verliest deze de toegang tot premium-mogelijkheden, waarbij alleen toegang wordt behouden tot functies die zijn opgenomen in Visio in Microsoft 365.  

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Globale of factureringsbeheerders kunnen hetzelfde gebruiken <a href=”https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/commerce/subscriptions/allowselfservicepurchase-powershell?view=o365-worldwide” target=”_blank”>selfservice-aankoopbesturingselementen om selfservice-proefversies uit te schakelen terwijl u gebruik maakt van abonnementsbeheermogelijkheden om proeflicenties te overzien en te beheren op de pagina Uw producten in het gedeelte Facturering van het Microsoft 365-beheercentrum.

Bekijk onze bijgewerkte selfservice-aankoop- en proefdocumentatie hier. We hebben belangrijke informatie toegevoegd over de manier waarop proefversies werken, de gegevens die worden verzameld en de voorwaarden die van toepassing zijn.

Meer informatie over het beheren van selfservice-proefversies, inclusief hoe u zich kunt afmelden, hier. Ga voor meer informatie over het gebruik van Visio naar onze gedetailleerde leerinformatie resources.

Gebruikers kunnen aan de slag met de proefversie hier.

(Updated) We will stop honoring Caller ID policies using Service calling line ID substitution
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC545913
Status:planForChange

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben dit bericht bijgewerkt om zichtbaarheid te garanderen voor alle getroffen organisaties.

Dit is de tweede fase van het buiten gebruik stellen van het vervangen van serviceoproeplijn-ID’s in beller-ID-beleid. De eerste fase werd eind januari 2023 aangekondigd in MC505122.

We zullen stoppen met het honoreren van het gebruik van vervanging van serviceoproeplijn-ID’s in beller-ID-beleid wanneer uitgaande oproepen worden gedaan. We verwijderen ook de vervanging van serviceoproeplijn-ID’s uit het Teams-beheercentrum en in de cmdlet New/Set-CsCallingLineIdentity in de Teams PowerShell-module.

Klanten moeten de vervanging van de id-id van de resource-oproeplijn gebruiken.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De wijziging wordt eind september 2023 uitgerold.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

U ontvangt dit bericht omdat onze rapportage aangeeft dat uw organisatie beller-ID-beleid gebruikt met behulp van vervanging van serviceoproeplijn-ID’s.

Wanneer deze wijziging is geïmplementeerd, wordt het beller-ID-beleid dat gebruikmaakt van vervanging van serviceoproeplijn-ID’s niet langer gehonoreerd en wordt er geen vervanging van de uitgaande oproep door de beller-ID uitgevoerd. We zullen nog steeds andere instellingen op een beller-ID-beleid respecteren met behulp van vervanging van service-oproeplijn-ID’s. We verwijderen ook de vervanging van serviceoproeplijn-ID’s uit het Teams-beheercentrum en in de cmdlet New/Set-CsCallingLineIdentity in de Teams PowerShell-module.

Uw beheerders moeten de vervanging van de resource-aanroeplijn-id gebruiken. Dit type vervanging gebruikt het telefoonnummer van een bronaccount dat is gekoppeld aan een Auto Attendant of oproepwachtrij en ondersteunt zowel telefoonnummers voor oproepplan, directe routering en Operator Connect.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U moet het bestaande beleid voor beller-id’s wijzigen met behulp van vervanging van serviceoproeplijn-id’s in vervanging van resource-oproeplijn-id’s.

Bekijk de volgende bronnen:

(Updated) Teams Personal Tabs in Outlook for iOS
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC557822
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Persoonlijke tabbladen van Teams worden binnenkort weergegeven in Outlook voor iOS. Hiermee worden de wijzigingen voltooid die in oktober 2022 zijn aangekondigd in de Outlook Blog.

