Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 25-07-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

25-July-2023 Onderstaand vindt je een verzammeling van nieuws wat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Understanding and how to turn on Bing Chat Enterprisevan @tomarbuthnot
{Resolved} The selected workflow has errors and cannot be published. Please open the workflow, remove the errors and try again.van @UK365GUY
Dynamics 365 and Power Platform monthly reading list July 2023van @jopxtwits
Playwright vs Selenium: What Advantages Make Playwright the Winner in Automation Testing Battle 🏆van @geoffeve
D365 Marketing Events Portal Using Power Pagesvan @MeganVWalker
Reporting on synchronized user’s OU via the Graph SDK for PowerShellvan  Vasil Michev
Is the price right for Microsoft 365 Copilot? Azure AD is now Entra ID, Bing Chat Enterprise unravelled and Syntex Backup explored: The Practical 365 Podcast S3 E32van @practical365
CollabTalk Podcast | Episode 87 with Gary Borhamvan @buckleyplanet
[How to} enable relationship insights in Dynamics 365 sales insightsvan @UK365GUY
My top Power Platform 2023 release wave 2 plan featuresvan @michelcarlo
Splitting VSCode Extension Settings into Multiple Categoriesvan @eliostruyf
{How to } enable and open Customer Service admin center on Dynamics 365 Customer Service Hubvan @UK365GUY
Track air quality with Home Assistant and EPA datavan @LoryanStrant
Unveiling a new version of M365Documentation PowerShell Module: Creating Markdown Documentation with Easevan 
Is it possible to audit a OneDrive folder or file? #M365AMAvan @buckleyplanet
Seeing the count of people in your Teams meetingvan @duffbert
What is the best way to create a reservation system? #M365AMAvan @buckleyplanet
Tracking and Measuring Productivityvan @buckleyplanet
Event Plans for Q3van @buckleyplanet

Office 365 Roadmap Updated: 2023-07-25

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Disabling Remote PowerShell Protocol in Exchange Online – 7 Day Notice
Category:Exchange Online Microsoft 365 suite
Nummer:MC659974
Status:planForChange

Ongeveer 7 dagen vanaf vandaag gaan we het Remote Power Shell-protocol (RPS) in uw Exchange Online-tenant uitschakelen.

Zoals u wellicht weet, hebben we enkele recente wijzigingen aangebracht om de beveiliging van uw huurder te verbeteren. We kondigden in december 2022 aan dat we RPS in Exchange Online zouden stopzetten. In april 2023 hebben we RPS uitgeschakeld voor alle nieuwe huurders en in mei 2023 hebben we RPS < "https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/deprecation-of-remote-powershell-rps-for-new-exchange-online/ba-p/3761567"> uitgeschakeld voor huurders die het niet gebruiken. In juni 2023 beginnen we met het uitschakelen van RPS voor tenants die het gebruiken.

We hebben geen verlengingsverzoeken van u ontvangen, dus we hebben uw tenant geselecteerd als in het bereik voor het uitschakelen van RPS. Over ongeveer 7 dagen schakelen we het RPS-protocol voor uw tenant uit. Eenmaal uitgeschakeld, kan elke gebruiker of toepassing die RPS gebruikt, geen verbinding maken met Exchange Online.

[Wat als je niet klaar was voor deze verandering? ]

In maart aangekondigd dat als je extra tijd nodig hebt, je onze selfservicetool kunt gebruiken en voor 30 september 2023 een verlenging kunt aanvragen. Als u RPS opnieuw moet inschakelen, kunt u dit één keer doen, door de stappen te volgen die worden beschreven in de bovenstaande aankondigingskoppeling. Zodra de extra tijd is verstreken, wordt RPS permanent uitgeschakeld in uw tenant.

[Wat kan ik nog meer doen om me op deze verandering voor te bereiden? ]

We raden u aan over te schakelen naar de nieuwe REST-gebaseerde v3 PowerShell-module.

[Als u New-PSSession gebruikt om een RPS-verbinding tot stand te brengen: ]

  • Installeer de nieuwste Exchange Online Management v3-module van hier .
  • Gebruik Connect-ExchangeOnline in plaats van New-PSSession om een verbinding tot stand te brengen.

[Als u een module eerder dan v3 hebt geïnstalleerd: ]

  • Verwijder eerdere versies van de ExchangeOnlineManagement-module door ‘Uninstall-Module ExchangeOnlineManagement’ uit te voeren vanaf een PowerShell-opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid (admin).
  • Installeer de nieuwste Exchange Online Management v3-module van hier .
  • Stop het gebruik van de parameter -UseRPSSession (als u deze gebruikt).

Als u vragen/opmerkingen hebt over het afschaffen van het RPS-protocol in Exchange Online, kunt u hier opmerkingen achterlaten of een e-mail sturen naar [email protected] .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top