Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 31-01-2024

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

31-January-2024 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

My “Complexity and Effort” survey for automating Purview Retentionvan @JoanneCKlein
Build Your First App: Ultimate Microsoft Power Apps Guidevan IT_Integral
Getting familiar with the Intune Management Extension log filesvan @pvanderwoude
Automating Azure Storage and File Share Creation with PowerShellvan @ShaunHardneck
Microsoft Loop vs OneNote: Will Loop Replace It?van IT_Integral
Renew Your Copilot License – Quick Guidevan IT_Integral
Mail Merge Part 1 – Excel data – Word Mail Mergevan @drnitinp
Graph User.ReadBasic.All Application Permission Availablevan @12Knocksinna
Boost Education with AI and Power Platform – Teaching Acceleratorvan IT_Integral
Master SC-400: Key Tips for Sensitive Information Typesvan IT_Integral
Why You Should Conduct Regular Entra ID Assessmentsvan @practical365
Audit File Access in SharePoint Online Using PowerShellvan @365Reports
Auto-Calculate Age with Dataverse Formula in Dynamics Appsvan IT_Integral
Extend Copilot using AI Plugins to perform specific actionsvan @UK365GUY
Easy PDF Split and Merge Using Power Query: Master Guidevan IT_Integral
SharePoint Pages Design Best Practicesvan @gregoryzelfond

Office 365 Roadmap Updated: 2024-01-31

Additions : 7
Updates : 16

More Details At: www.roadmapwatch.com


New FeaturesCurrent Status
OneDrive: New empty state imagesIn Development
Outlook: Drag and drop to download attachments and emails in the new Outlook for WindowsIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Trigger Power automate workflows as outcome of DLP rule matchIn Development
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Trigger Power automate workflows as outcome of DLP rule matchIn Development
Microsoft Search: Video Search in Bing, Office.com, SharePointIn Development
Microsoft Teams: Expanded incoming call setting options for Teams Phone Mobile usersIn Development
Microsoft Edge: Moving Managed Site Indicator (Briefcase icon) into the lock icon in the address bar omniboxIn Development
 
Updated FeaturesCurrent StatusUpdate Type
Microsoft Purview compliance portal: Insider Risk Management – Granular exclusionIn DevelopmentDescription
Microsoft OneDrive: Open in AppLaunchedStatus
Microsoft Purview: Data Loss Prevention – messages delivered to hosted Quarantine for Exchange Online is moving to quarantine page in Microsoft 365 Defender portalLaunchedStatus
Microsoft Teams: Deploy your frontline operational hierarchy in the Teams Admin CenterIn DevelopmentDescription
Microsoft Forms: Migrate Google Forms through the M365 Admin CenterLaunchedStatus
SharePoint: Improvements for document library version history limitsIn DevelopmentDescription
Microsoft Viva: Viva Learning – Bring your own content to learning paths with external URL supportLaunchedStatus, Title
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – customization & preview of email notificationsRolling OutStatus, Description
Microsoft Teams: Management of BYOD (Bring your own device) meeting spaces with Teams Rooms Pro ManagementRolling OutStatus, Description
Microsoft Teams Admin Center: Configure maintenance window for Teams devicesRolling OutStatus
Microsoft Viva: Viva Goals – Improved introductory experience for new usersRolling OutStatus
Microsoft Purview compliance portal: Audit – New Stream Logs for Microsoft Purview Audit Standard UsersLaunchedStatus, Description
Outlook: High and Low ImportanceLaunchedStatus
Microsoft Teams: Microsoft Teams admin center – external domain activity reportRolling OutStatus
Microsoft Viva: Topics in Viva EngageLaunchedStatus
Microsoft Teams: Intelligent Recap now available for Copilot usersLaunchedStatus

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

(Upated) Office documents have a new default theme
Category:Microsoft 365 apps
Nummer:MC666615
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 30 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Er komt een nieuw standaard documentthema naar Word, Excel, PowerPoint en Outlook op al uw eindpunten. Het nieuwe thema bevat het nieuwe standaardlettertype, Aptos, een nieuw kleurenpalet en bijgewerkte standaardlijndiktes.