Teams-apps moeten worden gevalideerd om te werken op de mobiele vormfactor. Nadat de gebruiker of beheerder de app in Teams of Outlook heeft geïnstalleerd, wordt het tabblad Persoonlijk nu automatisch weergegeven in Outlook voor iOS. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 123862

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen eind juli 2023 (voorheen begin juli) met de uitrol en verwachten de uitrol medio september 2023 (eerder begin augustus) te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

De knop “Meer” in de tabbladbalk onder aan Outlook voor iOS wordt hernoemd naar “Apps“. De bestanden, contacten, pagina’s en eventuele mobiel-ready teams zullen daar ook verschijnen. De gebruiker kan deze apps opnieuw ordenen en vastmaken aan de tabbladbalk. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Dit maakt deel uit van een grotere wijziging om het uitbreiden van Teams-apps in Microsoft 365 mogelijk te maken. 


Volledige documentatie voor deze wijzigingen in Microsoft 365 is hier te vinden.

(Updated) OneDrive: Restore files to original location when turning off folder backup
Category:OneDrive for Business
Nummer:MC559933
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

OneDrive: herstel bestanden naar de oorspronkelijke locatie wanneer u mapback-up uitschakelt.

Deze functie biedt nieuwe functionaliteit voor gebruikers die mapback-up uitschakelen (ook bekend als “Back-up van pc-mappen” en “bekende mapverplaatsing”). Wanneer gebruikers mapback-up uitschakelen, hebben ze de mogelijkheid om de bestanden terug te zetten naar hun oorspronkelijke locatie. Opmerking: wanneer een map bestanden bevat die alleen in de cloud zijn opgeslagen, worden die bestanden niet verplaatst; ze blijven in de cloud

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: deze wordt momenteel uitgerold en zal medio augustus 2023 (eerder half juli) worden uitgerold.

Opmerking: Sommige gebruikers zien deze functie mogelijk eerder dan anderen in uw organisatie.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om je voor te bereiden op deze verandering. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en indien nodig relevante documentatie bijwerken.

(Updated) Microsoft Teams: App Suggestions by Task in In-Context Stores
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC561700
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

Gebruikers denken na over welke taken ze moeten voltooien, zoals het maken van een enquête, binnen Microsoft Teams. Binnenkort zullen app-suggesties worden georganiseerd op taken die de apps ondersteunen in tegenstelling tot conventionele categorieën (productiviteit, projectbeheer). Als gevolg hiervan zal de nieuwe categorisatie de hoeveelheid tijd verminderen die gebruikers nodig hebben om over deze apps te leren , waardoor ze effectiever kunnen werken.

 
Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 122527

[Wanneer dit zal gebeuren:]

GA: De uitrol begint eind juli 2023 (voorheen begin juni) en zal naar verwachting begin augustus 2023 (voorheen half juni) zijn voltooid.

GCC: De uitrol begint begin augustus 2023 (voorheen half juni) en zal naar verwachting eind augustus 2023 (voorheen eind juni) zijn voltooid.

GCCH: De uitrol begint begin augustus 2023 (voorheen half juli) en zal naar verwachting eind augustus 2023 (voorheen eind juli) zijn voltooid.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De op taken gebaseerde app-suggesties worden toegevoegd aan de tabbladen, berichtenextensie en bots in de contextwinkels.

RW14R3P?ver=8e35 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

RW14BuJ?ver=fbff - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist   

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is op dit moment geen actie vereist. Mogelijk wilt u uw gebruikers op de hoogte stellen van deze update.

(Updated) PDF Tools app retirement
Category:Microsoft Teams Microsoft 365 apps
Nummer:MC584834
Status:planForChange

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de timing van deze wijziging hieronder bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

We zullen de PDF Tools-app uit Teams, Office en Outlook Store eind juli 2023 buiten gebruik stellen.

Houd er rekening mee dat dit niet de mogelijkheid wegneemt om PDF’s te openen in Teams, Outlook en andere bestaande apps of te converteren naar PDF’s in de Word-, Excel- of PowerPoint-apps. Deze wijziging heeft geen invloed op use cases buiten het gebruik van de app.

