Microsoft Roadmap, messagecenter en blogs updates van 14-09-2023

het nieuws van Microsoft message center roadmap en blogs - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

14-September-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.

Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!

De blogs van deze dag zijn

Globally Block Self-service Purchase in Microsoft 365 | One-time Setup, Permanent Protection van @365Reports
Lifecycle of a User Identity During a Migration  van @practical365
SharePoint News for Emailvan @duffbert
Announcing SharePoint Framework 1.18 with updates for Microsoft Teams, Microsoft Viva and SharePointvan @Microsoft365Dev
Simplifying license management with auto-claim for Power Apps and licensing insights for Power Automatevan @MSPowerApps
Microsoft 365 Pulse Roadmap webcast – Episode 183van @duffbert
{How to } enable show emails as conversation on timelinevan @UK365GUY
Feature Update 23H2 for SharePoint Server Subscription Edition has been released todayvan @stefan_gossner
Microsoft 365: Exporting a list with schema to CSV or to Power BI!van @jcgm1978
SharePoint security fixes released with September 2023 PU and offered through Microsoft Updatevan @stefan_gossner
September 2023 CU for SharePoint Server Subscription Edition is available for downloadvan @stefan_gossner
September 2023 CU for SharePoint Server 2019 is available for downloadvan @stefan_gossner
September 2023 CU for SharePoint Server 2016 is available for downloadvan @stefan_gossner
September 2023 CU for Office Online Server is available for downloadvan @stefan_gossner
Cyberattack protection by default and other enhancements to SharePoint Server – September 2023van @mstcommunity
Microsoft Updates Entra ID Cross-Tenant Access Managementvan @12Knocksinna

Items uit het MessageCenter van Microsoft 365

Ability to change retention period on labels set to start retention based on “When items were labeled”
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC674977
Status:stayInformed

Voorheen konden beheerders de bewaarperiode die is ingesteld op bestaande labels die zijn geconfigureerd om het bewaren te starten vanaf het moment dat items zijn gelabeld, niet wijzigen. Met deze functie wordt deze beperking verwijderd en het resulterende gedrag is consistent met andere typen bewaarlabels.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 153651

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint begin oktober 2023 en zal naar verwachting medio januari 2024 zijn voltooid.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

De volgende keer dat u bewaarlabels bewerkt die zijn ingesteld om de retentie te starten op basis van wanneer items zijn gelabeld, ziet u de mogelijkheid om de bewaarperiode bij te werken zoals hieronder: RW1br8Y?ver=8001 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

400px;” alt=”update retentieperiode”>

[Afbeelding invoegen]

Deze wijziging biedt nu meer controle over bewaarlabels die zijn ingesteld om retentielabels te starten vanaf het moment dat items zijn gelabeld en zorgt ervoor dat de gebruikerservaring consistent is met andere typen bewaarlabels.

U hebt ook de mogelijkheid om de bewaarperiode bij te werken via cmdlets, net als in andere typen bewaarlabels.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

U hoeft niets te doen om deze wijziging te ontvangen. We raden u echter aan uw bestaande bewaarlabels te controleren die zijn ingesteld om te beginnen met het bewaren vanaf het moment dat artikelen zijn gelabeld en hun bewaarperiode indien nodig bij te werken. 

Microsoft Purview Insider Risk Management: Public preview of cumulative exfiltration tuning
Category:Microsoft 365 suite
Nummer:MC674978
Status:stayInformed

Microsoft Purview Insider Risk Management zal binnenkort een openbare preview krijgen en cumulatieve exfiltratieafstemming uitrollen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 124971

[Wanneer dit zal gebeuren:]

De uitrol begint half september en zal naar verwachting eind september 2023 zijn afgerond. 

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Met deze update worden cumulatieve exfiltratieactiviteiten niet langer gedetecteerd en gescoord als ze al zijn geïdentificeerd in een eerdere cumulatieve exfiltratiewaarschuwing. Deze wijziging vermindert onnodige waarschuwingen die worden gegenereerd door cumulatieve exfiltratieactiviteiten. 

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is geen actie nodig om deze functie in te schakelen.

