Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 22-12-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

22-December-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

2023 Microsoft Security Wrap-Upvan @practical365
ESPC 23 – Video Diaryvan @tomorgan
Optimize with Azure Landing Zone Design Principlesvan IT_Integral
Loop in Teams Channelsvan @drnitinp
Power Apps Cards – When do they suit you?van @ZePowerDiver
Optimize Data with Microsoft Fabric Spark Pools 2023van IT_Integral
Discovering how The Grinch the Phished Christmasvan nogintevullen
Six Reasons you Should STILL Hire a Consultantvan @PAITgroup
Microsoft 365 Top 5 Best Vs Top 5 Worst Featuresvan IT_Integral
{Do you know} Single table search option in Dynamics 365 CE Apps from Power Platform Admin Centervan @UK365GUY
PowerShell – Sync CSV to SharePoint Listvan @techwizardcloud
Year in review: How Microsoft Copilot, Microsoft Teams, and our partners built a stronger ecosystemvan @mstcommunity
New Microsoft 365 Certification framework creates a more streamlined process for ISVsvan @Microsoft365Dev
Alex & Ragnar Show #06 Jahresend-Spezial: Wie war 2023 in der Microsoft Community?van @ragnarh
Top 4 Microsoft Loop 2023 Updates You Must Try!van IT_Integral
Optimize Collaboration: Seamless SharePoint and Teams Integrationvan IT_Integral
Activate Remote Commands on Arc-Enabled Serversvan IT_Integral
Microsoft 365: Adding shortcuts to individual files in OneDrive, SharePoint and Teams!van @jcgm1978
Creating and Sending Season’s Greetings Using Adaptive Cards and Power Automatevan @anand.vadivelan
Looking Back 2023, Looking Ahead 2024 van @vesanopanen
Integrate Loop Components into Teams with New Sidebar Tabvan IT_Integral
Blocking the Welcome Message for Microsoft 365 Groupsvan @12Knocksinna
Build a Prompt Catalog: Expert Guide – Copilot Tipsvan IT_Integral
Optimize SharePoint Pages: Top Design Strategiesvan IT_Integral
Add Repeating Tables in Word with Power Automate!van IT_Integral
SharePoint Embedded: A New Way to Build Custom Content Apps with Microsoft 365van @joao12ferreira
Ultimate Microsoft Word Tutorial: Easy Guide for Allvan IT_Integral
How to compare two versions of a document In Microsoft Word?van @drnitinp
How to evaluate Site Performance in SharePoint using the Site Performance featurevan @gregoryzelfond

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

eDiscovery Premium-Enhancements to eDiscovery experience for Microsoft Forms content
Category:Microsoft Forms
Nummer:MC700643
Status:stayInformed

Beheerders kunnen nu specifiek in hun verzamelingen zoeken naar Microsoft Forms-inhoud, de volledige metagegevens bekijken die aan deze items zijn gekoppeld, inclusief de titel van het formulier, en zowel het oorspronkelijke formulier als de reacties op het formulier bekijken als gerelateerde items in zowel controleren als exporteren. Vereenvoudiging en gebruiksgemak voor het beheren van Forms-inhoud via eDiscovery helpen de pijnpunten van het uitdagende detectieproces te verminderen en het vertrouwen te vergroten van organisaties die Forms gebruiken voor kritieke taken waarvoor mogelijk eDiscovery-mogelijkheden nodig zijn.

notitie:

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 181617

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Preview: We beginnen medio december 2023 met de uitrol en verwachten eind december 2023 klaar te zijn.

Standaardrelease: We beginnen eind januari 2024 met de uitrol en verwachten eind mei 2024 klaar te zijn. 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Microsoft Forms-inhoud kan worden doorzocht in eDiscovery Premium. Beheerders kunnen taken die eDiscovery-mogelijkheden voor formulieren vereisen, beter beheren. 

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen extra actie nodig om u voor te bereiden op deze functie. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top