Deze wijziging is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id: 161740

[When this will happen:]

Preview: This feature is now available.

Standaardrelease: We beginnen medio december 2023 met de uitrol (voorheen half augustus) en worden begin maart 2024 volledig uitgerold (voorheen eind januari 2024).

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Het standaard Office-thema verandert in Word, Excel, PowerPoint en Outlook op Windows, Mac, iOS, Android en internet.

[Wat u moet doen

om u voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om u voor te bereiden op deze verandering.

(Updated) Microsoft to stop honoring mail flow rules tracking user reporting
Category:Exchange Online Microsoft Defender XDR
Nummer:MC690173
Status:planForChange

Bijgewerkt op 30 januari 2024: We hebben de onderstaande inhoud bijgewerkt voor de duidelijkheid. Bedankt voor je feedback.

Microsoft stopt met het respecteren van de e-mailstroomregel waarmee u de rapportage van eindgebruikers kunt bijhouden. Om de beschikbaarheid te verbeteren en de latentie van de indieningsservice te verminderen, zodat u sneller en efficiënter kunt reageren op bedreigingen (fout-negatieven), hebben we de indieningsservice verplaatst vóór de uitwisselingstransportregelagent. Nu worden de regels voor de e-mailstroom (of regels voor uitwisselingstransport) die u hebt voor de volgende adressen – [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] en [email protected] niet gehonoreerd omdat de agent geen signalen voor deze adressen ontvangt.

Bovendien laten de logboeken voor het bijhouden van berichten zien dat rapporten die naar [email protected], [email protected] en [email protected] gaan, als verwijderd of mislukt worden beschouwd.

Bijvoorbeeld: [{LED=550 4.3.2 WACHTRIJ. Transportagent; bericht verwijderd door transportagent}; {MSG=}; {FQDN=}; {IP=}; {LRT=}]. Negeer het alsjeblieft zoals het zo is ontworpen, terwijl we zoeken naar een betere manier om het aan te pakken.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

We zullen dit vanaf eind december 2023 geleidelijk uitrollen naar klanten en de uitrol zal medio februari 2024 zijn voltooid (voorheen eind januari).

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

U kunt het rapport van eindgebruikers niet meer bijhouden met behulp van e-mailstroomregels voor de volgende adressen: [email protected], [email protected] [email protected] zodra de wijziging is geïmplementeerd.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Als u rapportberichten naar een postvak routert, raden we u aan naar door gebruiker gerapporteerde instellingen te gaan en onder “gerapporteerde berichtbestemmingen” de “gerapporteerde berichten verzenden” in te stellen op “Alleen mijn rapportagepostvak” en vervolgens het postvakadres op te geven waarnaar u doorstuurt. Distributiegroepen en routering naar een extern of on-premises postvak zijn niet toegestaan.

Als u rapportberichten doorstuurt naar een postvak voor een bepaald rapporttype, voert u de bovenstaande stap uit en regels maken in het postvak met behulp van de Outlook-client. U kunt opgeven welk rapport “phish” of “junk” of “not junk” u wilt negeren en uit uw weergave wilt filteren. Het rapporttype wordt opgegeven in het onderwerp van de e-mailmelding die naar het postvak wordt verzonden (1| voor ongewenste e-mail, 2| voor geen ongewenste e-mail, 3| voor phishing).

Als u zich zorgen maakt dat uw phish-simulaties worden geanalyseerd door Microsoft, voegt u het phish-simulatieprogramma van derden toe als phish-simulatie onder geavanceerde levering. Met deze wijziging wordt de phish-simulatie ongefilterd geleverd en wordt deze in het gebruikersrapport niet geanalyseerd door Microsoft. Het wordt zelfs weergegeven als een phish-simulatie in het user report tabblad van inzendingen.

