Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 23-12-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

23-December-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

{How to} Enable Advanced Settings redirection in dynamics 365 environmentvan @UK365GUY
Converting a certificate from .cert to .pfx to use with Power Pages OAuth2 implicit flowvan @michelcarlo
Practical Protection: Do You Need a Cybersecurity Reference Architecture? van @practical365
Playlist: High-Octane Fast Beatsvan @helloitsliam
Activate and Deactivate Features in SharePoint form Power Automate Flowsvan @PieterVeenstra
December 2023 update of Power Automate for desktopvan @geoffeve
Jan 2024: New Single Sign-On Prompt for Win/M365 Adminsvan IT_Integral
Top 5 AI Features in Windows 11 Unveiled!van IT_Integral
December 2023 update of Power Automate for desktopvan @microsoftflow
Set Work Hours/Location in Outlook – Quick Guidevan IT_Integral
The ups and downs. A look back at 2023.van @eliostruyf
Quick Power Apps Tutorial: Master It Easily!van IT_Integral
Introducing Power BI App Custom Access Request Messagesvan IT_Integral
December 2023 update of Power Automate for desktopvan IT_Integral
Fabric Monthly Update -December 2023van IT_Integral
2023 Wave 2: Latest Dynamics 365 Field Service Updatevan IT_Integral
Explore New Microsoft Copilot: Loop and Whiteboard Deep Divevan IT_Integral
Boost Teamwork with Copilot AI: A Game-Changer in Collaborationvan IT_Integral
Reflecting on a year of empowerment: Microsoft Power Up Programs first-year recapvan @MSPowerApps
PCF Custom Events – Sneak Peakvan @dianabirkelbach
Understanding SQL Set Operators: A Guidevan IT_Integral
Power Apps and Dataverse Explained – Boost Your Data Handlingvan IT_Integral
Reporting Entra ID Admin Consent Requestsvan @12Knocksinna
Entra ID – Are you ready for the Festive Cyberattack?van IT_Integral
Power BI: How to Create Measures from Filtered Visualsvan IT_Integral
Measuring files, folders, and storage metrics in SharePoint Onlinevan @awdhaan
How Strata Identity and Microsoft Entra ID solve identity challenges in mergers and acquisitionsvan @MSFTSecurity
Add Individual File Shortcuts in OneDrivevan @365Reports
How to use Copilot in Microsoft Wordvan @drnitinp
Text Function (Convert Numbers / DateTime to Text) – Power Fx – Copilot Studio – Power Appsvan IT_Integral
Fixing Microsoft Authenticator Issues When Transferring to a New iPhonevan @HansBrender
CollabTalk Podcast | Episode 107 with Norm Youngvan @buckleyplanet

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Updated) Collaborative notes on Teams mobile
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC674980
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben de tijdlijn voor de uitrol hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Gebruikers kunnen nu samenwerkingsnotities bekijken, bewerken en maken, inclusief agenda, notities en vervolgtaken in Teams voor iOS en Android, op dezelfde manier als wat gebruikers kunnen doen in Teams voor desktop.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 128652

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen begin oktober met de uitrol en verwachten eind januari 2024 (voorheen half december) klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers binnen uw tenant zien tijdens de vergaderingen een knop Notities in het menu met meer opties voor vergaderingen. Deelnemers kunnen in realtime samenwerken, een agenda maken, aantekeningen maken en taken toevoegen. Wanneer deelnemers een taak in de vergadering toegewezen krijgen, ontvangen ze ook een e-mailmelding en wordt deze gesynchroniseerd met de Planner- en To Do-apps. 

Gebruikers kunnen na de vergadering ook samenwerkingsnotities bekijken via Meeting Chat > tabblad Meer > Notities.

wekelijkse synchronisatie notitie>RW1bi0Q?ver=7eff - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is niets nodig om je voor te bereiden. Deze mogelijkheid wordt standaard ingeschakeld wanneer deze wordt uitgerold. 

Opmerking: het nieuwe bestand met samenwerkingsnotities genereert standaard een CSL (Company Shareable Link). 

U kunt

deze functie beheren via SharePoint PowerShell met: Set-SPOTenant -IsCollabMeetingNotesFluidEnabled (boolean)U kunt hier meer lezen over beheerfuncties: 

Loop-ervaringen beheren (Loop-app en Loop-onderdelen) in SharePoint.  