RW16TLG?ver=4153 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[

Wanneer dit zal gebeuren

:]

Eind juli, 2023

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers of beheerders kunnen deze app niet langer gebruiken wanneer deze wijziging is geïmplementeerd.

In plaats daarvan raden we het gebruik van de volgende apps en functies aan, en dat is waar we onze ontwikkelingsbronnen zullen blijven investeren:

 1. Als u zich op een web- of desktopeindpunt bevindt om een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand naar PDF te converteren, opent u het bestand in de respectievelijke Word-, Excel- of PowerPoint-app. Klik op Bestand -> Exporteren -> PDF maken. U kunt ook naar Bestand -> Afdrukken -> “Microsoft Print to PDF” selecteren.
  • Als u een Adobe-licentie hebt, kunt u direct op Bestand -> Opslaan als Adobe PDF klikken.
 2. Als u toegang hebt tot Office.com, kunt u met de rechtermuisknop op een bestand klikken zonder het te openen en “Converteren naar PDF” selecteren om het bestand rechtstreeks naar PDF te converteren.
 3. Als u zich op een mobiel eindpunt bevindt, gebruikt u de mobiele Microsoft 365-app op Android of iOS.
  • Ga op Android naar het tabblad “Apps” > selecteer “PDF-hulpmiddelen” > “Document naar PDF”.
  • Ga op iOS naar het tabblad “Apps” – > selecteer “Document naar PDF”.
  • Deze app heeft een groot aantal andere PDF-gerelateerde functies zoals Scannen naar PDF, Afbeeldingen naar PDF, PDF naar Word etc. die u GRATIS kunt gebruiken.
 4. Als u bekend bent met andere bestaande mechanismen om uw documenten naar PDF te converteren, blijf ze dan gebruiken. Die worden niet beïnvloed door deze wijziging.

[Wat u kunt doen om u voor te bereiden:]

U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken.

(Updated) Microsoft Lists User Experience Update
Category:SharePoint Online
Nummer:MC600726
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt met aanvullende informatie. Dank u voor uw geduld.

Deze update verbetert de algehele prestaties van Microsoft-lijsten en introduceert nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om beoordelingen aan elke lijst toe te voegen, afbeeldingen rechtstreeks in een lijst te slepen en/of te plakken, in realtime te zien wie met u samenwerkt, van weergave te wisselen door op tabbladen te klikken, datum-/tijdwaarden te bekijken in de gewenste datuminstellingen en tijdzone, en meer.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 124867

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: we beginnen eind juli 2023 met de uitrol (voorheen half juli) en verwachten de uitrol begin augustus 2023 (eerder eind juli) te voltooien.

Standaardrelease: We beginnen met de uitrol begin augustus 2023 (voorheen eind juli) en verwachten de uitrol begin oktober 2023 (eerder eind september) te voltooien.

Opmerking: Sommige gebruikers zien deze functie mogelijk eerder dan anderen in uw organisatie.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Gebruikers in getroffen tenants zien functie-updates voor lijsten zoals beschreven in dit blogbericht. Deze verbeteringen bereiken alle lijsten, behalve de lijsten die zijn geconfigureerd met de volgende functies:

 • SharePoint Framework-extensies
 • PowerApps-formulieren
 • Goedkeuringen
 • De afspeellijstsjabloon

Lijsten die deze functies gebruiken, ontvangen niet de nieuwe gebruikerservaring met de implementatie van deze functie. Toekomstige implementaties bieden ondersteuning voor lijsten die deze functies gebruiken.