Microsoft Purview Insider Risk Management correleert verschillende signalen om potentiële kwaadaardige of onbedoelde interne risico’s te identificeren, zoals IP-diefstal, gegevenslekken en beveiligingsschendingen. Insider Risk Management stelt klanten in staat om beleid te maken op basis van hun eigen interne beleid, governance en organisatorische vereisten. Gebruikers zijn ontworpen met privacy by design, worden standaard gepseudonimiseerd en op rollen gebaseerde toegangscontroles en auditlogboeken zijn aanwezig om privacy op gebruikersniveau te helpen waarborgen.

U hebt toegang tot de Insider Risk Management-oplossing in de Microsoft Purview-nalevingsportal.

Meer informatie: Beleid voor risicobeheer van insiders maken en beheren | Microsoft Learn

Teams Calendar: Near real-time sync calendar sync with Outlook Calendar
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC674979
Status:stayInformed

Met deze update zijn alle agenda-updates die u in Outlook maakt, bijna realtime beschikbaar in de Teams-agenda (bureaublad / web). Hierdoor blijft je agenda in Outlook en Teams altijd gesynchroniseerd met elkaar.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 138248

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen half september met de uitrol en zijn van plan de uitrol medio oktober af te ronden.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Teams-gebruikers in uw organisatie hebben een betrouwbaardere agenda-ervaring, ongeacht of ze een van de twee agenda’s (Teams of Outlook) gebruiken. Agenda-afspraken die ze maken / bewerken / verwijderen in Outlook, worden bijna in realtime weergegeven in de Teams-agenda.

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Niets vereist van gebruikers of beheerders.


Collaborative notes on Teams mobile
Category:Microsoft Teams
Nummer:MC674980
Status:stayInformed

Gebruikers kunnen nu gezamenlijke notities bekijken, bewerken en maken, inclusief agenda, notities en follow-uptaken in Teams voor iOS en Android, vergelijkbaar met wat gebruikers kunnen doen in Teams voor desktop.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 128652

[Wanneer dit zal gebeuren:]

Standaardrelease: We beginnen begin oktober met de uitrol en verwachten eind oktober te voltooien.

[Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]

Gebruikers binnen uw tenant zien een knop Notities in het menu met meer opties voor vergaderingen tijdens de vergaderingen. Deelnemers kunnen in realtime samenwerken, een agenda maken, notities maken en taken toevoegen. Wanneer deelnemers een taak in de vergadering krijgen toegewezen, ontvangen ze ook een e-mailmelding en wordt deze gesynchroniseerd met de apps Planner en To Do. 

Gebruikers kunnen ook werknotities na de vergadering bekijken via Meeting Chat > tabblad Meer > Notities.

weekly sync note

RW1bi0Q?ver=7eff - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist

[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]

Er is niets nodig om je voor te bereiden. Deze mogelijkheid wordt standaard ingeschakeld wanneer deze wordt uitgerold. 

Opmerking: het nieuwe bestand voor samenwerkingsnotities genereert standaard een CSL (Company Shareable Link). 

U kunt

deze functie beheren via SharePoint PowerShell met: Set-SPOTenant -IsCollabMeetingNotesFluidEnabled (booleaans)U kunt hier meer lezen over beheerfuncties: 

Beheer Loop-ervaringen (Loop-app en Loop-componenten) in SharePoint.  

Dynamics 365 – Service Update 23092 for EUR
Category:Dynamics 365 Apps
Nummer:MC675062
Status:stayInformed
We hebben een kleine service-update gepland voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving in de EUR-regio.

Station 4: Onderhoudsvenster start: 06 oktober 2023, 18:00 UTC
Station 4: Onderhoudsvenster einde: 07 oktober 2023, 03:00 UTC

Wat betekent dit voor mij?
Als onderdeel van deze service-update kunnen de volgende functiegebieden worden beïnvloed:
Het versienummer voor uw Microsoft Dynamics 365-omgeving wordt bijgewerkt naar versie 9.2.23092.00000 of hoger nadat de achtergronddatabasebewerkingen complete.

Hoewel er geen verslechtering van de serviceprestaties of beschikbaarheid wordt verwacht, wordt deze service-update buiten de normale kantooruren gepland om mogelijke gevolgen voor uw omgeving te minimaliseren. Tijdens dit onderhoudsvenster kunnen gebruikers korte, intermitterende gevolgen zien, zoals tijdelijke SQL-fouten of een omleiding naar het inlogscherm. Als er gevolgen optreden buiten dit onderhoudsvenster, neem dan contact op met Microsoft Support.