(Updated) Viva Pulse Customization Control Migration
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC677516
Status:planForChange

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben de timing van deze wijziging hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Het aanpassingsbeheer in de Viva Pulse Admin Experience wordt binnenkort beheerd via gecentraliseerd toegangsbeheer voor functies in Viva via PowerShell. Dit aanpassingsbeheer biedt beheerders de mogelijkheid om aanpassingsmogelijkheden in of uit te schakelen voor auteurs van enquêtes om hun eigen vragen toe te voegen aan bestaande aandelensjablonen of om bestaande standaardvragen te bewerken. Met gecentraliseerd toegangsbeheer voor functies kunnen beheerders de toegang configureren op tenantniveau, groepsniveau (met behulp van AAD-groepen of M365-groepen) of op gebruikersniveau, voor maximale flexibiliteit. 

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Deze wijzigingen zullen naar verwachting medio januari 2024 (voorheen half december) zijn afgerond. 

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

 • Eind oktober worden de twee aanpassingsbesturingselementen samengevoegd tot één aanpassingsbesturingselement met de naam ‘Aanpassing enquêtevraag’. De waarde die momenteel is ingesteld voor het besturingselement ‘Nieuwe vragen’ is de waarde van het nieuwe geconsolideerde aanpassingsbesturingselement. Het beheer van het besturingselement wordt gewijzigd in PowerShell-configuraties via gecentraliseerd toegangsbeheer voor functies. De UX voor dit besturingselement in de Viva Pulse Admin Experience wordt verwijderd.
 • Voor elke tenant die het aanpassingsbesturingselement eerder heeft uitgeschakeld, hebt u een beleid toegewezen aan iedereen in de tenant dat die uitgeschakelde status handhaaft. De beheerder kan dat beleid vervolgens na de migratie beheren/bewerken/verwijderen.

Beheerders kunnen binnenkort het aanpassingsfunctiebeheer beheren voor hun specifieke gebruikers, groepen of de hele tenant met behulp van PowerShell. Gebruik de cmdlet Add-VivaModuleFeaturePolicy om een nieuw toegangsbeleid te maken om aanpassing in Viva Pulse uit te schakelen. De kenmerken van het beleid worden gedefinieerd met behulp van specifieke parameters van de cmdlet. Beleidsregels worden gebruikt om toegang tot de opgegeven functie te beperken of te verlenen voor specifieke gebruikers, groepen of de hele tenant.

Voor meer informatie over de PowerShell-cmdlets en gedetailleerde instructies voor het maken van een beleid, raadpleegt u:

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Bekijk en beoordeel de impact op uw organisatie. Bepaal of u een beleid wilt maken om gedetailleerde toegang tot de aanpassingsfunctie in Viva Pulse te configureren.

[Aanvullende bronnen:]

(Updated) Microsoft Purview Insider Risk Management: Public preview of administrative units support
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC682084
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Binnenkort wordt Microsoft Purview Insider Risk Management geïmplementeerd als openbare preview van ondersteuning voor beheereenheden .

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 171717

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint medio januari 2024 (voorheen eind november) en zal naar verwachting medio februari 2024 (voorheen eind december) zijn voltooid. 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Met beheereenheden kunnen beheerders met de juiste machtigingen de organisatie onderverdelen in kleinere eenheden en vervolgens specifieke beheerders of rollengroepen toewijzen die alleen de leden van die eenheden kunnen beheren. Duitse beheerders kunnen bijvoorbeeld alleen beleid maken/beheren voor alleen Duitse gebruikers en Duitse onderzoekers kunnen alleen waarschuwingen en activiteiten van alleen Duitse gebruikers onderzoeken.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Beheerders kunnen beheereenheden in Azure configureren door gebruikers en groepen toe te voegen aan nieuwe of bestaande beheereenheden. Beheerders kunnen deze beheereenheden vervolgens toewijzen aan oplossingsbeheerders of leden van Insider Risk Management-rollengroepen vanuit het machtigingsgebied van de Microsoft Purview-nalevingsportal. Wanneer deze beperkte beheerders na de configuratie beleidsregels maken of bewerken die ondersteuning bieden voor beheereenheden, kunnen ze alleen de gebruikers in die beheereenheden selecteren als onderdeel van het beleid.

