Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 20-07-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

20-July-2023 Onderstaand vindt je een verzammeling van nieuws wat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Podcast: Headspace for the Workplace Episode 17van @RobBogue
Disable Cells Using Power Apps Grid Customizer Controlvan 
LookUp column with a custom icon using SharePoint list formattingvan @michelcarlo
Why do student profiles that I’ve removed from Teams still appear? #M365AMAvan @buckleyplanet
Teams Real Simple with Pictures: Using Restricted Management Administrative Units in Microsoft Entra IDvan @Microsoft365Pro
{How to } enable Sales Copilot settings in Dynamics 365 Sales Appvan @UK365GUY
Exporting Microsoft Teams wikis to OneNotevan @duffbert
Controlling the Outlook Monarch Clientvan @12Knocksinna
Copy, Paste, Thrive: Accelerate your SharePoint page creation with copying techniques!van @joao12ferreira
Reduce strong background noises in conference calls with Blucalm UC Workstationvan @ragnarh
{How to} enable Microsoft Teams Collaboration and chat from Dynamics 365 Sales Appvan @UK365GUY
Sync Defender for Cloud Alerts with Sentinel Incidentsvan 
How to automate OneDrive shortcuts with codevan @appieschot
Keep your app top of mind and top of chat with message extensions in Microsoft Teams and Microsoft 365 Copilotvan @Microsoft365Dev
Reporting Microsoft Entra ID Administrative Unitsvan @practical365
#MVPbuzzChat with Martin Dimovskivan @buckleyplanet
Microsoft 365 Pulse Roadmap webcast – Episode 177van @duffbert
Data Transformers to the Rescuevan @rodtrent
Getting started with Windows driver update managementvan @pvanderwoude
4 types of Managed Properties in SharePoint Onlinevan @gregoryzelfond
Teams Gives Shared Channel Owners Way to Request Cross-Tenant Trustsvan @12Knocksinna
Using the SharePoint app bar to create new pages and news postsvan @duffbert
{How to } show Dynamics 365 Data in Teams meetingsvan @UK365GUY
Best Practices in Managing Policies, Procedures, Templates and Forms in SharePointvan @VeroniquePalmer
Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 18-07-2023van @KbWorks
Create a Windows Driver update approval report with Logic Appsvan inthecloud_247
Breaking changes in the Microsoft Graph list channels API (beta) van @Microsoft365Dev
Introducing a new SharePoint Web UI kit!van @mstcommunity
Microsoft Reveals Monthly Cost of Microsoft 365 Copilot Licensesvan @practical365
What’s New in Microsoft Teams | Microsoft Inspire 2023van @mstcommunity
The next wave of Copilot in Microsoft Teamsvan @mstcommunity
Best Practices in Managing Policies, Procedures, Templates and Forms in SharePointvan @VeroniquePalmer
Power Platform DLP Policy: blocking HTTP connectors won’t impact child Flowsvan @msolena2
SharePoint: July 2023 cumulative updates are now available!van @jcgm1978
Quick Thoughts: Microsoft Copilot and SaaS Pricingvan @idubbs
Microsoft Inspire: Partner resources to prepare for the future of security with AIvan @MSFTSecurity
Quick Thoughts: Microsoft Copilot and SaaS Pricingvan @idubbs
Why it’s time to reframe the ‘return to work’ conversationvan @DWG
Power Automate: Send approval email to external customervan @msolena2
Introducing Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot pricing, and Microsoft Sales Copilotvan @office
Microsoft 365 Backup for SharePoint Online and Exchange Online (Soon)van @12Knocksinna

Office 365 Roadmap Updated: 2023-07-20

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Viva Suite app: Viva Pulse – Enabling Notifications
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC649478
Status:planForChange

Viva Pulse is een nieuwe feedbackervaring voor werknemers die beschikbaar is voor gebruik met uw Viva Suite-abonnement. Viva Pulse stelt managers en projectteamleiders in staat om op elk moment feedback van hun teams te vragen en te ontvangen. Managers en projectleiders kunnen kiezen uit op onderzoek gebaseerde sjablonen om snel een enquête te maken en deze naar geselecteerde personen of groepen te verzenden. Ze kunnen ook feedback bijhouden om het teamsentiment in de loop van de tijd te begrijpen en teams te laten zien dat ze worden gehoord door samen te werken om duidelijke stappen te nemen om aan de behoeften te voldoen.

Met de aankomende release van Viva Pulse (MC613509 juni ’23) willen we wat extra informatie geven over stappen om meldingen in te schakelen.

[Wat u moet doen om uw organisatie klaar te maken – Meldingen inschakelen]

Viva Pulse maakt gebruik van e-mail om meldingen te leveren. Als beheerder moet u een script uitvoeren in PowerShell om deze meldingen weer te geven. Nadat het script met succes is uitgevoerd, ontvangen gebruikers e-mailmeldingen wanneer een feedbackauteur een Pulse aanvraagt, wanneer feedbackproviders eraan worden herinnerd om te reageren, wanneer een feedbackauteur op de hoogte wordt gesteld dat zijn Pulse-verzoek is gesloten en wanneer een feedbackauteur een Pulse-rapport deelt.