Lijsten met de nieuwe ervaring worden altijd geopend in de app Lijsten,

ongeacht of deze lijsten worden geopend vanuit de startpagina van Lijsten, een koppeling voor delen, een directe koppeling of een koppeling in SharePoint-navigatie. Dit betekent dat SharePoint-site-elementen zoals de koptekst en de linkernavigatie niet worden weergegeven bij de eerste keer laden. Er zijn twee manieren om deze site-elementen in een lijst weer te geven:

 • Gebruikers kunnen klikken op de knop “Openen op site” in de rechterbovenhoek van de lijst. Hierdoor wordt de lijst opnieuw geladen in de bovenliggende SharePoint-site met die site-elementen zichtbaar op de pagina.
 • Beheerders kunnen een eigenschap in een siteverzameling zo instellen dat alle lijsten in die siteverzameling altijd worden geladen met de site-elementen intact. Deze eigenschap heet ListsShowHeaderAndNavigation. Dit is een voorbeeld van een PowerShell-cmdlet die deze eigenschap instelt voor een site op basis van de URL: Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -ListsShowHeaderAndNavigation $true

Site-eigenaren kunnen naar de instellingenpagina navigatie-elementen navigeren en een nieuwe instelling configureren met de naam ‘Lijsten in sites’. Deze instelling zorgt ervoor dat navigatiekoppelingen naar lijsten in die siteverzameling altijd worden geopend in de bovenliggende SharePoint-site.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U hoeft niets te doen om u voor te bereiden op deze verandering.

De instelling ListsShowHeaderAndNavigation is momenteel beschikbaar als u deze instelling proactief wilt instellen om deze implementatie voor te bereiden. Als u dit doet, worden lijsten binnen die sites altijd weergegeven met SharePoint-site-elementen zoals de koptekst en de linkernavigatie.

Microsoft Purview Information Protection: Discover and co-author documents labeled with user-defined permissions
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC617055
Status:planForChange

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld.

SharePoint en OneDrive worden momenteel uitgerold in openbare preview en ondersteunen detectie en cocreatie van bestanden met door de gebruiker gedefinieerde machtigingen. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 85619

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol naar openbare preview begon half juni en zal naar verwachting begin september voltooid zijn.

De standaardrelease begint medio september 2023 (voorheen begin september) en zal naar verwachting begin november (eerder eind oktober) voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Met deze functie kunnen SharePoint en OneDrive gelabelde documenten verwerken die zijn gecodeerd met aangepaste machtigingen, ook wel door de gebruiker gedefinieerde machtigingen genoemd. Als gevolg hiervan kunnen deze documenten worden doorzocht, geïnspecteerd op preventie van gegevensverlies en worden gebruikt met eDiscovery. Ze kunnen ook worden geopend, bewerkt, naadloos samen worden geschreven en ondersteunen Automatisch opslaan in Word-, Excel- en PowerPoint-apps op alle platforms (inclusief Office voor het web).

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen speciale actie nodig om deze functie in te schakelen. Aangezien dit echter het bestaande gedrag wijzigt voor bestanden die zijn gelabeld met door de gebruiker gedefinieerde machtigingen, raden we u aan uw gebruikers voor te lichten en de documentatie zo nodig bij te werken.

Controleer en definieer labelbeleid en -instellingen en open Microsoft Purview Information Protection, Data Loss Prevention en eDiscovery-oplossingen in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie:

Visual Update for Microsoft 365 apps
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC638127
Status:planForChange

Bijgewerkt op 18 juli 2023: We hebben de inhoud bijgewerkt zodat deze wordt weergegeven zoals bedoeld. Dank u voor uw geduld.

Het nieuwe uiterlijk van Microsoft 365-apps die in juni 2021 naast Windows 11 zijn geïntroduceerd, wordt de standaardlook voor gebruikers van Windows 11 Subscription en Perpetual 2021.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Preview: Nu beschikbaar

Standaard release: We beginnen eind juli te rollen en verwachten begin augustus te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Gebruikers kunnen Coming Soon niet meer gebruiken om terug te schakelen naar het oude uiterlijk van Microsoft 365. Alle gebruikers van een Windows 11-abonnement en eeuwigdurende 2021 ontvangen de bijgewerkte visuals. Gebruikers die Coming soon gebruikten om terug te schakelen naar het oude uiterlijk, zullen ook worden beïnvloed.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken.