Als u de Exchange-transportregel gebruikt om phish-simulatie van gebruikersrapport naar een hulpprogramma van derden door te sturen, raden we u aan naar door gebruiker gerapporteerde instellingen te gaan en onder “gerapporteerde berichtbestemmingen” de “gerapporteerde berichten verzenden” in te stellen op “Alleen Microsoft en mijn rapportagepostvak” of “Alleen mijn rapportagepostvak”. Geef vervolgens een postvakadres op waarnaar u het gebruikersrapport wilt routeren (niet het postvak van derden). Distributiegroepen en routering naar een extern of on-premises postvak zijn niet toegestaan voor dit adres. Nu configureert u een uitwisselingstransportregel die phish-simulatie die naar dit postvakadres komt, doorstuurt naar het hulpprogramma van derden.

Als u rapportberichten doorstuurt naar Microsoft via een aangepaste invoegtoepassing of een ander mechanisme, raden we u aan de knop Rapporteren in de webversie van Outlook of de invoegtoepassing voor rapportberichten of de invoegtoepassing voor rapportphish te gebruiken, zoals beschreven here

(Updated) Profile Card in Teams Mobile
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC692023
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 30 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Maak kennis met nieuwe profielkaarten in Teams Mobile.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen eind november 2023 met de uitrol en zijn eind december 2023 voltooid.

Standaardrelease: We beginnen begin januari 2024 met de uitrol naar productie en verwachten eind februari 2024 (voorheen eind januari) klaar te zijn.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Wanneer u op iemands naam of foto tikt in Teams Mobile, kunt u informatie over deze persoon vinden op hun profielkaart. Als je je eigen profielkaart wilt zien, selecteer je je eigen naam of profielfoto.

Deze nieuwe profielkaart in Teams Mobile heeft nieuwe ervaringen om gebruikers te helpen contact op te nemen met andere gebruikers en deze in een context te plaatsen, en om zichzelf uit te drukken door hun voornaamwoorden en profielfoto in te stellen.

Me

card:RW1eHmB? - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

User card

:

RW1eEHn? - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist


[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Je kunt overwegen om je training en documentatie bij te werken als dat nodig is.

(Updated) Microsoft Defender for Office 365 enable admins to provide intent while submitting
Category:Exchange Online Microsoft Defender XDR
Nummer:MC696850
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 30 januari 2024: We hebben de uitroltijdlijn hieronder bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Dit is van toepassing op klanten met Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Office abonnement 1 of abonnement 2 serviceplannen.

Binnenkort kunnen beheerders intentie opgeven wanneer berichten (e-mail en Microsoft Teams), e-mailbijlagen of URL’s naar Microsoft verzenden.

Beheerders kunnen aangeven of ze een second opinion van Microsoft aanvragen of dat ze een second opinion indienen omdat Microsoft een echt kwaadaardig bericht heeft gemist. Met deze wijziging wordt de analyse van door de beheerder ingediende berichten (e-mail en Microsoft Teams), URL’s en e-mailbijlagen verder gestroomlijnd en resulteert dit in een nauwkeurigere analyse.


RW1fGRc?ver=e4a5 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist


Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 183907

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Deze wijziging wordt medio februari 2024 (voorheen half

december) uitgerold en zou eind februari 2024 (voorheen half januari) voltooid moeten zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

U ziet deze ervaring wanneer u nieuwe beheerdersinzendingen gaat maken vanuit Inzendingen, Bedreigingsverkenner of Quarantaine.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Deze nieuwe functie heeft geen invloed op bestaande inzendingen, filter- of groeperingsfunctionaliteit in inzendingen.

Opmerking: Op dit moment is rapportage aan eindgebruikers en beheerdersverzending van Teams-berichten alleen beschikbaar in Microsoft Defender voor Office-abonnement 2.