Microsoft Purview Insider Risk Management correleert verschillende signalen om potentiële schadelijke of onbedoelde interne risico’s te identificeren, zoals IP-diefstal, gegevenslekken en beveiligingsschendingen. Insider Risk Management stelt klanten in staat om beleid op te stellen op basis van hun eigen interne beleid, governance en organisatorische vereisten. Gebruikers zijn standaard gepseudonimiseerd met privacy by design en op rollen gebaseerde toegangscontroles en auditlogboeken zijn aanwezig om de privacy op gebruikersniveau te waarborgen.

U hebt toegang tot de Insider Risk Management-oplossing in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Machtigingen in de Microsoft Purview-naleving portal | Microsoft Learn 

(Updated) Microsoft Teams: Files App Updating to OneDrive App Experience in Teams
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC687207
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben de tijdlijn voor de uitrol hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

De Bestanden-app die toegankelijk is vanaf de linkerkant van de Teams-desktopclient, wordt bijgewerkt met de nieuwe OneDrive-app-ervaring, waardoor prestatieverbeteringen, meer weergaven en de nieuwste functies van OneDrive beschikbaar zijn voor zowel klassieke als nieuwe Teams. Alle bestaande functies van de Bestanden-app zijn ook beschikbaar via deze nieuwe OneDrive-app-ervaring. Ga voor meer informatie naar de blogpagina.

Als onderdeel van deze wijziging wordt de Bestanden-app aan de linkerkant van de nieuwe Teams-desktopclient ook de OneDrive-app. Er is geen wijziging in de naam van de Bestanden-app in de klassieke Teams-desktopclient of de mobiele Teams-client.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 145798

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: we beginnen medio november 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind november 2023 te voltooien.

Standaardrelease: We beginnen eind november 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind januari 2024 (voorheen half december) te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie

:]

Bovendien wordt voor Teams-desktopgebruikers een eenmalige indicatie weergegeven voor bewustwording wanneer de Bestanden-app wordt bijgewerkt naar de OneDrive-app. 

RW1dhy9?ver=6ffd - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist   

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is geen actie vereist, aangezien alle bestaande beleidsregels of instellingen die zijn uitgevoerd via de Teams Admin Center for Files-app automatisch van toepassing zijn.

(Updated) Data Loss Prevention for endpoints – support for two new predicates
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC687844
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben onlangs een probleem gedetecteerd met de nieuwe DLP-voorwaarde voor eindpunten ‘Documenteigenschap is’ tijdens de preview-uitrol die af en toe de mogelijkheid kan belemmeren om de bestanden uit browsers te downloaden vanwege het extractiemechanisme voor documenteigenschappen.

Gebruikers hebben mogelijk geen bestanden van verschillende web-apps kunnen downloaden met behulp van een webbrowser. We hebben deze functie tijdelijk uitgeschakeld.

Met deze nieuwe functie voor Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP) introduceren we ondersteuning voor twee nieuwe voorwaarden die u kunt gebruiken in uw beleid voor eindpuntapparaten. 


Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 181623

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We hebben deze functie tijdelijk uitgeschakeld en zullen communiceren via het berichtencentrum wanneer we klaar zijn om in te schakelen.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Met deze mogelijkheid kan uw Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP)-beleid uitgaande acties detecteren en bewaken voor documenten die overeenkomen met gedefinieerde aangepaste eigenschappen en documentnamen die overeenkomen met geconfigureerde woorden of woordgroepen op Windows-eindpuntapparaten.

De twee nieuwe predicaten zijn:

 • Documenteigenschap is: Detecteert documenten met aangepaste eigenschappen die overeenkomen met de opgegeven waarden.
 • Documentnaam bevat woorden of woordgroepen
 • : Detecteert documenten waarin de bestandsnaam een van de woorden of woordgroepen bevat die u opgeeft.