Cloud Video Interop New Release Notes
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC649045
Status:stayInformed

Microsoft begint binnenkort met het publiceren van releaseopmerkingen voor Cloud Video Interop (CVI).

U kunt altijd het laatste nieuws krijgen van de openbare documentatie voor CVI.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De eerste releaseopmerkingen verschijnen uiterlijk eind juli en worden bijgewerkt wanneer nieuwe functies voor Cloud Video Interop worden uitgebracht door Microsoft en door gecertificeerde CVI-partners.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Dit zijn releaseopmerkingen om uw organisatie op de hoogte te houden van wat Microsoft en de CVI-partners hebben vrijgegeven. Zoals eerder, neem voor bepaalde details en bevestiging van datums voor een functie in uw CVI-oplossing contact op met de door u gekozen CVI-provider. Voor meer informatie over CVI, raadpleeg deze documentatie.

Basic Authentication retirement in Microsoft 365 Apps
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC649046
Status:planForChange

Microsoft 365-apps schakelen aanmeldingsprompts voor servers uit met basisverificatie in Office-apps. We brengen deze wijziging aan omdat basisverificatie een verouderde verificatiemethode is die bij elk verzoek een gebruikersnaam en wachtwoord verzendt. Als gevolg hiervan kan een aanvaller toegang krijgen tot deze referenties en deze gebruiken om toegang te krijgen tot bronnen. Voortgezet gebruik van basisverificatie is een groot beveiligingsprobleem, dus we hebben besloten om het van alle tenants af te schaffen.

We zullen deze functie buiten gebruik stellen in Office Apps versie 2307+. In plaats daarvan raden we u aan over te stappen op een veiligere verificatiemethode, bij voorkeur moderne verificatie, en meervoudige verificatie in te schakelen op basis van verificatie op basis van OAuth2.0-tokens. Deze buitengebruikstelling heeft geen invloed op Exchange Online en Exchange on-premises.

Klanten die basisverificatie gebruiken om verbinding te maken met Exchange on-premises/Exchange Online, kunnen basisverificatie blijven gebruiken zonder wijzigingen in Exchange.

Er is een afzonderlijke poging om Outlook die verbinding maakt met Exchange Online met behulp van basisverificatie buiten gebruik te stellen. Zie Exchange Online – Update van september 2022.

De toegang tot Windows-bestanden wordt niet beïnvloed. De onderliggende verificatielaag voor bestandsshare is NTLM en er is geen wijziging in NTLM. Meer informatie vindt u hier – Microsoft SMB Protocol Authentication – Win32 apps | Microsoft Learn.

De toegang tot bestanden die zijn opgeslagen op een SharePoint on-premises server die basisverificatie gebruiken, wordt geblokkeerd. Bestanden die zijn opgeslagen op SharePoint Online, OneDrive voor Bedrijven worden echter niet beïnvloed. Klanten die momenteel bestanden opslaan op webservers die basisverificatie gebruiken, kunnen deze bestanden als oplossing verplaatsen naar SharePoint Online, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Server on-premises.

Opmerking: Deze wijziging is alleen van invloed op organisaties met on-premises servers. Als u geen on-premises servers hebt, kunt u dit bericht veilig negeren.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We zullen beginnen met het uitrollen van deze wijziging naar Current Channel in augustus 2023.

Raadpleeg voor extra kanaaltiming: Aanmeldingsprompts voor basisverificatie worden standaard geblokkeerd in Microsoft 365-apps

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Zodra basisverificatie is uitgeschakeld in uw tenant, hebben gebruikers met Office-versie 2307 of hoger op hun apparaten geen toegang tot bronnen van servers met basisverificatie.

Na de upgrade krijgen eindgebruikers een blokkeringsbericht. Als een gebruiker probeert een bestand te openen dat is opgeslagen op een server die nog steeds basisverificatie gebruikt, blokkeert de Office-client-app de aanmeldingsprompt en wordt dit pop-upbericht aan de gebruiker weergegeven.