(Updated) Deploy Shifts to your Frontline teams at scale.
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC705347
Status:stayInformed

Bijgewerkt op 30 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Beheerders krijgen de bevoegdheid om diensten te implementeren in hun dynamische teams in de frontlinie via het Teams-beheercentrum. Ze hebben de mogelijkheid om de instellingen van de Shifts-app uniform te configureren, planningseigenaren te identificeren en planningsgroepen te maken voor de Microsoft Teams Shifts-app op hun frontlijnteams. Dit stelt eerstelijnsmanagers in staat om hun eerstelijnsteams met minimale wrijving te beheren via Shifts.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 138479

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: De uitrol van deze functie wordt in maart 2024 (voorheen februari) voltooid in het Teams-beheercentrum.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

In het Teams-beheercentrum kunnen beheerders de volgende instellingen configureren voor de Shifts-app voor hun eerstelijnsteams:

 • Schakel de mogelijkheden voor het aanvragen van diensten in of uit.
 • Schakel de mogelijkheid van eerstelijnsmanagers om open diensten te maken in of uit.
 • Schakel de prikklokfunctionaliteit in of uit.
 • Definieer de redenen voor verlof die beschikbaar zijn voor eerstelijnswerkers.
 • Identificeer de planningseigenaren in hun eerstelijnsteams.
 • Kies hoe de planningsgroepen voor alle teams worden gedefinieerd. U kunt ook het maken van planningsgroepen delegeren aan de eigenaren van de planning.
 • Selecteer in welke eerstelijnsteams ze Shifts willen inzetten.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw organisatie al dynamische frontlijnteams hebben geïmplementeerd vanuit het Microsoft Teams-beheercentrum. Lees meer over het het implementeren van dynamische eerstelijnsteams op schaal. U moet ook een globale beheerder zijn om dit implementatieproces uit te voeren.

Links om aan de slag te gaan:

(Updated) Deploy your Frontline Operational hierarchy in the Teams Admin Center
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC705350
Status:planForChange

Bijgewerkt op 30 januari 2024: We hebben de onderstaande uitroltijdlijn bijgewerkt. Bedankt voor je geduld.

Operationele hiërarchie stelt beheerders in staat om de structuur van frontlijnteams/locaties van hun organisatie toe te wijzen aan een hiërarchie in het Teams-beheercentrum. Beheerders kunnen metadata definiëren die variëren van afdelingsinformatie tot metadata van merkinformatie voor elk team/locatie. De operationele hiërarchie in combinatie met deze metadata zal in de toekomst tal van frontlinie-apps en -ervaringen mogelijk maken, zoals het publiceren van taken en andere die eraan komen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 138480

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: De uitrol van deze functie wordt in maart 2024 (voorheen februari) voltooid in het Teams-beheercentrum.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Beheerders kunnen het volgende doen:

 • Upload een CSV-bestand in het Teams-beheercentrum dat de operationele hiërarchie van de organisatie definieert.
 • Definieer binnen hetzelfde CSV-bestand metadata voor elke locatie die alle kenmerken van uw teams/locaties kunnen bevatten, zoals informatie over welke afdelingen er zijn, de winkelindeling, merkinformatie en meer.
 • Schakel in de toekomst frontlinie-apps en -ervaringen in, zoals het publiceren van taken, samen met andere apps en andere die binnenkort beschikbaar zijn.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Begin met het lezen van documentatie over hoe u uw operationele hiërarchie in de frontlinie kunt implementeren.

Microsoft Teams: Global reader role for Teams devices in Teams admin center
Category:Microsoft Teams Microsoft 365 for the web
Nummer:MC711015
Status:stayInformed

Beheerders kunnen nu de bestaande rol Globale lezer gebruiken voor alleen-lezen toegang tot de sectie Teams-apparaten in het Teams-beheercentrum.

De rol style=”font-size: 14px;”>Global reader is een ingebouwde rol in Microsoft Entra ID that stelt beheerders in staat om alle beheerfuncties en -instellingen te bekijken zonder de mogelijkheid om ze te bewerken of aan te passen. Deze rol is handig voor controle-, rapportage- en probleemoplossingsdoeleinden.

[Wanneer zal dit gebeuren:]

Standard Release: We beginnen half februari met de uitrol van deze verbetering en verwachten deze eind februari af te ronden.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Beheerders met de rol Globale lezer hebben toegang tot de sectie Teams-apparaten met alleen-lezen machtigingen om apparaatinformatie te bekijken, zoals apparaatinventaris, status, geschiedenis, instellingen en gebruiksmogelijkheden zoals downloadlogboeken, exporteren, filteren, enz. Ze kunnen geen bewerkingen uitvoeren of externe acties uitvoeren op de apparaten, zoals opnieuw opstarten, bijwerken, configuratie toewijzen en in- en uitloggen op afstand.