Als onderdeel van de definitie van uw DLP-beleid kunt u deze voorwaarden gebruiken voor ondersteunde/toepasselijke workloads. U kunt bijvoorbeeld de bovengenoemde twee voorwaarden die al beschikbaar zijn in DLP voor Exchange uitbreiden en uitbreiden naar uw eindpuntapparaten als onderdeel van uw beleid en regels, waardoor uw beveiliging in uw digitale omgeving wordt verbeterd.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Ga aan de slag met preventie van gegevensverlies in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Endpoint DLP gebruiken

(Updated) Microsoft Purview Insider Risk Management: Public preview of browsed to generative AI websites indicator
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC690597
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Binnenkort zal Microsoft Purview Insider Risk Management de openbare preview van de indicator voor browsen naar generatieve AI-websites uitrollen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 186584

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint medio januari 2024 (voorheen half december) en zal naar verwachting begin februari 2024 (voorheen begin januari) voltooid zijn. 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Met deze update voegen we een nieuwe indicator toe, ‘browsed naar generatieve AI-sites’, voor de beleidssjabloon voor riskant browsergebruik, die inzicht geeft in het gebruik van generatieve AI-domeinen door organisaties. Gebruikersinformatie wordt standaard gepseudonimiseerd met sterke privacycontroles om het vertrouwen van de eindgebruiker te beschermen. Hoewel het bezoeken van een van deze AI-domeinen kan worden geautoriseerd door een organisatie, is deze indicator ontworpen om ervoor te zorgen dat ze correct rekening houden met de vraag of en hoe deze sites toegankelijk zijn in beleid.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U kunt zich aanmelden voor de nieuwe indicator bij insiderrisico-instellingen > beleidsindicatoren.

Microsoft Purview Insider Risk Management correleert verschillende signalen om potentiële schadelijke of onbedoelde interne risico’s te identificeren, zoals IP-diefstal, gegevenslekken en beveiligingsschendingen. Insider Risk Management stelt klanten in staat om beleid op te stellen op basis van hun eigen interne beleid, governance en organisatorische vereisten. Gebruikers zijn standaard gepseudonimiseerd met privacy by design en op rollen gebaseerde toegangscontroles en auditlogboeken zijn aanwezig om de privacy op gebruikersniveau te waarborgen.

U hebt toegang tot de Insider Risk Management-oplossing in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Beleidsindicatoren configureren in intern risicobeheer | Microsoft Leren

(Updated) Estimating cost of Optical Character Recognition (OCR) for Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive, Endpoint
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC693860
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Met de OCR-kostenschatter kunnen klanten een schatting maken van de potentiële kosten voor het gebruik van Optical Character Recognition (OCR). OCR kan afbeeldingen scannen op gevoelige inhoud en wordt in rekening gebracht op basis van het aantal gescande afbeeldingen.

Met de lancering van de

OCR Cost Estimator kunnen klanten nu zonder voorafgaande vereisten een schatting maken van de OCR-kosten. Dit betekent dat klanten niet langer eerst een Azure-abonnement hoeven in te stellen voor facturering en een nauwkeurige schatting kunnen maken van de kosten die ze zouden hebben gemaakt tijdens het gebruik van OCR.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 160009

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint eind maart 2024 (voorheen eind december) en zal naar verwachting eind april 2024 (voorheen eind januari) voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De primaire use case is om de potentiële kosten te zien die u mogelijk hebt gemaakt tijdens het gebruik van OCR.

Met de OCR-kostenschatter kunt u verschillende combinaties van workload/gebruiker en sitebereik uitproberen om de beste instelling voor u te vinden om OCR te gebruiken, en alles is gratis. U kunt de uitsplitsing van de kosten en het volume van afbeeldingen in de dashboards zien. De mogelijkheid om rapporten voor de gegevens te downloaden is ook beschikbaar.

RW1f1k4?ver=6d16 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialistverschillende scope-combinaties”>
RW1eYKs?ver=dbb4 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

uitsplitsing van volume”>

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Log in op compliance.microsoft.com en “Start Cost Estimator” onder Instellingen > Optical Character Recognition.

Gebruikers met een van de volgende rollengroepen kunnen de OCR-kostenraming starten.