RW17X5O?ver=6205 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Opmerking: Exchange Online-team werkt afzonderlijk aan het buiten gebruik stellen van basisverificatie, Outlook blijft basisverificatie met Exchange Online ondersteunen totdat dat werk is voltooid. Toegang tot alle andere bronnen met basisverificatie wordt geblokkeerd in Outlook versie 2209 en hoger. Afschaffing van basisverificatie in Exchange Online

Dit is een voorbeeld van een inlogvenster voor basisverificatie:RW184UR?ver=db6a - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

400px;”>

Call delegation feature enhancements
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC649047
Status:stayInformed
Verbeteringen in de

functie voor gespreksdelegatie – 

Het leveren van een meer op maat gemaakte ervaring voor afgevaardigden en delegators met een vernieuwde, vereenvoudigde gebruikersinterface in de app Oproepen en de mogelijkheid voor gemachtigden en delegators om deel te nemen aan actieve oproepen, indien toegestaan.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 123753

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: we beginnen half augustus met de uitrol en verwachten eind september te worden voltooid voor Teams Desktop- en Teams Phone-apparaten.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Na deze wijziging zullen gebruikers een nieuwe UI-ervaring voor delegatie opmerken, indien toegestaan kunnen ze deelnemen aan actieve oproepen op de delegatorlijn. 

RW184OC?ver=438a - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

RW17ZBw?ver=032f - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

“>

[Wat u kunt doen om u voor te bereiden:]

Als u baasdelegatie gebruikt in uw tenant, kunt u de machtigingen voor gemachtigden bekijken. Deelnemen aan actieve oproepen is standaard UITGESCHAKELD voor gemachtigden, delegators hebben geen toestemming nodig om deel te nemen aan actieve oproepen op hun lijn. Zorg ervoor dat je Teams-telefoonapparaten zijn bijgewerkt met de nieuwste applicatie van het Teams-beheercentrum om toegang te krijgen tot de functie. 

Microsoft Edge Workspaces now generally available for enterprises
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC649049
Status:stayInformed

Synchroon blijven op projecten met veel verschillende koppelingen, bestanden en bronnen is moeilijk. Met Microsoft Edge Workspaces kunnen teams dezelfde projectwebsites en nieuwste werkbestanden op één plek bekijken als een gedeelde set browsertabbladen om ze te helpen gesynchroniseerd te blijven.

Microsoft Edge Workspaces is een nieuwe bedrijfsfunctie om gebruikers en teams te helpen beter georganiseerd en productief te blijven in hun werkdagen. Gebruikers en teams kunnen browsertabbladen voor een project groeperen in een speciaal browservenster dat een ‘werkruimte’ wordt genoemd. Met een werkruimte kunnen gebruikers en teams het werken aan hun project eenvoudig “pauzeren en hervatten”, wat betekent dat ze de werkruimte met al hun tabbladen kunnen sluiten en later vol vertrouwen kunnen openen om hun tabbladen weer te openen. Ze kunnen ook extra teamgenoten uitnodigen om deel te nemen aan hun werkruimte voor een gedeelde ervaring waar teams samen kunnen bladeren.

Admin-besturingselementen zijn beschikbaar zoals aangegeven via de onderstaande link. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 124844

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardversie: Microsoft Edge Workspaces is nu beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld met hun Microsoft Entra ID-accounts met Microsoft Edge versie 114 of hoger.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers hebben toegang tot Edge Workspaces door op het pictogram Workspaces in de linkerbovenhoek van de browser te klikken.

edge workspace

Het gebruik van Edge Workspaces is eenvoudig: Gebruikers kunnen eenvoudig naar de linkerbovenhoek van de browser gaan naar het Edge Workspaces-pictogram om een nieuwe werkruimte te maken. Vervolgens kunnen ze de browsertabbladen voor hun project openen en de werkruimte delen, zodat iedereen aan dezelfde set websites en bestanden werkt. Ze kunnen op elk gewenst moment tabbladen in de werkruimte toevoegen of verwijderen en het gebeurt allemaal in realtime, zodat iedereen gemakkelijk het hele plaatje kan zien. Bovendien is het veilig – als beveiligde bestanden / apps zijn geopend in tabbladen, kunnen alleen mensen met toegang bekijken.