Deze functie biedt een consistente ervaring in het hele Teams-beheercentrum en verbetert de controle en beveiliging voor beheerders die toegang moeten hebben tot apparaatgegevens, op de hoogte moeten blijven en hun apparaten moeten bewaken zonder zich zorgen te hoeven maken over onbedoelde wijzigingen.

Voor meer informatie over rollen en hoe u deze kunt toewijzen: Over beheerdersrollen in het Microsoft 365-beheercentrum | Microsoft Learn

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om deze verandering voor te bereiden. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken.

Microsoft Exchange Online: Support for inbound SMTP DANE with DNSSEC
Category:Exchange Online
Nummer:MC711018
Status:stayInformed

We voegen ondersteuning toe voor DNS-based Authentication of Named Entities (of DANE) voor SMTP en Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) voor inkomende e-mail naar Exchange Online. DANE voor SMTP is een beveiligingsprotocol dat DNS gebruikt om de authenticiteit te verifiëren van de certificaten die worden gebruikt voor het beveiligen van e-mailcommunicatie met TLS en het beschermen tegen TLS-downgrade-aanvallen. DNSSEC is een set uitbreidingen op DNS die cryptografische verificatie van DNS-records mogelijk maakt, waardoor DNS-spoofing en aanvallen van de tegenstander op DNS worden voorkomen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 63213.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Openbare preview: We beginnen eind maart 2024 met de uitrol en verwachten eind april 2024 klaar te zijn.

Standaardrelease: We beginnen eind juni 2024 met de uitrol en verwachten eind juli 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Inkomende SMTP DANE met DNSSEC staat standaard uit. Als u de functie niet wilt inschakelen, hoeft u niets te doen.

Als u de

functie wilt inschakelen, volgt u de documentatie met Exchange PowerShell. Wanneer de functie wordt vrijgegeven, staat de documentatie in de sectie Hoe kunnen Exchange Online-klanten SMTP DANE inbound gebruiken van Hoe SMTP DNS-based Authentication of Named Entities (DANE) e-mailcommunicatie beveiligt | Microsoft Learn. Eind 2024 brengen we een nieuwe ervaring uit om DNSSEC en SMTP DANE mogelijk te maken zonder gebruik te maken van PowerShell.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Controleer uw domeinconfiguratie intern om er zeker van te zijn dat u niet wordt beïnvloed door een van de onderstaande beperkingen en ga naar Implementing Inbound SMTP DANE with DNSSEC for Exchange Online Mail Flow – Microsoft Community Hub voor meer gedetailleerde informatie over beperkingen:

 • Niet ondersteund: volledig gedelegeerd domein, onmicrosoft.com domeinen en domeinen die zijn gekocht bij Microsoft, ook wel ‘virale’ of selfservice-aanmeldingsdomeinen
  genoemd Ondersteund met risico’s:
 • 3rd-party gateways en integratie met e-mailstroom

Microsoft Teams: Hide General Channels
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC711019
Status:stayInformed

Net als bij andere kanalen in een team, kun je nu ook algemene kanalen verbergen!

Als je als teamlid deel gaat uitmaken van een team, zie je dat het algemene kanaal altijd wordt weergegeven in je lijst met teams en kanalen. Soms, ook al wordt het kanaal niet gebruikt, blijft het in je lijst met teams en kanalen staan. Maak kennis met de mogelijkheid om het algemene kanaal te verbergen, net als elk ander kanaal in het team. Let op, als algemeen het laatste kanaal in het team is, dan wordt het team ook verborgen. 

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 324840

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten medio februari 2024 klaar te zijn.

Standaardrelease: We beginnen medio februari 2024 met de uitrol en verwachten medio maart 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Als het algemene kanaal door de gebruiker wordt verborgen, wordt het kanaal niet meer weergegeven in de lijst met teams en kanalen. Ze kunnen het kanaal nog steeds weergeven door naar de verborgen kanalen in de lijst met teams en kanalen te gaan of teams beheren > tabblad kanalen > “voor mij weergeven” te selecteren.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken.