Schakel e-mailmeldingen in voor uw tenant en zorg ervoor dat PowerShell is geïnstalleerd:

  1. Verbinding maken met de doeltenant in PowerShell: Connect-AzureAD – TenantId “[TENANT-ID]”
  2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, meldt u zich aan als tenantbeheerder/globale beheerder voor de tenant.<li style=””>Het serviceprincipe maken: New-AzureADServicePrincipal-AppId “56233257-15ee-4d3d-bdcd-9aa975244e4c” -DisplayName “[Viva Pulse]”<li style=””>Valideer dat het serviceprincipe is gemaakt: Get-AzureADServicePrincipal -ObjectId <objectID> waarbij objectId = wat u terugkrijgt na het uitvoeren van stap (2) OF Get-AzureADServicePrincipal En zoek Viva Pulse in de lijst geretourneerd<p style=””>
Houd er rekening mee dat als e-mailmeldingen niet zijn ingeschakeld door dit script uit te voeren, feedbackauteurs mogelijk niet genoeg reacties op hun Pulses ontvangen om de feedback van hun team te bekijken en meldingen de kans vergroten dat er meer reacties worden gegenereerd.

Ga voor meer informatie naar: Meldingen inschakelen voor uw organisatie.

Alle andere configuraties zijn optioneel. Ga voor meer informatie over het configureren van Viva Pulse voor uw organisatie naar: De viva pulse-ervaring in de app instellen | Microsoft Meer informatie 

Microsoft 365 compliance center update: eDiscovery Premium Ability to Export Teams as Individual Messages
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC649481
Status:stayInformed

We geven de functie vrij om de mogelijkheid te bieden om de mogelijkheid te kiezen om Microsoft Teams-berichten als afzonderlijke berichten in eDiscovery (Premium) te exporteren.

Tegenwoordig kunnen organisaties met grote aanvragen in eDiscovery (Premium) Microsoft Teams-gesprekken exporteren voor maximaal 12 uur van het gezochte bericht. Voor veel organisaties is het echter nodig om de gezochte berichten als afzonderlijke berichten te exporteren. Hiermee kunt u de berichten van de Teams- en Yammer-gegevensbron exporteren als afzonderlijke berichten die voldoen aan de gezochte criteria. Dit maakt de eenvoudige pariteit van de eDiscovery Standard- en Premium-functionaliteit mogelijk. Terwijl u zich ertoe verbindt om de set te controleren, verwijdert u de selectie van de Teams- en Yammer-gesprekken. 

Hiermee wordt uw beoordelingsset vastgelegd met afzonderlijke berichten. Zodra de verzameling is vastgelegd, kunt u de documenten en berichten in de revisieset exporteren. Het geëxporteerde resultaat bevat afzonderlijke berichten voor Teams en Yammer in plaats van de gespreksthread. Let op: Het gesprek tussen Yammer en Teams is standaard geselecteerd. 

Als u dit geselecteerd houdt, bevat de revisieset Teams- en Yammer-gespreksthreads die betrekking hebben op de overeenkomende zoekopdracht.

berichten exporteren

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 142092

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaard release: Dit wordt momenteel uitgerold en zal naar verwachting eind juli worden voltooid.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Deze functie heeft waarschijnlijk geen invloed op de eDiscovery-workflow van uw organisatie, omdat dit een verbetering is van de exportfunctionaliteit van het team.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Beoordeel of de wijzigingen de eDiscovery-workflow van uw organisatie zullen veranderen. Als dit het geval is, werkt u de interne documentatie bij. Geef training aan alle eDiscovery-gebruikers in uw organisatie en werk indien nodig relevante documentatie bij. Zie Een schatting van een verzameling vastleggen aan een beoordelingsset – Microsoft Purview (naleving) | Microsoft Learn 

Aan de slag met Teams Berichten exporteren als afzonderlijke berichten in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Sender Rewriting Scheme (SRS) Expanding to SMTP/Mailbox Forwarding
Category:Exchange Online
Nummer:MC649482
Status:stayInformed

We brengen wijzigingen aan in SMTP-doorsturen vanuit postvakken in Exchange Online. Deze wijziging heeft tot gevolg dat doorgestuurde berichten worden herschreven met Sender Rewriting Scheme (SRS).