Uw gebruikers kunnen meer te weten komen over Edge Workspaces door een bezoek te brengen aan: https://aka.ms/LearnAboutEdgeWorkspaces 

Lees onze aankondigingsblog van Ignite:  https://blogs.windows.com/msedgedev/2022/10/12/ignite-2022-innovations-updates-microsoft-edge/?form=MA13H6

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Voor toegang tot Microsoft Edge Workspaces hebben uw gebruikers Microsoft Edge versie 114 of hoger nodig en moeten ze zijn aangemeld met hun Microsoft Entra ID-accounts.

 • Gebruikers moeten toegang hebben tot een OneDrive voor Bedrijven-licentie om een Edge Workspace te maken.
 • Werkruimtegegevens worden opgeslagen in de persoonlijke OneDrive voor Bedrijven van uw gebruikers en bieden dezelfde beveiliging als alle andere inhoud die is opgeslagen in OneDrive.
 • Edge Workspaces kunnen alleen worden gedeeld binnen dezelfde Microsoft 365-tenant.

Meer informatie over het beheren van Edge Workspaces in uw organisatie vindt u hier: https://aka.ms/TryEdgeWorkspaces 

Dynamics 365 and Power Platform 2023 release wave 2 plans available now!
Category:Dynamics 365 Apps Power Apps Microsoft Power Automate Microsoft Dataverse Power Platform
Nummer:MC649343
Status:stayInformed
Vandaag hebben we de <a href=”https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plans/”>2023 release wave 2-plannen gepubliceerd voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform, een compilatie van nieuwe mogelijkheden die tussen oktober 2023 en maart 2024 worden uitgebracht. De nieuwe functies en verbeteringen bieden u aanzienlijke mogelijkheden om uw bedrijf te helpen transformeren met behulp van onze applicaties.

Welke acties moet ik ondernemen?
U kunt de Releaseplanner gebruiken om releaseplannen voor alle actieve releasegolven in een uniforme en interactieve interface te bekijken en te beheren, terwijl u ze de mogelijkheid geeft om te personaliseren, filteren, sorteren en samenwerken.

We hebben dit werk gedaan om u , onze partners, klanten en gebruikers, te helpen de digitale transformatie van uw bedrijf op uw voorwaarden te stimuleren. Maak je klaar om je feedback te delen in het communityforum voor Dynamics 365 of Power Platform.
Viva Goals: Date Picker in Check-in Modal to Show UTC Timezone
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC649376
Status:stayInformed

Voorheen in Viva-doelen, kon de gebruiker bij het maken van een check-in de datum van inchecken de datum van inchecken bijwerken vanuit de incheckmodaal, die was gebaseerd op de lokale tijdzone van de gebruiker. Gebruikers in verschillende tijdzones zagen de datum van inchecken en de weergave ervan op de voortgangsgrafiek anders, berekening van voortgang en status werd ook een uitdaging. We verenigen de datumkiezer om de UTC-datumkiezer te hebben, wat betekent dat elke Viva-doelgebruiker die vanuit elke tijdzone incheckt, altijd dezelfde datum ziet en dat de weergave ervan in de voortgangsgrafiek consistent is. 

[Wanneer zal dit gebeuren:]

De uitrol begint eind juli en zal naar verwachting eind augustus voltooid zijn.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Er kunnen enkele wijzigingen zijn in de manier waarop de check-ins worden weergegeven op het niveau van de individuele doelstelling of het belangrijkste resultaat.

RW17Un7?ver=1864 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is op dit moment geen actie van u vereist. Mogelijk wilt u uw gebruikers op de hoogte stellen van deze update.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top