Outlook: Outlook for web – new application ID
Category:Exchange Online Microsoft 365 for the web
Nummer:MC711020
Status:stayInformed

De webversie van Outlook wordt gemigreerd naar een nieuwe app-id. De bestaande appID die eigendom is van Microsoft en die door OWA wordt gebruikt, wordt gewijzigd ter voorbereiding op de migratie van het verificatieplatform van OWA naar een SPA-auth-model met behulp van MSAL.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen met de uitrol van de eerste helft van het kalenderjaar 2024 en verwachten dit in het 4e kwartaal van het kalenderjaar 2024 af te ronden.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Om welke appID’s gaat het?

OWA bestaande appID: 00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 • OWA nieuwe appID: 9199bf20-a13f-4107-85dc-02114787ef48

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Geen actie vereist. Dit is in de eerste plaats een back-endwijziging en we bieden dit bewustzijn omdat de nieuwe appID zichtbaar zal zijn in beveiligingsrapporten.

System generated emails from workflows and alerts will now show SharePoint Online as the sender display name
Category:SharePoint Online
Nummer:MC711021
Status:stayInformed

We hebben enkele wijzigingen aangebracht in door het systeem gegenereerde e-mails van SharePoint-werkstromen en de weergavenamen van waarschuwingen.

Om door het systeem gegenereerde e-mails af te stemmen op best practices, worden de SharePoint Online-werkstroom en waarschuwings-e-mails weergegeven als ‘SharePoint Online’. Er is geen wijziging in het onderliggende verzendende e-mailadres, geen [email protected]. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]Als uw gebruikers Outlook-regels of andere processen hebben die alleen betrekking hebben op de weergavenaam van de e-mail, moeten deze dienovereenkomstig worden bijgewerkt. 

Bestaand beleid en regels die het e-mailadres gebruiken, worden niet beïnvloed.

Bovendien, als u de ‘SendEmail’-API aanroept of SharePoint-werkstroom- of

waarschuwingsservices aanroept via CSOM of REST API’s, volgen die e-mails ook de nieuwe weergaveconventie. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Informeer gebruikers over de mogelijke wijziging in hun werkstroom en waarschuwingsprocessen vanuit SharePoint. 

Microsoft 365 Groups in Outlook: Users can now choose to switch to the new Groups experience in Outlook on the web
Category:Exchange Online
Nummer:MC711025
Status:stayInformed

We zijn verheugd om aan te kondigen dat gebruikers kunnen kiezen voor de overgang van de oude Microsoft 365 Groepen in Outlook naar de nieuwe Groepen in de webversie van Outlook en de nieuwe Outlook voor Windows. De overgang is optioneel voor gebruikers, die desgewenst terug kunnen schakelen naar oude groepen.

[Wanneer dit zal gebeuren:]

>Standard Release: We beginnen medio februari 2024 met de uitrol en verwachten eind maart 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]

Over de nieuwe Groepen

Outlook heeft nu een nieuwe thuisbasis voor Microsoft 365 Groepen: één plek om verbinding te maken, te communiceren en samen te werken met uw team. Nieuwe groepen biedt een centrale bestemming waar gebruikers belangrijke informatie uit hun groepen kunnen halen. Voordelen van de nieuwe Groepen-ervaring zijn onder meer:

 • Een nieuwe startpagina, waar gebruikers snelle links naar e-mails, bestanden, evenementen en leden kunnen vinden om op de hoogte te blijven van hun groepen. Gebruikers hebben snel toegang tot veelgebruikte groepen, recente bestanden in de groepen, nieuwe groepen ontdekken op basis van hun interesses.
 • In de bijgewerkte groepen kunnen gebruikers eenvoudig informatie met betrekking tot een groep maken, gebruiken en delen en evenementen en leden efficiënter beheren met minder klikken.
 • Gebruikers kunnen naar een groep navigeren via de linkernavigatie of vanuit recente groepen. In een groep kunnen gebruikers:
  • Een e-mail naar de groep sturen, groepsinstellingen en -voorkeuren openen en bewerken, en groepslidmaatschap beheren.
  • Krijg toegang tot e-mail, bestanden, evenementen en leden van de groep door het betreffende tabblad te selecteren.
  • Krijg toegang tot verbonden apps zoals Teams, SharePoint, OneNote en Planner.