 • Beheerder van nalevingsgegevens
 • Compliance Administrator
 • Bescherming van gegevens
 • Beheerder van informatiebeveiliging
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Enhancements to DLP capabilities on macOS endpoints
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC695498
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 22 december 2023: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Met Microsoft Purview Data Loss Prevention kunt u een aantal van uw bestaande DLP-beleidsregels uitbreiden naar macOS-eindpunten, waaronder groepen voor verwisselbare USB-apparaten/Netwerksharegroepen/Printergroepen, Meest beperkend en Dekking en uitsluitingen voor netwerkshares.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 174658

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint eind november en zal naar verwachting eind januari 2024 (voorheen half december) voltooid zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Met die macOS-updates,

 • DLP-beheerders hebben meer gedetailleerde bedieningselementen via verwisselbare USB-apparaatgroepen/Netwerkdeelgroepen/Printergroepen.
 • Preventie van gegevensverlies op eindpunt consolideert meerdere beleidsregels en past het meest beperkende beleid toe om een gevoelig bestand te beschermen.
 • DLP-beheerders kunnen het gevoelige bestand beveiligen dat is opgeslagen op de netwerkshare en toegewezen netwerkstations.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Ga aan de slag met Data Loss Prevention in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Meer informatie over preventie van gegevensverlies.

Microsoft Purview Insider Risk Management: Public preview of policy wizard enhancements
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC700928
Status:stayInformed

Binnenkort zal Microsoft Purview Insider Risk Management een openbare preview van verbeteringen in de beleidswizard uitrollen.

Microsoft Purview Insider Risk Management correleert verschillende signalen om potentiële schadelijke of onbedoelde interne risico’s te identificeren, zoals IP-diefstal, gegevenslekken en beveiligingsschendingen. Insider Risk Management stelt klanten in staat om beleid op te stellen op basis van hun eigen interne beleid, governance en organisatorische vereisten. Gebruikers zijn standaard gepseudonimiseerd met privacy by design en op rollen gebaseerde toegangscontroles en auditlogboeken zijn aanwezig om de privacy op gebruikersniveau te waarborgen.

U hebt toegang tot de Insider Risk Management-oplossing in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Beleid voor intern risicobeheer maken en beheren | Microsoft Learn

: Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 368825

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint eind januari 2024 en zal naar verwachting begin februari 2024 voltooid zijn. 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Om de gebruikerservaring voor het bewerken en maken van beleid te verbeteren, brengen we verbeteringen aan op de pagina’s Trigger, Triggerdrempel, Indicatordrempel en Samenvatting van de beleidswizard.

[Wat u moet doen

om u voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om u voor te bereiden op deze verandering. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie zo nodig bijwerken.

Viva Engage: Answers in Communities
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC700929
Status:stayInformed

Met antwoorden in Microsoft Viva kunnen mensen van elkaar leren door vragen te stellen en te beantwoorden. Als u nu een premium-licentie hebt, kunt u Answers gebruiken in uw Viva Engage-community’s. Met deze nieuwe functie kunt u:

 • Zie gerelateerde vragen om duplicaten te voorkomen en tijd te besparen.
 • Stel vragen met een aparte titel en details om ze gemakkelijk te kunnen scannen.
 • Verdien badges voor het beantwoorden van vragen in community’s.
 • Houd de vraagactiviteit in community’s bij met Answers Analytics en Global Answers Analytics.
 • Bereik meer mensen met je vragen via feeds en samenvattingen van Answers.

Opmerking: Als uw organisatie Viva Engage niet gebruikt, kunt u dit bericht veilig negeren.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 152480

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: Deze functie wordt medio januari 2024 uitgerold en zal naar verwachting eind maart 2024 worden voltooid.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Er is geen actie nodig om u voor te bereiden op deze wijziging. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie zo nodig bijwerken.

Updates to adding topics to posts in Viva Engage
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC700930
Status:planForChange

Nieuwe ontwikkelingen voor het toevoegen van onderwerpen aan berichten in Antwoorden in Viva worden uitgebreid naar alle onderwerpervaringen in Viva Engage (Yammer). Het toevoegen van onderwerpen aan berichten helpt de zichtbaarheid, betrokkenheid en organisatie van inhoud te verbeteren.

Deze updates helpen werknemers bij het selecteren van een onderwerp door meer onderwerpen te bieden om uit te kiezen, coachingtips en extra ruimte voor ondersteunende onderwerpinformatie. Voor vragen is ook standaard het veld Onderwerpen geopend om het gebruik van onderwerpen op vragen aan te moedigen en de kans op een antwoord te vergroten.