We consolideren onze herschrijffunctie verder voor berichten die automatisch worden doorgestuurd buiten Exchange Online. Tegenwoordig worden niet alle doorgestuurde berichten herschreven met SRS. Voor berichten die worden doorgestuurd met SMTP of postvakdoorstuur, wordt het P1-adres van e-mail van vervangen door het doorstuurpostvakadres. Dit gedrag verandert om in plaats daarvan SRS-herschrijven te gebruiken. De wijziging wordt langzaam uitgerold en het kan enige tijd duren voordat deze uw organisatie bereikt.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We beginnen half augustus met de uitrol en verwachten de uitrol eind oktober te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Deze gedragswijziging kan merkbaar zijn voor systemen die afhankelijk zijn van het P1-e-mailadres. Alle berichten die extern van Exchange Online naar internet worden doorgestuurd, worden opnieuw door SRS herschreven. Het risico op enige impact op die berichten moet laag zijn. Ontvangers van de berichten zien het P2 Van-adres van de oorspronkelijke afzender. U kunt meer te weten komen over SRS-gedrag via de verstrekte link. Alle e-mailservers die zijn geconfigureerd om te reageren op het P1 Mail Van-adres, worden beïnvloed. Andere berichten die al door SRS worden herschreven, zouden al ander gedrag vertonen.

Omdat berichten die worden doorgestuurd naar lokale e-mailservers niet worden herschreven met SRS, wordt het P1-e-mailadres van van deze set doorgestuurde berichten niet herschreven. Dit resultaat zou goed moeten zijn voor bezorging in on-premises postvakken. Er is echter een risico als klanten e-mail naar internet routeren via hun on-premises servers in plaats van Exchange Online. Deze doorgestuurde berichten gaan uit zonder te worden herschreven, wat ertoe kan leiden dat ze worden geweigerd door e-mailservers van ontvangers. Om dit probleem te voorkomen, is een nieuwe instelling toegevoegd aan on-premises connectors om SRS-herschrijven voor die berichten mogelijk te maken.

Deze wijziging is van invloed op waar NDR-berichten worden verzonden als een bericht is doorgestuurd maar het doorstuurdoelpostvak niet heeft bereikt. Met SRS kunnen NDR’s teruggaan naar de oorspronkelijke afzender van een doorgestuurd bericht, zodat ze weten dat het bericht mogelijk niet de beoogde bestemming heeft bereikt en door de ontvanger is gelezen. Dit gedrag is een wijziging ten opzichte van het huidige gedrag waarbij de NDR naar het doorstuurpostvak wordt verzonden en mogelijk niet wordt gezien.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Voordat deze wijziging van kracht wordt, moeten klanten die verkeer vanuit hun on-premises omgeving via Exchange Online naar internet routeren, de nieuwe parameter SenderRewritingEnabled inschakelen op hun Exchange Online uitgaande e-mailstroomconnector van het type on-premises om onderbrekingen te voorkomen. U kunt dit doen met de Set-OutboundConnector

Opmerking: Hoewel de parameter SenderRewritingEnabled alleen werkt voor on-premises connectors, is deze parameter ook zichtbaar op Partner-connectors, waar deze is ingesteld op “FALSE”. Dit is onnauwkeurig, omdat het gedrag standaard is ingeschakeld op partnerconnectors, ongeacht de instellingswaarde. Het is niet nodig om expliciet in te stellen op “WAAR”. Als u de parameter SenderRewritingEnabled nog steeds probeert in te stellen op TRUE op een Partner-connector, wordt een foutbericht weergegeven: “SenderRewritingEnabled kan niet worden ingesteld op TRUE als het connectortype niet on-premises is”. Deze fout wordt verwacht en kan worden genegeerd.

Dynamics 365 – Service Update 23073 for EUR
Category:Dynamics 365 Apps
Nummer:MC649777
Status:stayInformed
We hebben een kleine service-update gepland voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving in de EUR-regio.

Station 4: Onderhoudsvenster start: 11 augustus 2023, 18:00 UTC
Station 4: Onderhoudsvenster einde: 12 augustus 2023, 03:00 UTC

Wat betekent dit voor mij?
Als onderdeel van deze service-update kunnen de volgende functiegebieden worden beïnvloed:
Het versienummer voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving wordt bijgewerkt naar versie 9.2.23073.00000 of hoger nadat de achtergronddatabasebewerkingen zijn voltooid.

Hoewel er geen verslechtering van de serviceprestaties of beschikbaarheid wordt verwacht, wordt deze service-update buiten de normale kantooruren gepland om mogelijke gevolgen voor uw omgeving te minimaliseren. Tijdens dit onderhoudsvenster kunnen gebruikers korte, intermitterende gevolgen zien, zoals tijdelijke SQL-fouten of een omleiding naar het inlogscherm. Als er gevolgen optreden buiten dit onderhoudsvenster, neem dan contact op met Microsoft Support.

Voor omgevingen met gebruikers over de hele wereld erkennen we dat “buiten de normale kantooruren” u anders kan beïnvloeden. We verontschuldigen ons voor de impact die dit kan hebben op uw gebruikers. We werken er hard aan om Microsoft Dynamics 365 te verbeteren en de impact van deze onderhoudsvensters te minimaliseren.

Welke actie moet ik ondernemen?
Communiceer waar nodig met uw Dynamics 365-beheerder en gebruikers. Neem contact op met de ondersteuning als u problemen ondervindt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top