RW1h7JD?ver=efee - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

RW1gZHu?ver=a195 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Overschakelen naar nieuwe Groepen


Gebruikers kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar nieuwe Outlook-groepen


.

1. 

Standaard zijn zowel de oude als de nieuwe groep live.

2. Nadat gebruikers naar de linkernavigatie in Outlook zijn gegaan en Groepen hebben geselecteerd, kunnen ze de optie Overschakelen naar nieuwe groepen zien.

- KbWorks - SharePoint & Teams Specialist


=”https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW1gRFc?ver=250e” style=”width: 400px;”>

3. Nadat de gebruiker is overgeschakeld naar de nieuwe versie van Groepen, wordt de nieuwe Groepen-ervaring de standaardinstelling en worden de oude Groepen ervaring is verborgen voor de gebruiker. Gebruikers kunnen altijd terugschakelen naar oude groepen.

RW1gZHA?ver=17b0 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

4. Nadat gebruikers zijn overgeschakeld naar de nieuwe versie van Groepen, kunnen ze Groepen openen via de linkernavigatiebalk door het pictogram Groepen te selecteren onder het pictogram Personen of de koppeling Ga naar nieuwe groepen.

RW1gRFf?ver=dbef - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

Terugschakelen naar oude groepen


Om terug te schakelen naar oude

groepen, schakelt u de schakelaar Nieuwe groepen rechtsboven uit. Wanneer gebruikers terugschakelen naar oude groepen, krijgen gebruikers een optionele enquête te zien en worden ze vervolgens naar oude groepen geleid.

RW1gRFi?ver=8ad0 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist


[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om je voor te bereiden op deze verandering. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken.

Zie Outlook Groups.

Veelgestelde vragen

1. Kunnen gebruikers zich afmelden voor de overgang naar nieuwe groepen? Is de overgangsstroom van toepassing op alle versies van Outlook?

Er is geen opt-out nodig omdat de overgang naar Nieuwe groepen optioneel is. Gebruikers kunnen desgewenst oude groepen gebruiken. Als ze zich aanmelden voor nieuwe groepen, worden hun oude groepen verborgen. Alle oude gegevens van Groepen worden opgeslagen in nieuwe Groepen en gebruikers kunnen terugschakelen naar de oude Groepen . De overgang is alleen van toepassing op de webversie van Outlook en de nieuwe versie van Outlook voor Windows.

2. Wat zijn de verbeteringen in de nieuwe Groepen?

Belangrijke verbeteringen zijn onder meer.

 • Een nieuwe startpagina, waar gebruikers snelkoppelingen naar e-mails, bestanden, evenementen en leden kunnen gebruiken om op de hoogte te blijven van hun groepen.
 • Gebruikers hebben snel toegang tot veelgebruikte groepen, recente bestanden in verschillende groepen, nieuwe groepen ontdekken op basis van hun interesses en leden beheren.
 • In de bijgewerkte groepen kunnen gebruikers eenvoudig informatie met betrekking tot een groep maken, gebruiken en delen en evenementen en leden efficiënter beheren met minder klikken.

3. Hoe krijg ik toegang tot nieuwe groepen?

In de webversie van Outlook en de nieuwe versie van Outlook voor Windows zijn nieuwe groepen toegankelijk via de navigatiebalk in de linkermarge, onder het pictogram Personen. De nieuwe versie van Groepen is niet beschikbaar voor Mac. In Windows is dit toegankelijk via de appletlade in de navigatiebalk.

4. Is de nieuwe versie van Groepen beschikbaar in alle versies van Outlook?

Nieuwe groepen is beschikbaar voor alle gebruikers in de webversie van Outlook en de nieuwe versie van Outlook voor Windows. Nieuwe groepen is beschikbaar in Outlook voor Windows voor buildversie 16.0.16714.10000 of hoger tot Production CC/MEC. ‘Nieuwe groepen’ is niet beschikbaar op de Mac.