Voor deze implementatie zien alleen Viva Engage-tenants die zijn gemigreerd naar onderwerpen in Viva deze updates. Onderwerpen in Viva Engage zijn beschikbaar voor alle Viva Engage-gebruikers met of zonder een licentie voor onderwerpen. Personen licentie voor onderwerpen in Viva krijgen premiumvoordelen, zoals toegang tot onderwerpkaarten wanneer ze de muisaanwijzer op een onderwerp plaatsen, toegang tot onderwerppagina’s, toegang tot AI-gedolven onderwerpen en gebruik van de premium onderwerpbeheerervaringen.

Opmerking: Als uw organisatie Viva Engage niet gebruikt, kunt u dit bericht veilig negeren.

[Waarom vindt deze verandering plaats?]

Answers in Viva breidt zich uit naar Viva Engage-community’s. Om ervaringen voor Viva Engage-gebruikers op elkaar af te stemmen en de waarde van nieuwe ontwikkelingen uit te breiden naar een breder publiek, breiden we updates voor het kiezen van onderwerpen uit naar alle netwerken die zijn gemigreerd om onderwerpen in Viva te gebruiken.

Vorig jaar kondigden we de algemene beschikbaarheid van onderwerpen voor Viva Engage aan. Ter ondersteuning van deze wijziging zijn de onderwerpmigraties voor Viva Engage-netwerken begonnen in de modus Native en deze worden voortgezet totdat alle Viva Engage-netwerken zijn gemigreerd om onderwerpen in Viva te gebruiken. De migratie naar onderwerpen in Viva maakt een geconsolideerde set onderwerpen voor gebruik in Microsoft 365 en helpt bij het vastleggen en delen van kennis van alle ervaringen met behulp van Viva Topics.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 374596

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: bijgewerkte ervaringen voor het kiezen van onderwerpen worden in januari 2024 uitgerold en worden verder uitgerold naar alle Viva Engage-netwerken in de native modus die zijn gemigreerd om onderwerpen in Viva te gebruiken.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]Er

is geen actie nodig van beheerders. Klanten die nog niet zijn gemigreerd naar de nieuwste onderwerpen voor Viva Engage, zien niet de updates die worden beschreven voor het kiezen van onderwerpen. Klanten die wachten op onderwerpmigratie, kunnen contact opnemen met uw klantaccountmanager of Microsoft Viva Engage-ondersteuning om een ondersteuningsticket in te dienen om prioriteit te geven aan uw onderwerpmigratie.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Meer informatie is beschikbaar:

Viva Learning enables tagging content with interests and export content metadata
Category:Microsoft Viva
Nummer:MC700931
Status:stayInformed

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Viva Learning beheerders nu in staat stelt om inhoud te taggen met interesses om aanbevelingen en zoekrelevantie te verbeteren en beheerders ook in staat stelt om metagegevens van inhoud te exporteren voor offline beoordeling en analyse van de tags op inhoud.

Opmerking: Als uw organisatie geen gebruik maakt van Viva Learning, kunt u dit bericht veilig negeren.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen medio december 2023 met de uitrol en verwachten medio januari 2024 te voltooien.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Met deze mogelijkheid kunnen beheerders inhoud van verschillende inhoudsproviders consistent taggen in Viva Learning met dezelfde interessetaxonomie die is samengesteld door beheerders, waardoor metagegevens van inhoud worden verrijkt om de relevantie te vergroten.

Via functietoegangsbeheer kunnen beheerders de toegang delegeren aan eigenaren van inhoud, zodat eigenaren van inhoud hun respectieve inhoud kunnen taggen.

RW1fPXC?ver=ce94 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Lees voor meer informatie de gebruikershandleiding.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om deze verandering voor te bereiden. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie zo nodig bijwerken. 

Immersive spaces available for General Availability
Category:Microsoft 365 suite Microsoft Teams
Nummer:MC700933
Status:stayInformed

We maken het opbouwen van relaties eenvoudiger door de kracht van Mesh te brengen naar de plek waar mensen elke dag werken: Microsoft Teams. Met slechts één klik kunt u uw virtuele vergadering nu eenvoudig transformeren in een leuke 3D-ervaring met meeslepende ruimtes in Microsoft Teams. 