Voor omgevingen met gebruikers over de hele wereld erkennen we dat “buiten de normale kantooruren” u anders kan beïnvloeden. We verontschuldigen ons voor de impact die dit kan hebben op uw gebruikers. We werken er hard aan om Microsoft Dynamics 365 te verbeteren en de impact van deze onderhoudsvensters te minimaliseren.

Welke actie moet ik ondernemen?
Communiceer waar nodig met uw Dynamics 365-beheerder en gebruikers. Neem contact op met de ondersteuning als u problemen ondervindt.
Power Platform – Public preview of the Modern Hierarchy Security Editor Interface is now available
Category:Power Apps Microsoft Power Automate Microsoft Dataverse
Nummer:MC675105
Status:stayInformed
We zijn verheugd aan te kondigen dat de openbare preview van de gebruikersinterface van de Modern Hierarchy Security Editor nu beschikbaar is voor PPAC-beheerders (Power Platform Admin Center).

Welke invloed heeft dit op mij?
De nieuwe gebruikersinterface van de Modern Hierarchy Security Editor is de gebruikersinterface die de beheerders gebruiken om de hiërarchiebeveiligingsmodellen binnen hun organisatie te beheren. Het is alleen beschikbaar voor PPAC-beheerders (Power Platform Admin Center) en is toegankelijk vanuit PPAC. Daarnaast is het een uitbreiding op de bestaande beveiligingsmodellen die gebruikmaken van business units, beveiligingsrollen, delen en teams. Het biedt meer gedetailleerde toegang tot records voor een organisatie en helpt de onderhoudskosten te verlagen.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor meer informatie over het instellen van hiërarchiebeveiliging met de gebruikersinterface van de moderne hiërarchiebeveiligingseditor raadpleegt u Hiërarchiebeveiliging instellen – Hiërarchiebeveiliging – Power Platform | Microsoft Learn.
Power Platform – Customer-Managed Key (CMK) service updates new feature announcements
Category:Power Apps Microsoft Power Automate Microsoft Dataverse
Nummer:MC675107
Status:stayInformed
We kondigen CMK-service-updates (Customer-Managed Key) voor Power Platform aan. CMK biedt uw organisatie de mogelijkheid om uw versleutelingssleutels te beheren in uw Azure-sleutelkluis en stelt u in staat afzonderlijke versleutelingssleutels te gebruiken voor verschillende Dataverse-omgevingen. Nieuwe functies zijn beschikbaar op vrijdag 8 september 2023.

Algemeen beschikbaar: Voorbeeld: Wat moet ik doen om me voor te bereiden?
Als u uw coderingssleutel wilt toepassen op uw Power Platform Dataverse-omgevingen, hebt u het volgende nodig:
 1. Een Azure-sleutelkluisbeheerder die:
  1. Maak een coderingssleutel.
  2. Verleen de sleutel toegang tot een Power Platform Enterprise-beleid.
 2. Een Power Platform- of Dynamics 365-servicebeheerder die:
  1. Schakel de BYOK-omgeving in op Beheerde omgeving.
  2. Pas de coderingssleutel toe op de Power Platform-omgeving(en).
Bekijk de a href=”https://aka.ms/4995-Link4″.

Voor meer informatie over CMK verwijzen wij u naar de onderstaande documenten:
Power Platform – Announcing General Availability of Access Check to view all users who have access to a record
Category:Power Apps Microsoft Power Automate Microsoft Dataverse
Nummer:MC675134
Status:planForChange
We bereiden een update voor waarmee recordeigenaren alle gebruikers kunnen bekijken die toegang hebben tot hun record(s). Deze update wordt naar verwachting eind september uitgebracht.

Welke acties moet ik ondernemen om me voor te bereiden?
Deze functie wordt na de release van de update standaard ingeschakeld in uw omgeving door de volgende twee instellingen die worden geïntroduceerd. U kunt deze instellingen opnieuw instellen om beter aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen:
 1. IsAccessCheckerAllUsersEnabled: Hiermee kan de beheerder zien wie toegang heeft tot de record.
 2. IsAccessCheckerNonAdminAllUsersEnabled: hiermee kunnen de beheerder, eigenaar van de record en gebruikers die toegang hebben tot de record zien wie toegang heeft.

RW1aGio?ver=9062 - KbWorks - SharePoint & Teams Specialist


Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top