Teams Multitenant Org (MTO) in GCC, GCC High, and DoD clouds
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC711026
Status:stayInformed

We zijn verheugd om de aankomende Multi-Tenant Organization (MTO)-mogelijkheden in Microsoft Teams aan te kondigen. Beheerders kunnen deze functies activeren door een MTO-groep te configureren in het Microsoft 365-beheercentrum, terwijl gebruikers de nieuwe Teams-desktopclient gebruiken.

Deze functies zijn gericht op organisaties die werknemers beheren in meerdere tenants binnen dezelfde cloudgrens en bieden een naadloze samenwerkingservaring binnen MTO-groepen, waardoor toegang tot resources tussen tenants mogelijk is. De mogelijkheden omvatten zoeken, chatten, bellen, vergaderingen en het delen van inhoud, waardoor silo’s worden geëlimineerd en samenwerking over de grenzen van huurders heen wordt vergemakkelijkt.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 375631

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Deze functies zijn beschikbaar voor klanten om te proberen vanaf eind januari 2024 en verwachten eind februari 2024 te zijn voltooid.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:

]Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van deze mogelijkheden, maakt u zich vertrouwd met Plan voor multitenant-organisaties in Microsoft 365 (preview)Set for multitenant organizations in Microsoft 365 (Preview)Set for multitenant organizations in Microsoft 365 (Preview)Self to do do to prepare :]

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van deze mogelijkheden, maakt u zich vertrouwd met a href=”” target=””Plan voor multitenant-organisaties in Microsoft 365 (preview)Set for multitenant organizations in Microsoft 365 (Preview)Determine you are interested in using these capabilities, put

Op clientcomputers met Windows 10 moet KB5027293 geïnstalleerd.

Op clientcomputers met Windows 11 moet KB5027303 geïnstalleerd.

De volgende clientversies zijn minimaal vereist:

 • Windows-desktopclient: 23231.412.2343.5284
 • Mac-desktopclient: 23231.412.2343.5284
 • Android-client: 1416/1.0.0.2023121301
iOS-client: 2023231301

Opmerking: MTO-mogelijkheden zijn beschikbaar op de nieuwe Teams Windows-, nieuwe Teams MacOS-, iOS- en Android-client-apps. In de toekomst zal ook een versie van de Teams-webapp worden geoptimaliseerd voor deze MTO-functies.

Privacy link in Teams meeting join flow changing to organization’s privacy statement
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC711027
Status:stayInformed

Gebruikers die deelnemen aan Teams-vergaderingen zien nu de privacy-URL van de hostingorganisatie in plaats van de Microsoft Privacy-URL.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 379610

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Gerichte release: We beginnen begin maart 2024 met de uitrol en verwachten medio maart 2024 klaar te zijn.

Standard en GCC: We beginnen medio maart 2024 met de uitrol en verwachten eind maart 2024 klaar te zijn.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

U kunt nu uw eigen privacyverklaring uploaden die deelnemers kunnen bekijken in de Teams-lobby. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt via het Microsoft 365-beheercentrum>Privacyprofiel.

[Wat u moet doen om u voor te bereiden:]

Controleer uw huidige instellingen en implementeer desgewenst uw eigen privacyverklaring.

Power Pages Design Studio cannot be accessed on Firefox
Category:Dynamics 365 Apps Power Apps
Nummer:MC711034
Status:stayInformed
Met ingang van 26 januari 2024 is Power Pages Design Studio niet meer toegankelijk in Firefox.

Wat betekent dit voor mij?
U kunt Microsoft Edge of Google Chrome gebruiken om toegang te krijgen tot Power Pages Design Studio. Microsoft Edge en Google Chrome zijn de ondersteunde webbrowsers voor Power Pages Design Studio.

Zie voor meer informatie Power Pages systeemvereisten en limieten..

Welke actie moet ik ondernemen?
Deze boodschap is voor bewustwording en er is geen actie vereist.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top