<

img src=”https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW1fYHT?ver=00ea” style=”width: 400px;”>Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id

161720

[Wanneer dit zal gebeuren gebeuren:]

Preview: Dit is uitgerold in oktober 2023.

Standaardrelease: We beginnen begin januari 2024 met de uitrol en zijn eind januari 2024 voltooid.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Vereisten

Deze functie is beschikbaar in Microsoft Teams op Windows-pc of op Meta Quest VR-apparaten. Deelnemers aan meeslepende ruimten kunnen met iedereen in de Teams-vergadering in contact komen.

De pc vereist 4 cores en 8 GB RAM om de optie in te schakelen en toegang te krijgen tot meeslepende ruimtes. Licentie vereiste Dit is beschikbaar voor de volgende licenties: Basisprincipes van Teams Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Premium Microsoft 365 E3/E5 Office 365 E1/E3/E5. 

 •  

Huidige beperkingen 

 

We ondersteunen geen klassieke Teams (d.w.z. Teams 1.0). U moet nieuwe Teams (d.w.z. Teams 2.1) gebruiken om de optie “insluitende ruimte” te zien. RW1fYHO?ver=d5d6 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]De Mesh Immersive spaces-app in Teams kan worden beheerd via het Microsoft Teams-beheercentrum. 


 

Meer informatie over het beheren van apps in het Microsoft Teams-beheercentrum.

Global Address List updates in New Outlook for Windows and Outlook on the Web
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC700934
Status:stayInformed

We brengen enkele aanpassingen aan in de zoek- en bladerervaringen van GAL in New Outlook en de webversie van Outlook. Gebruikers wordt in sommige gevallen gevraagd om meer tekens in te typen om hun zoekopdracht te verfijnen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 185475

[Wanneer

dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: dit wordt momenteel uitgerold en zal naar verwachting in de komende maanden worden voltooid.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Gebruikers wordt in sommige gevallen gevraagd om meer tekens in te voeren om hun zoekopdracht te verfijnen. Er zullen enkele andere visuele verbeteringen zijn in foutmeldingen. Een andere manier om ontvangers te vinden, is door gebruik te maken van de vervolgkeuzelijst voor suggesties in de regels Aan/Cc/Bcc. We zullen onze investeringen in de laatste voortzetten voor zowel New Outlook als de webversie van Outlook. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]We raden u aan de wijziging te communiceren naar gebruikers in uw hele organisatie. 

Microsoft publiceert inhoudsondersteuning voor de wijzigingen voor alle gebruikers om beter te begrijpen wat er verandert. 

Dynamics 365 – Service Update 23123 for EUR
Category:Dynamics 365 Apps
Nummer:MC701056
Status:stayInformed
We hebben een kleine service-update gepland voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving in de EUR-regio.

Station 4: Start onderhoudsvenster: 26 januari 2024, 18:00 UTC
Station 4: Einde onderhoudsvenster: 27 januari 2024, 03:00 UTC

Wat betekent dit voor mij?
Als onderdeel van deze service-update kunnen de volgende functiegebieden worden beïnvloed:
Het versienummer voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving wordt bijgewerkt naar versie 9.2.23123.00000 of hoger nadat de databasebewerkingen op de achtergrond zijn voltooid.

Hoewel er geen verslechtering van de serviceprestaties of beschikbaarheid wordt verwacht, wordt deze service-update buiten de normale kantooruren gepland om mogelijke gevolgen voor uw omgeving tot een minimum te beperken. Tijdens deze onderhoudsperiode kunnen gebruikers korte, intermitterende gevolgen zien, zoals tijdelijke SQL-fouten of een omleiding naar het inlogscherm. Als de impact optreedt buiten dit onderhoudsvenster, neem dan contact op met Microsoft Support.

Voor omgevingen met gebruikers over de hele wereld erkennen we dat ‘buiten de normale kantooruren’ een andere invloed op u kan hebben. Onze excuses voor de impact die dit kan hebben op uw gebruikers. We werken er hard aan om Microsoft Dynamics 365 te verbeteren en de impact van deze onderhoudsvensters te minimaliseren.

Welke actie moet ik ondernemen?
Communiceer op de juiste manier met uw Dynamics 365-beheerder en gebruikers. Neem contact op met de ondersteuning als u problemen ondervindt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top